85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

 

Limba străină I(engleză)

361.3 Contabilitate

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

366.1 Economie generală

pdflogo

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

614.1 Zootehnie

pdflogo

618.1 Biotehnologii agricole

pdflogo

641.1 Medicină veterinară

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

583.1 Ingineria mediului

pdflogo

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

613.1 Agronomie

pdflogo

615.1 Horticultură

pdflogo

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

812.2 Turism

pdflogo

381.1 Drept

pdflogo

424.1 Ecologie

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

Limba străină II(engleză)

361.3 Contabilitate

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

366.1 Economie generală

pdflogo

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

614.1 Zootehnie

pdflogo

618.1 Biotehnologii agricole

pdflogo

641.1 Medicină veterinară

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

583.1 Ingineria mediului

pdflogo

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

613.1 Agronomie

pdflogo

615.1 Horticultură

pdflogo

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

812.2 Turism

pdflogo

381.1 Drept

pdflogo

424.1 Ecologie

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

Limba engleză: comunicarea activă

812. 2 – Turism

pdflogo

Limba străină I(franceză)

361.3 Contabilitate

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

366.1 Economie generală

pdflogo

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

614.1 Zootehnie

pdflogo

618.1 Biotehnologii agricole

pdflogo

641.1 Medicină veterinară

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

583.1 Ingineria mediului

pdflogo

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

613.1 Agronomie

pdflogo

615.1 Horticultură

pdflogo

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

812.2 Turism

 

381.1 Drept

pdflogo

424.1 Ecologie

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

Limba străină II(franceză)

361.3 Contabilitate

pdflogo

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

363.2 Achiziţii

pdflogo

364.1 Finanţe şi bănci

pdflogo

366.1 Economie generală

pdflogo

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

614.1 Zootehnie

pdflogo

618.1 Biotehnologii agricole

pdflogo

641.1 Medicină veterinară

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

583.1 Ingineria mediului

pdflogo

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

613.1 Agronomie

pdflogo

615.1 Horticultură

pdflogo

617.1 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

812.2 Turism

 

381.1 Drept

pdflogo

424.1 Ecologie

pdflogo

584.3 Evaluarea imobilului

pdflogo

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

616.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

Limba română

361.3 Contabilitate

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

615.1 Horticultură

pdflogo

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

613.1 Agronomie

pdflogo

641.1 Medicină veterinară

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

618.1 Biotehnologii agricole

pdflogo

Retorica

812.2 Turism

pdflogo

Limba Străină I (Germană)

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

613.1 Agronomie

pdflogo

361.3 Contabilitate

pdflogo

618.1 Biotehnologii agricole

pdflogo

615.1 Horticultură

pdflogo

Limba Străină II (Germană) 

584.1 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

363.1 Business şi administrare

pdflogo

613.1 Agronomie

pdflogo

361.3 Contabilitate

pdflogo

618.1 Biotehnologii agricole

pdflogo

615.1 Horticultură

pdflogo


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda