State Agrarian University of Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Programul de schimb pentru studii universitare în Europa Centrală, este un program regional de mobilitate academică, care derulează în Europa Centrală şi de Est. Beneficiarii programului pot fi studenţii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice din învăţămîntul universitar. În cadrul programului se organizează  stagii universitare, postuniversitare, cursuri intensive, cursuri de limbă, excursii studenţeşti, activităţi de predare, precum şi întîlniri de coordonare a reţelelor.

Pagina oficială a programului CEEPUS aici (http://www.ceepus.info/default.aspx )

Ţările membre ale programului sînt Austria, Bulgaria,  Croaţia,  Cehia  Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM