85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Bazele teoretice ale organizării teritoriului și cadastrului

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo 

Management în cadastru și organizarea teritoriului

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo 

pdflogo 

Reglementarea de stat a relațiilor funciare

0731.5 Evaluarea imobilului

pdflogo 

 

Economia de Organizarea teritoriului

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

 pdflogo

 pdflogo

Protecția naturii şi landşaftologie

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo 

 pdflogo

0731.5 Evaluarea imobilului

 pdflogo

 

Metodele economico-matematice și modelarea la organizarea teritoriului

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

 pdflogo

pdflogo 

Standardizare și metrologie

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo 

pdflogo 

0731.5 Evaluarea imobilului

pdflogo 

 

Sisteme informaționale geografice și teritoriale

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo 

pdflogo 

0731.5 Evaluarea imobilului

 pdflogo

 
Organizarea intragospodărească a teritoriului 0731.5 Evaluarea imobilului

 pdflogo

 
Organizarea intergospodărească a teritoriului

0731.5 Evaluarea imobilului

pdflogo 

 

Proiectarea antierozională a teritoriului

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo 

 pdflogo

Proiectarea plantațiilor multianuale

0731.3 Cadastru și organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo 

Bazele producţiei agricole 0731.3 Cadastru si organizarea teritoriului pdflogo pdflogo
Organizarea regională a teritoriului 0731.3 Cadastru si organizarea teritoriului pdflogo   pdflogo
 Organizarea antierozională  a  teritoriului 0731.3 Cadastru si organizarea teritoriului pdflogo  
 Organizarea teritoriului expluatațiilor agricole 0731.3 Cadastru si organizarea teritoriului pdflogo pdflogo
 Economia și ecologia mediului  0731.3 Cadastru si organizarea teritoriului pdflogo  
0731.5 Evaluarea imobilului pdflogo  
 Dezvoltarea durabilă    0731.3 Cadastru si organizarea teritoriului pdflogo   
0731.5 Evaluarea imobilului pdflogo   
0712.1 Ingineria mediului pdflogo  
 Fizică și meteorologie  0731.3 Cadastru si organizarea teritoriului pdflogo   pdflogo
0731.5 Evaluarea imobilului pdflogo  
0712.1 Ingineria mediului pdflogo  pdflogo
   Fizica   0713.5 Electrificarea agriculturii pdflogo pdflogo 
 0716.4 Ingineria agrară pdflogo pdflogo
 0716.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto pdflogo pdflogo 
  Biofizica şi agrometerologie 0521.1 Ecologia pdflogo pdflogo 
 0811.1 Agronomie pdflogo pdflogo 
0811.3 Horticultură pdflogo  pdflogo 
0811.5 Protecția plantelor pdflogo  
0811.4  Viticultură şi vinificație pdflogo  pdflogo 
0821.1 Silvicultură şi grădini publice pdflogo  pdflogo
Utilizarea calculatorului

0731.3 Cadastru si organizarea teritoriului

pdflogo  
0731.5 Evaluarea si dezvoltarea imobilului pdflogo   
0712.1 Ingineria mediului pdflogo  

Ciclul II (master)

Consolidarea terenurilor agricole cu  aplicarea tehnicii SIG

0731 Consolidarea terenurilor agricole

pdflogo

-

Dezvoltarea durabilă în spațiul rural 0731 Consolidarea terenurilor agricole

pdflogo

-

Reglementarea relațiilor funciare în condițiile economiei de piață 0731 Consolidarea terenurilor agricoleeconomiei de piaţă

pdflogo

-

Prognozarea și planificarea  utilizării resurselor funciare 0731 Consolidarea terenurilor agricole pdflogo

-

Evaluarea bunurilor imobile rurale 0731 Consolidarea terenurilor agricole

pdflogo

-


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda