85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Catedra Management a fost  fondata în anul 1975 cu denumirea de “Conducerea producţiei agricole şi drept sovietic», a suferit pe parcurs mai multe modificări: “Management şi drept” (1992), din anul 1993 până la moment  cu denumirea “Management”.

În calitate de şefi de catedră au activat P. Krotenko (1975-1976), S. Certan (1976-1977), I. Piskunenko (1977-1992), P. Ţurcanu (1993-1995), I. Gumovschi (1995-1996), P. Tomiţa (1992-1993; 1996-2001), Angela Şestacovschi (2001-2003). Din anul 2003 catedra este condusă de dr., conf. univ. Aurelia Litvin.

Colectivul catedrei, printre care 5 doctori habilitaţi, profesori universitari şi 7 doctori în ştiinţe economice, conferenţiari şi lectori superiori universitari asigură predarea următoarelor discipline: Management general, Managementul unităţilor agricole, Psihologia şi sociologia conducerii, Managementul aprovizionării şi vânzărilor, Managementul tehnologic în agricultură, Managementul calităţii, Managementul internaţional, Corespondenţa comercială şi de afaceri, Tehnici de negociere şi comunicare în afaceri, Managementul financiar, Planificarea şi organizarea producţiei agricole, Planul business, Managementul afacerii, Managementul strategic, Managementul resurselor umane.

În cadrul catedrei au susţinut teza de doctor habilitat 10 persoane, alte 25 au susţinut teza de doctor în ştiinţe, au fost publicate peste 10 manuale şi peste 300 articole ştiinţifice şi comunicări la conferinţe internaţionale şi naţionale.

Direcţia de activitate a cercetărilor ştiinţifice ţine de  „Metodele manageriale în condiţiile economiei concurenţiale în sectorul agroalimentar”; „Problemele managementului promovării produselor agroalimentare din Republica Moldova.”; “Schimbările structurale în agricultura Republicii Moldova în condiţiile vecinătăţii cu Uniunea Europeană”; “Perfecţionarea metodologiei de planificare şi prognozare a necesarului de forţă de muncă în sectorul agrar al Republicii Moldova”, etc.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda