85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Formarea “Cercetarea de doctorat între schimbare şi calitate”

În perioada 22-23 februarie 2019, a avut loc o activitate tip formare cu genericul “Cercetarea de doctorat între schimbare şi calitate”, organizată de responsabilele a 3 CRU-uri din Republica Moldova,  Nina...
Stagiu de practică pentru studenţii UASM în Germania

  Pe data de 20 Februarie în cadrul UASM a avut loc o întâlnire cu reprezentantul companiei Magdenburger Getreide GmbH, Germania Arne Prohl şi absolventul Facultății de Inginerie Agrară  şi Transport...
Apel pentru proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea

  Ministerul Educației, Culturii ți Cercetării anunță despre lansarea celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020. Domeniile pentru care pot fi...
Programul de burse de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020 și procedura de aplicare

Departamentul Relaţii Internaționale anunță despre bursele de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020.   Vedeți  informația despre burse  şi procedura de...
Inaugurarea laboratorului apicol și prisăcii demonstrative

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) în parteneriat cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Catedra Zootehnie, are onoarea de a Vă invita la inaugurarea laboratorului apicol și...
Master's and Post-Master's scholarships, offered by Visegrad Fund

The International is offering Master's and Post-Master's scholarships to students/researchers who are citizens of the Visegrad Group (V4) countries (Czechia, Hungary, Poland, Slovakia). Students/researchers can apply...
Academic mobility offered by Erasmus + Program at the University of Natural Resources and Applied Sciences in Vienna, Austria

  State Agrarian University of Moldova, Rector, Professor Liviu VOLCONOVICI and Dean of the Faculty of Cadastre and Law, PhD, Oleg HORJAN realized the academic mobility within the Erasmus + Program at the...
Anunt mobilitatea academică internaţională CSSA (RO)

  Civil Society Scholar Awards 2019–2020   Open Society Scholarship Programs   TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 29 MARTIE 2019 Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA)...
Career Orientation Session for students within ReSTART Project

On 8th of February 2019, the Business and Administration Department hosted the Career Orientation Session for students from Business Administration program, organized within the RESTART project (No. 585353-EPP-1-2017-1...
Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat

Chișinău, 1 februarie 2019 Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat Reprezentanța din Chișinău a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii...
TRAINING ACTIVITIES within SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP), Co-funded by EU

  In the period of 04-07 of February, the State Agrarian University of Moldova hosts the training activities within SMART  project “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of...

Recent a avut loc ceremonia de înmânare a diplomelor de Master studii integrate absolvenţilor Facultăţii de Medicină Veterinară. După 6 ani de studii intense, în acest an au absolvit facultatea 33 de tineri.

La festivitatea solemnă, organizată cu acest prilej, a participat Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Domnul Ion SULA. În mesajul adresat proaspeților absolvenţi şi corpului didactic, DomnulMinistrula mulţumit tuturor cadrelor didactice pentru munca depusă în pregătirea promoției, iar petinerii specialişti i-a felicitat cu frumoasele rezultate obţinute, i-a îndemnat să dea dovadă de străduinţă, să nu se oprească la cunoştinţele primite în universitate, să fie responsabiliîn drumul pe care purced astăzi, să poarte recunoştinţă dascălilor universitari, remarcînd că anume lor, absolvenţilor de astăzi,proaspeţilor medici veterinari, agronomi, economişti, ingineri, zootehnişti, le revine sarcina de a revitaliza gospodăriile din satele noastre, de a prelucra pămînturile delăsate, de a dezvolta infrastructura satelor.

Domnul rector, academician Gh. Cimpoieş, de asemenea, şi-a exprimat speranţa că abilităţile şi cunoștințele profesionale obţinute în UASM le vor ajuta să facă faţă cerinţelor majore care stau în faţa lor, subliniind că astăzi Republica Moldova are nevoie stringentă ca niciodată de specialişti performanţi, capabili să se încadreze în munca nobilă de relansare a economiei şi reformare a societăţii. 

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda