State Agrarian University of Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Comitetul sindical

 

Misiunea Comitetului sindical constă în apărarea intereselor social-economice ale angajaților-membri de sindicat.

Domeniile de competență ale Comitetului sindical:

 • Dezvoltarea parteneriatului social;
 • Contractul colectiv de muncă;
 • Apărarea drepturilor salariaților;
 • Salarizarea, pregătirea profesională, protecția muncii și ocrotirea sănătății salariaților;
 • Creșterea sporurilor salariale;
 • Asigurarea controlului asupra respectării legislației în vigoare;
 • Îmbunătățirea condițiilor locative ale membrilor de sindicat;
 • Organizarea odihnei și a tratamentului balneoclimateric al angajaților;
 • Sporirea eficienței managementului sindical.

 

MEMBRII COMITETULUI SINDICAL 

Virgiliu MOREI

dr., conferențiar universitar

președinte al Comitetului sindical al UASM

022 312298

Nicolai CAZMALÎ

dr., conferențiar universitar

Facultatea de Agronomie

022 432183

Victor SFECLĂ

lector superior universitar

Facultatea de Horticultură

022 432205

Andrei ROMANCIUC

lector universitar

Facultatea de Economie

022 432384

Mihail MOROZ

lector universitar

Facultatea de Medicină Veterinară

022 312322

Petru VOLEAC

lector universitar

Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto

022 432348

Iulia CORMAN

lector superior universitar

Facultatea de Cadastru și Drept

022 432283

Radion COȘALÎC

Blocuri didactice și cămine studențești

022 312259

Viorica LUPU

Servicii auxiliare

022 432592

 

COMPONENȚA COMISIILOR COMITETULUI SINDICAL 

 1. COMISIA ORGANIZARE, EVIDENȚĂ ȘI SECRETARIAT

Virgiliu MOREI – președinte

Andrei ROMANCIUC – contabil 

 1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Mihail MOROZ – președinte

Petru VOLEAC

Nicolai CAZMALΠ

 1. COMISIA PENTRU PROBLEME PROFESIONALE, ECONOMICE ȘI SOCIALE

Virgiliu MOREI – președinte

Iulia CORMAN

Radion COȘALÎC

 1. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚILE CULTURALE ȘI SPORTIVE

Viorica LUPU – președinte

Victor SFECLĂ

Andrei ROMANCIUC

 1. COMISIA DE REVIZIE FINANCIARĂ

Vadim COJOCARI – președinte

Alexei BIVOL

Ludmila CIPILENCU

 

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI SINDICAL PE ANUL 2021

 


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM