State Agrarian University of Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională

  1. Cernei Mihail, Președinte, dr., conf.univ., delegat de Senatul UASM;
  2. Bujor Tatiana, Secretar, dr., conf.univ., aleasă de către comunitatea universitară a UASM;
  3. Pașinschi Iuri, secretar general al Ministerului Finanțelor, desemnat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
  4. Cotelnic Ala, prof.univ, prim-prorector ASE Chișinău, desemnat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;
  5. Machidon Mihail, secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului desemnat de Ministerul Finanțelor;
  6. Onceanu Ghenadie, director adjunct la Agenția de mediu, delegat de Senatul UASM;
  7. Goia Artur, ales de către comunitatea universitară a UASM;
  8. Prisăcaru Veronica, dr., conf.univ., rector interimar UASM;
  9. Moroi Elena, dr., conf.univ., prorector pentru ștudii şi activitate financiară.

rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM