85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Relații externe

Din țară

Colaboratorii catedre întrețin colaborări în domeniu științific și metodic cu colegii de la alte instituții de cercetare și superioare de învățământ din R. Moldova ca de exemplu, Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, Catedra Maşini şi Sisteme de Producţie (UTM).

De peste hotare

Catedra are încheiate 7 acorduri de colaborare: în luna mai 2017 a fost încheiat un acord de colaborare între Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea Politehnică din Timișoara, la fel și între catedra Mentenanța Mașinilor și Ingineria Materialelor și Departamentul Tehnologia Construcțiilot de mașini, ai Facultății de Mecanică UPT.cu Departamentul Știința şi Ingineria Materialelor ai Facultăţii Ingineria Materialelor şi a Mediului în anul 2015 ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, România; Departamentul Organe de Maşini şi grafică în anul 2011 ai Universităţii Dunărea de Jos, or. Galaţi, România; cu Departamentul Tehnologia Materialelor în anul 2013 ai Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” or. Iaşi, România; cu Facultatea Agriculturii Tropicilor ai Universităţii de Ştiinţe ale Naturii din Praga, Cehia în anul 2012; Catedra Exploatarea şi Întreţinerea Tehnică a Maşinilor ai Universităţii Naţionale Agricole or. Dubleani, regiunea Liov Ucraina în anul 2014; Catedra de Proiectare Asistată de Calculator și Tehnologia Materialelor ai Universităţii Tehnice din or. Luţk, Ucraina în anul 2014.

Colaboratorii catedrei anual participă la simpozioane și conferințe internaționale în cadrul acestor departamente (catedre), dar și la alte manifestări științifice organizate de instituții de cercetări și universitare de peste hotare.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda