"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


sa

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 RO MD

Hot-Line

Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2015

  În baza auditului efectuat de către Organismul internațional de certificare Rina Simtex a fost actualizat Certificatul Nr. 27490/11/R al Sistemului de Management al Calității data scadență fiind...
Lansarea proiectului transfrontalier ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI PRODUȘI DIN MATERIE PRIMĂ COLECTATĂ DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI cod 2SOFT/1.2/44

  În data de 17 decembrie 2020, în regim on line, a avut loc lansarea încă a unui proiect de cercetare finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova...
Webinar AgriCOOL: Ce oportunități are un specialist în domeniul igineriei agrare și transport auto

În ultima perioadă, companiile, întreprinderile agricole din țară procură tot mai multă tehnică modernă, performantă, care să le ușureze activitatea. În același timp, pe piața forței de muncă se...
Acordarea unei prime tuturor angajaților UASM

Consiliul de administrație, la ședința din 15/12/2020 (proces verbal nr.7), a decis acordarea primei în mărime de 300 lei angajaților UASM în legătură cu ajunul sărbătorilor de iarnă.
Conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44

  La data de 17.12.2020, ora 13.00 va avea loc conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44 ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of...
3 laboratoare performante vor fi lansate la Universitatea Agrară, cu suportul Livada Moldovei

Începând cu 1 septembrie 2021, tinerii care vor decide să studieze o specialitate agricolă la Universitatea Agrară de Stat din Moldova se vor bucura de studii de calitate în condiții moderne, în concordanță cu...
Programul ErasNe propus de Universitatea din Valladolid pentru tineri cercetători în contextul H2020

  Universitatea din  Valladolid, (UVa) Spania,  partener al Universității Agrare de Stat din Moldova,  anunță despre   programul ErasNe , destinat  tinerilor ...
Formarea „Scénarisation des unités didactiques sur TBI”

În vederea asigurării calității studiilor în cadrul UASM, cât și a sporirii nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice, doamna Nina PUȚUNTEAN, responsabilă de Centrul de Reușită Universitară...
Concursul Planurilor de Afaceri 2020

      În data de 10-11 decembrie 2020, studenții de la ciclul II master, specializarea Administrarea Afacerilor din Sectorul Agroalimentar din cadrul departamentului Administrarea afacerilor și limbi...
Semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului Universitar MHELM”

Universitatea Agrară de Stat din Moldova este parte a consorțiului de implementare a proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și...
Participarea UASM la Conferința dedicată celor 90 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Kazahstan.

În perioada 03-04.12. 2020 Universitatea Agrară de Stat din Moldova a participat la cea de a 5-cea Conferință ”Dezvoltări inovative a sectorului agroindustrial în condițiile Globalizării Economice”,...
Masa Rotundă „Provocări a Cercetării de Excelență”

În data de 04.12.2020 în format on-line a avut loc Masa Rotundă  „Provocări a Cercetării de Excelență”, organizată de Academia de Studii Economice din București, România. Scopul evenimentului a fost...
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC -

  La data de 17.11.2020 a fost lansat proiectul transfrontalier ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”, semnat de către Ministerul...
Curs de instruire în cadrul Proiectului „Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM.

  În perioada 24-25.11.2020 profesorii și studenții ciclul II Masterat au avut ocazia să participe  la cursul de instruire, în format on-line, organizată în  cadrul  proiectului ...

P. Tomiţa, decan interimar

Dacă iubiţi ţara, glia, pământul, tradiţiile şi obiceiurile naţionale, dacă doriţi să pătrundeţi în tainele teoriei şi practicii activităţilor economice şi serviciilor publice, dacă doriţi să iniţiaţi o afacere proprie în spaţiul rural al ţării, să participaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a sectorului agroalimentar şi turismului rural, să fiţi înarmaţi cu un  bogat arsenal intelectual întru a combate sărăcia şi şomajul din satele şi orăşelele R. Moldova, să utilizaţi eficient resursele umane şi naturale ale ţării, atunci cu siguranţă, trebuie să deveniţi student al Facultăţii  Economie.

Facultatea  Economie este parte componentă importantă a celei mai  prestigioase instituţii de învăţământ agronomic din R. Moldova – Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Este o facultate deja cu tradiţii de 53 ani de activitate. Obiectivul facultăţii este pregătirea de specialişti cu cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul ştiinţelor economice, serviciilor publice, cât şi din domeniul tehnologiilor agricole. În acest fel, se consideră că absolvenţii îşi pot găsi cu mai multă uşurinţă un loc de muncă nu numai direct în sectorul agroalimentar, iniţiind propriile afaceri, dar şi în domeniile de cercetare ştiinţifică, învăţământ, administraţie, activitate bancară, marketing, contabilitate, achiziţii, servicii hoteliere,turism şi agrement, şi alte domenii.

Absolvind Facultatea Economie, veţi stăpâni un limbaj economic, care cuprinde diverse domenii ale vieţii economice şi sociale, veţi dispune de avantaje competitive pe piaţa muncii.

Cu o deosebită plăcere vreau să menţionez că în toţi anii de activitate a Facultăţii Economie, de la 01.09.1965 şi pînă în prezent, facultatea a evoluat ascendent, devenind principala şi, pentru moment, unica facultate ce pregăteşte economişti în domeniul sectorului agrar şi turismului rural.

Sunt convins că prin dezvoltarea învăţământului economic agrar şi ştiinţei economice în sectorul agroalimentar, şi a spaţiului rural în ansamblu, se va putea promova interesul naţional în asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare, păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale, utilizării raţionale a resurselor naturale şi a forţei de muncă din spaţiul rural.

Ştiinţa economică şi pregătirea economiştilor în sectorul agroalimentar şi a specialiştilor în domeniul serviciilor hoteliere, turismului şi agrementului trebuie privite ca pârghii principale ale schimbării vieţii la sate, apropierii condiţiilor de viaţă din spaţiul rural cu cele din spaţiul urban.

Realizarea unei educaţii profesionale la nivelul european este direcţia strategică a activităţii colectivului profesoral didactic al Facultăţii  Economie, care numără circa 90 persoane, inclusiv 8 doctori habilitaţi în economie, profesori universitari, 44 conferenţiari universitari, doctori în ştiinţe.

 

Veniţi la noi şi veţi avea un viitor luminos garantat!


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda