"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Unions and Trade Unions

Mesajul decanului

Cojocari Vadim, decan

Una din deciziile cele mai importante ale unui tânăr este cea prin care îşi determină viitoarea profesie. Astăzi, graţie posibilităţilor variate de a face publicitate, putem vizualiza sau audia diverse informaţii despre instituţii care oferă studii la specialităţi cu denumiri atractive care, fiind urmate, pare că ar asigura un viitor prosper. Cu regret însă realitatea este de altă natură. De aceea este important, înainte de a selecta instituţia şi specialitatea unde Veţi urma studiile,   să faceţi o investigare profundă a ofertelor promovate cu atâta virtuozitate de potenţialii prestatori de astfel de servicii în baza următoarelor criterii:

a) potenţialul didactico-ştiinţific al instituţiei; experienţa acesteia în pregătirea specialiştilor; calitatea studiilor oferite;

b) nivelul de solicitare pe piaţa muncii a specialităţii alese; mărimea retribuţiei muncii, măsura în care, muncind în domeniul dat, Veţi fi apt să Vă asiguraţi un trai decent D-voastră şi viitoarei familii.

Fără a diminua semnificaţia propriilor vocaţii şi aptitudini care Vă guvernează alegerea viitoarei profesii, trebuie să recunoaşteţi că criteriile nominalizate mai sus sunt deosebit de importante în tendinţa de a Vă asigura un viitor. În acest context menţionez cu certitudine că profesia de contabil este una din cele mai solicitate pe piaţa muncii, afirmaţie justificată prin faptul că nici o întreprindere nu poate să funcţioneze fără a avea în statele de personal cel puţin o unitate de contabil. Facultatea de Contabilitate din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova pregăteşte specialişti în domeniul contabilităţii atât la ciclul I (studii superioare de licenţă), specialitatea „Contabilitate”, cât şi la ciclul II (studii de masterat) la următoarele specializări:

-                „Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar”;

-                „Contabilitatea întreprinderilor sectorului agroalimentar”;

-                „Auditul întreprinderilor sectorului agroalimentar”.

De rând cu învăţământul de zi, se desfăşoară şi învăţământul cu frecvenţă redusă şi la ambele forme de învăţământ se formează grupe academice atât cu limba de studiere română, cât şi rusă.

Voi încerca să dezmint câteva mituri la acest subiect:

-                nu este adevărat că făcând studii în domeniul contabilităţii la Universitatea Agrară de Stat, aveţi oportunitatea de a activa doar în sectorul agrar. Standardele Naţionale de Contabilitate care le Veţi studia la facultate reglementează contabilizarea faptelor economice în orice domeniu de activitate. În planurile de învăţământ ale specialităţii/specializărilor se regăsesc o serie întreagă de unităţi de curs care prevăd studierea contabilităţii bancare, în asigurări, la întreprinderile de prelucrare, de comerţ, de transport, contabilitatea internaţională etc. Un ultim argument în favoarea celor prezentate este că se pot aduce dovezi reale de angajare a absolvenţilor noştri în domenii foarte variate, unde au reuşit să-şi construiască cariere de succes;

-                nu este adevărat că profesia de contabil este plictisitoare şi constă doar în lucrul cu cifrele. Astăzi contabilul este „mâna dreaptă” a managerului întreprinderii şi nici o decizie importantă care vizează funcţionarea şi perspectivele întreprinderii nu se adoptă fără o argumentare economico-financiară care o prezintă contabilul în baza unor analize detaliate.

De rând cu cele expuse voi remarca cu mândrie că un atu al facultăţii noastre este funcţionarea în cadrul Universităţii Agrare de Stat, universitate care se mândreşte nu doar cu vârsta onorabilă, dar şi cu numeroase performanţe în domeniul didactico-ştiinţific. Şi chiar dacă facultatea reprezintă o subdiviziune relativ tânără, ea dispune de un potenţial didactico – ştiinţific relevant, acumulat şi îmbogăţit pe parcursul celor cca 50 ani, în decursul cărora s-a desfăşurat pregătirea contabililor în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Graţie acestui fapt, personalul didactico-ştiinţific al facultăţii deţine potenţialul necesar pentru a-şi exercita atribuţiile la cel mai înalt nivel.


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Double Degree

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda