85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Titulari

HORJAN Oleg

doctor în agricultură

conferențiar universitar

 1. Bazele teoretice ale organizării teritoriului şi cadastrului
 2. Organizarea intergospodărească a teritoriului
 3. Organizarea regională a teritoriului
 4. Proiectare antierozională a teritoriului
 5. Consolidarea terenurilor agricole
 6. Reglementarea de stat a relaţiilor funciare în condiţiile economiei de piaţă
 7. Prognozarea şi planificarea utilizării resurselor funciare

 

Lista publicațiilor științifice

022432235

E-mail

Lupascu Leodor

doctor în

ştiinţe fizico- matematice

conferențiar universitar

 1. Fizică și meteorologie
 2. Fizica
Lista publicațiilor științifice  

Prisăcaru Veronica

doctor în ştiinţe economice

conferențiar universitar

 1. Bazele producţiei
 2. agricole
 3. Managementul în cadastru şi organizarea teritoriului
 4. Economia de cadastru şi organizarea teritoriului
 5. Economia și ecologia mediului
Lista publicațiilor științifice  

Sîrbu Rodica

doctor în

ştiinţe geonomice

Lector

universitar
 1. Proiectare antierozională a teritoriului
 2. Dezvoltarea durabila
 3. Proiectarea plantaţiilor multianuale
 4. Protecţia naturii şi landşaftologie
 5. Dezvoltarea durabila a spaţiului rural
 6. Organizarea antierozionala a teritoriului
Lista publicațiilor științifice  

CORMAN Iulia

- lector superior universitar
 1. Proiectare antierozională a teritoriului
 2. Proiectarea plantaţiilor multianuale
 3. Reglementarea de stat a relaţiilor funciare
 4. Organizarea teritoriului expluatațiilor agricole
 5. Dezvoltarea durabila
 6. Organizarea antierozionala a teritoriului
Lista publicațiilor științifice

 

022432639

E-mail

 

NUNU Silvia

lector universitar

 1. Bazele teoretice aleorganizării teritoriului şi cadastrului
 2. Standardizare şi metrologie

 3. Protecţia naturii şi landşaftologie
 4. Fizică și meteorologie
 5. Biofizica si agrometeorologie

Lista publicațiilor științifice

022432359

E-mail

 

Cojocaru

Constantin

 

 -

lector universitar

 1. Organizarea intergospodărească a teritoriului
 2. Organizarea intragospodărească a teritoriului
 3. Organizarea regională a teritoriului
 4. Reglementarea de stat a relaţiilor funciare
 5. Organizarea teritoriului expluatațiilor agricole

Lista publicațiilor științifice

022432041

E-mail

HARUŢA Dumitru doctor în economie conferențiar universitar 1.Metodele economico-matematice şi modelareala organizarea teritoriului Lista publicațiilor științifice

022432851

E-mail

Varzari

Ion

 -

lector

universitar

 1. Fizică și meteorologie
 2. Fizica
 3. Biofizica si agrometeorologie
 4. Biofizica

Lista publicațiilor științifice

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda