"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Unions and Trade Unions

Scurt istoric

Despre necesitatea deschiderii unor specialităţi în domeniul economiei agrare se discuta, în organele superioare de conducere ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RSSM), încă la mijlocul anilor cincizeci ai secolului trecut. Există unele documente care confirmă că în anul 1954 se preconiza ca în cadrul Institutului Agricol M.V. Frunze din Chişinău (actualmente Universitatea Agrară de Stat din Moldova) să fie deschise unele specialităţi în domeniul economiei agrare. Însă abia în 1961 pe lângă facultatea de Agronomie a Institutului Agricol a fost deschisă specialitatea „Economie şi organizarea agriculturii” cu un număr de 52 de studenţi, iar în anul 1964 în cadrul aceleiaşi facultăţii de agronomie au fost admişi la studii şi primii 48 de studenţi la specialitatea „Evidenţa contabilă în agricultură” (ord. 923 din 25.08.1964 şi ord. 942 din 28.08.1964).

În baza deciziei Consiliului de Miniştri al RSSM nr: 460-P din 23.05.1964 prin ordinul nr. 1030 din 18 septembrie 1964 al Ministerului Învăţământului al RSSM de la Universitatea de Stat din Chişinău au fost transferaţi la Institutul Agricol 70 de studenţi ai anilor II -IV, ai specialităţii „Evidenţa contabilă în agricultură”, inclusiv - 45 studenţi la anul II, 16 studenţi - la anul III, 9 studenţi la anul IV. Studenţii anului III-IV s-au adresat conducerii RSSM să fie lăsaţi să-şi continue studiile la Universitatea de Stat. Solicitarea lor a fost acceptată. Aceste momente au servit ca bază, ca, prin ordinul nr. 116 al Ministerului Învăţămîntului al RSSM, la 1 septembrie 1965 să fie deschisă Facultatea de Economie.

Din anul 1965 şi pînă în anul 1993 facultatea de Economie a pregătit specialişti numai la două specialităţi: „Economie şi organizarea agriculturii” şi „Evidenţa contabilă în agricultură”.

Specialitatea „Economie şi organizarea agriculturii” pe parcursul anilor a avut mai multe modificări în denumire, aşa ca „Economie şi gestiune în ramurile complexului agroindustrial (1988-1991); „Economie” cu specializarea economia agrară în anii de studii 1992-1999; „Economie şi management” în anii de studii 1999-2000 şi 2000-2001; „Economie generală” din anul de studii 2001-20002. Necătînd la aceste modificări în denumirea specialităţii pregătirea specialiştilor a fost orientată în domeniul economiei agrare, iar în ultimii ani şi în domeniul sectorului agroalimentar. Din anul 1966 şi până în anul 1975 absolvenţilor specialităţii „Economie şi organizarea agriculturii” li s-a conferit calificarea de agronom-economist, iar din anul 1976 şi până în anul de studii 1998-1999 - calificarea de economist organizator al producţiei agricole. După această perioadă, în conformitate cu reformele în sistemul de învăţământ, absolvenţilor li s-a acordat titlul în domeniul ştiinţelor economice la specialitatea respectivă.

Specialitatea „Evidenţa contabilă în agricultură” a avut această denumire până în anul 1983. În perioada anilor 1984-1987 specialitatea a avut denumirea de „Evidenţă contabilă şi analiza activităţii economice în agricultură; în anii 1988 – 1991 - „Evidenţă contabilă, controlul şi analiza activităţii economice”; în anii 1992-1994- Contabilitate şi control în agricultură; din 1995 – „Contabilitate şi audit”, care la rândul ei în anul de studii 2004-2005 a fost redenumită în „Contabilitate”. În baza specialităţii „Contabilitate” a facultăţii de Economie în anul 2004 a fost fondată Facultatea de Contabilitate, care prin decizia Senatului din aprilie 2016 privind optimizarea structurii UASM, a fost comasată din nou cu Facultatea de Economie.

În anul 1993 în cadrul facultăţii s-a deschis specialitatea „Management”, care începând cu anul de studii 2005-2006 poartă denumirea de „Business şi administrare”.

În anul 1995 s-a deschis specialitatea “Marketing “, care din anul de studii 2005-2006 poartă denumirea de „Marketing şi logistică”.

În anul 1997 s-a deschis specialitatea „Relaţii economice internaţionale”, care în anul de studii 2005-2006 a fost redenumită în „Economie mondială şi relaţii economice internaţionale”. Admitere la această specialitate a avut loc în perioada anilor de studii 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 şi 2008-2009.

În anul de studii 1999-2000 a fost deschisă specialitatea „Finanţe şi contabilitatea firmei”. Sub această denumire specialitatea a avut admitere în anii de studii 1999-2000 şi 2000-2001, iar din anul de studii 2001-2002 a fost redenumită în specialitatea „Finanţe”, care la rândul ei din anul de studii 2005-2006 poartă denumirea de „Finanţe şi bănci”.

În anul de studii 2004-2005 a fost deschisă specialitatea „Achiziţii”, iar în anul de studii 2006-2007 în cadrul facultăţii de Economie de la facultatea de Agronomie a fost transferată specialitatea „Turism”.

În cei peste 50 de ani de activitate Facultatea de Economie a pregătit peste 11000 specialişti în domeniul economiei agrare, contabilităţii şi serviciilor publice.

Ne mândrim cu absolvenţii facultăţii care au activat sau activează în calitate de deputaţi ai parlamentului Republicii Moldova: Tudor Macrinici, Petru Bodorin, Constantin Culea, Vasile Gudima, Ion Lapaci, Ilie Mocanu, Gavril Frangu cărora la 28 decembrie 2012 li s-a conferit „Ordinul Republicii” în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia la actul de proclamare a Republicii Moldova ca stat suveran, independent şi democratic; Dumitru Cernei, Alexandru Muravschi. Dumitru Prijmireanu, Ilie Ilaşcu, Igor Dodon. Ilie Ilaşcu a fost şi Senator în Parlamentul României.

Absolvenţii facultăţii au activat şi activează şi în alte funcţii de importanţă majoră pentru stat şi economia naţională, şi anume: Alexandru Muravschi - ministru Economiei şi Comerţului; Igor Dodon –viceprim-ministru, ministru Economiei; ministru şi viceminiştri ai Agriculturii şi Industriei Alimentare Ion Sula, Tudor Iasinschii, Ion Perju,; vice-ministru Finanţelor – Viorel Dandara; directorul Biroului Vamal al Republicii Moldova – Viorel Melnic; prefecţi de judeţe şi preşedinţi de raioane – Eugeniu Pisov, Tudor Iasinschii, Dumitru Simon, Ion Movila, Valeriu Ciorici, Eleonora Graur; preşedinte a BC „Moldova-Agroindbank” SA – Sergiu Cebotari; directorul SA „Barza Albă” mun. Bălţi – Leonid Babii; coordonatori ai proiectelor agricole din partea Guvernului R. Moldova la Banca Mondială – Igor Goraşov şi Liviu Gumovschi; vicepreşedinte al Departamentului de Statistică al R. Moldova – Oleg Cara; specialist în domeniul economiei şi finanţelor în Ministerul de Economie al Canadei – Sclear Alexei; şeful secţiei de urmărire a plăţilor a Inspectoratului Fiscal Principal or. Chişinău – Anatolie Vengher; director al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM – Alexandru Stratan; organele de control ale statului - Iurie Ciorbă, Victor Coadă, Alexandru Luncari, Arcadie Rotaru şi mulţi alţii, nemaivorbind de miile de absolvenţi ce ocupă funcţii principale economice în diferite tipuri de întreprinderi, în băncile comerciale, primari de comune etc.

Peste 50 de absolvenţi ai facultăţii au susţinut tezele de doctor în ştiinţă, iar peste 10 absolvenţi au susţinut şi tezele de doctor habilitat în economie, - printre ei Timofti Elena, Cimpoieş Dragoş, Leonid Babii, Proca Nina, Cerven Ivan, Alexandru Stratan ş.a.

Mândria Facultăţii de Economie sunt toţi absolvenţii care prin munca lor zi de zi, indiferent în ce funcţii activează, contribuie la dezvoltarea economiei naţionale şi la consolidarea statului - Republica Moldova.

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

Double Degree

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda