85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

NOVOROJDIN  Dumitru

doctor în inginerie

Conferențiar universitar

Motoare cu ardere internă

Practica de licenţă

Bazele teoretice ale autovehiculelor

Lista publicațiilor științifice

022 432348

E-mail

LACUSTA Ion

doctor în inginerie

Profesor universitar

Materiale de exploatare 

Chimotologie

Autovehicule şi chimotologie

Lista publicațiilor științifice

022 432348

E-mail

OBLUCINSCHII Valeriu

 

Lector  Superior unversitar.

Automobile

Siguranţa circulaţiei rutiere

Legislaţia rutieră şi vamală

Lista publicațiilor științifice

022 432348

E-mail

BEŞLEAGA Igor

doctor în inginerie

Conferențiar universitar

Termotehnica

Bazele termodinamice

Drumuri auto

Sisteme automate de control

Utilizarea sistemelor computerizate

Lista publicațiilor științifice

022  432348

E-mail

Alcaz  Tudor

doctor în inginerie

Conferențiar universitar

Sisteme de standartizare

Lista publicațiilor științifice

022  432348

E-mail

Onceanu Vasile

doctor în inginerie

Conferențiar universitar

Organizarea Securităţii Circulaţiei Rutiere

Lista publicațiilor științifice

022  432348

E-mail

ARNAUT Vitali

 

Lector  Superior unversitar

Acţionări hidropneumatice şi pneumatice

Hidraulica

Exploatarea automobilelor

Practica de producere

Diagnosticarea automobilelor

Lista publicațiilor științifice

022  432348

E-mail

BANARI Eduard

 

Lector  Superior unversitar

Autovehicule

Bazele teoretice ale automobilelor

Bazele teoretice ale autovehiculelor

Tractoare şi automobile (hortic.)

Tractoare şi automobile (protect. plant.)

Tractoare şi automobile (viticul.)

Lista publicațiilor științifice

022 432348

E-mail

Voleac Petru

  Lector  Superior unversitar

Proiectarea tehnologică a întreprinderilor de transport auto;

Echipamentul electric şi electronic al automobilelor;

Tractoare şi automobile.

 Lista publicațiilor științifice  022 432348

E-mail

MALANCIUC IURII

 

Lector universitar

Traficul şi securitatea rutieră

Organizarea traficului de mărfuri şi călători

Tehnica securităţii rutiere pentru

Siguranţa circulaţiei rutiere

Lista publicațiilor științifice

022 432348

E-mail

Mancuş Natalia

 

Lector universitar

Normarea tehnică în transport auto.

Tehnica securităţii rutiere pentru Da

Securitatea activităţii vitale

Lista publicațiilor științifice

022 432348 

E-mail

Daicu Anatol

 

Asistent universitar

Legislaţia rutieră şi vamală

 

022 432348 

E-mail

Dichii Alexandru

 

Asistent universitar

 Practica didactică

Lista publicațiilor științifice

 022 432348 

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda