85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

 

Catedra a fost fondată în anul 1940, iniţial sub denumirea de Catedra militară şi de pregătire fizică, iar din anul 1948 – ca catedră de educaţie fizică şi sport, din 1989 – ca catedră de cultură fizică şi sport.

Primul şef al catedrei a fost N. Beskromnov (1948-1950). Ulterior în fruntea catedrei s-au aflat consecutiv S. Gorlenco (1950-1972), E. Kobîleanski (1972-1980), S. Curdov (1980-1984), C. Zgherea (1984-1989), E. Draciov (1989-2004), S.Curdov (2004-2016). Din 2016  catedra este condusă de lectorul superior universitar  E.Draciov.  La momentul de faţă colectivul catedrei include 6 persoane din care 1 lector superior universitar (şef.cat.E.Draciov), 4 lectori universitari (L.Cipilencu, I.Popovici, B.Pişcialnicov, V.Prisăcaru), 1 laborant (V.Modvala).

Catedra de educaţie fizică dispune de stadion cu piste de alergări, sala de jocuri sportive, de lupte şi forţă,  pregătire fizică generală,  şah şi joc de dame,  tenis de masă, terenuri deschise de volei şi baschet. Procesul de antrenamente se desfăşoară la 12 probe de sport: fotbal, baschet, volei, tenisde masă, badminton, şah, joc de dame, fitness, triathlon forţă, judo, lupte marţiale, lupta trînta.

Catedra pe parcursul activităţii a pregătit din rîndurile studenţilor peste 100 de maeştri în sport al URSS, R. Moldova şi de clasă internaţională. Echipele studenţeşti şi ale colaboratorilor Universităţii permanent participă la Campionatele republicane, Universiade, Campionate Europene şi Mondiale.  Selecţionata de sambo a Universităţii cu success a  participat la Campionatele republicane, Europene şi Mondiale, cucerind cele mai înalte locuri pe podium de premiere. Echipa de club a Universităţii la baschet, triplă campioană şi deţinătoarea Cupei Moldovei în divizia Naţională, care pe parcursul multor ani cu succes reprezinta Universitatea în diferite competiţii de rang republican şi Internaţional, participă la Campionatul Moldovei, divizia “A”.  Echipa de fotbal „Un. Agrară”,  medaliată cu bronz la  Campionatul Moldovei divizia „B”, participă la Campionatul mun. Chişinău.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda