85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Personalul catedrei

 

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

1.Litvin Aurelia

doctor habilitat în economie

profesor universitar

1.Management financiar

2. Bazele antreprenoriatului

3. Managementul general

4. Inițierea și dezvoltarea afacerilor

5. Managementul producției și promovării produselor agroalimentare

Lista publicațiilor științifice

022 432 432   

E-mail

2.Tomiţa Petru

doctor în economie

profesor universitar

1.Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri

2.Comunicări şi negocieri în afaceri

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

3.Ţurcanu Petru

doctor habilitat în economie

profesor universitar

1.Management

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

4.Cimpoieş Dragoş

doctor habilitat în economie

profesor universitar

1.Managementul carierei

2.Managementul logisticii

3.Managementul resurselor umane in sectorul agroalimentar

4. Managementul aprovizionarii și vinzarilor

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

5.Stratan Alexandru

doctor habilitat în economie

profesor universitar

1.      Gestiunea riscurilor în afacerile agroalimentare

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

6.Zbancă Andrei

doctor în economie

conferențiar universitar

1.Planul business

2.Elaborarea şi administrarea proiectelor

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

7.Adamov Petru

doctor în economie

conferențiar universitar

1.Managementul general

2.Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri

3.Managementul tehnologic

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

8.Morei Virgiliu

doctor în economie

conferențiar universitar

1.Managementul tehnologic în agricultură

2.Managementul calităţii

3.Managementul administrării publice

4. Managementul schimbării

5. Managementul calităţii produselor agroalimentare

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

9.Negritu Ghenadie

doctor în economie

conferențiar universitar

interimar

1.Management Financiar Bancar

2. Managementul resurselor umane

3. Managementul strategic în sectorul agroalimentar

4. Strategii concurenţiale şi competitive în sectorul agroalimentar

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

10. Nistiriuc Alexandru

doctor în geografie

conferențiar universitar

1.  Economia turismului

2.   Turism international

3.   Crearea produselor turistice

4.   Climatologie balneoturistica

5.   Tehnologia hoteliera și de restaurant

6.   Activitatea promotionala in agroturism

7.   Servicii socio-culturale in Turism Rural

8. Administrarea afacerilor in turism rural

9.Evaluarea afacerilor in turism rural

Lista publicațiilor științifice

022 432 432 

E-mail 

11. Șcerbacov Elena

doctor în economie

conferențiar universitar

interimar

1.Management general

2.Managementul intreprinderilor agroalimentare

3.Management profesional

Lista publicațiilor științifice

022 432 432 

E-mail 

12. Racu Anatolie

doctor

conferențiar universitar

1.Sisteme informational in turism

Lista publicațiilor științifice

022 432 432 

E-mail 

13.Dobrovolschi Ludmila

-

lector  universitar

1.Managementul aprovizionării şi vînzărilor

2.Managementul general

3.Bazele antreprenoriatului

4.Managementul resurselor umane

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

14.Grinciuc Liliana

-

lector universitar

1.Management

2.Management în turism

3.Managementul resurselor umane

Lista publicațiilor științifice

022 432 432 

E-mail

15.Deliu Natalia

-

lector universitar

1.Management

2.Managementul unităţilor agricole

3.Managementul aprovizionării şi vânzărilor 

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail 

16. Covali Sergiu

-

lector universitar

1.Geografia economica mondiala

2.Tehnica operatiunilor de turism

3.Geografia turismului RM

4.Strategii de dezvoltare a turismului rural

5.Geografia turismului

6.Sociologie rurala

7.Culturologie

8.Amenajarea complexelor turistice rurale

9.Comportament organizational in industria turistica

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail 

17.Şvedova Ludmila

-

asistent universitar

1.Management general

2. Managementul unităţilor agricole

3. Managementul resurselor umane

Lista publicațiilor științifice

022 432 432

E-mail

18.Curea Iuliana

-

Laborant

   

022 432 432

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda