State Agrarian University of Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Consiliul de administraţie

Nr.

crt.

Numele, prenumele

Postul, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic

1

PRISĂCARU Veronica

rector interimar, dr., conf. univ, preşedinte

Prisăcaru V

2

CERCEL Ilie

prorector cu activitate științifică şi relații internaționale, dr., conf.univ.

cercel

3

BOAGHIE Dionisie

prorector învățămînt cu frecvenţă redusă şi activitate financiară, dr., conf. univ.

Prisăcaru V

4

SCRIPNIC Elena

șef departament relaţii internaţionale, dr., conf. univ.

scripnic

5

DAICU Anatolie

șef administraţie şi gospodărire

Daicu

6

BALAN Valerian

directorul Școlii doctorale al Parteneriatului instituțiilor din învățământ şi cercetare din agricultură, prof.univ., dr.hab.

balan.v

7

CARABEŢ Violeta

șef secția resurse umane

Prisăcaru V

8

MOVILEANU Veronica

șef departament studii, dr., conf.univ.

v.movileanu

9

 TOMIŢĂ Petru

decan al Facultăţii de Economie, profesor universitar

tomita

10

BACEAN Ion

decan al Facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ.

bacean

11

GADIBADI Mihail

decan al Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, dr., conf.univ.

Prisăcaru V

12

NICOLAESCU Gheorghe

decan al Facultăţii de Horticultură, dr., conf.univ.

nicolaescu

13

TĂLĂMBUŢĂ  Angelina

decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, dr., conf.univ.

scripnic

14

POPOVICI Mihail

decan al Facultăţii de Medicină Veterinară, dr., conf.univ.

popovici

15

MOREI Virgiliu

preşedintele Comitetului sindical al colaboratorilor, dr., conf.univ.

morei

16

BURDUJA Victor

președintele comitetului sindical studențesc

burduja

 


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM