"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


sa

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 RO MD

Hot-Line

Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2015

  În baza auditului efectuat de către Organismul internațional de certificare Rina Simtex a fost actualizat Certificatul Nr. 27490/11/R al Sistemului de Management al Calității data scadență fiind...
Lansarea proiectului transfrontalier ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI PRODUȘI DIN MATERIE PRIMĂ COLECTATĂ DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI cod 2SOFT/1.2/44

  În data de 17 decembrie 2020, în regim on line, a avut loc lansarea încă a unui proiect de cercetare finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova...
Webinar AgriCOOL: Ce oportunități are un specialist în domeniul igineriei agrare și transport auto

În ultima perioadă, companiile, întreprinderile agricole din țară procură tot mai multă tehnică modernă, performantă, care să le ușureze activitatea. În același timp, pe piața forței de muncă se...
Acordarea unei prime tuturor angajaților UASM

Consiliul de administrație, la ședința din 15/12/2020 (proces verbal nr.7), a decis acordarea primei în mărime de 300 lei angajaților UASM în legătură cu ajunul sărbătorilor de iarnă.
Conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44

  La data de 17.12.2020, ora 13.00 va avea loc conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44 ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of...
3 laboratoare performante vor fi lansate la Universitatea Agrară, cu suportul Livada Moldovei

Începând cu 1 septembrie 2021, tinerii care vor decide să studieze o specialitate agricolă la Universitatea Agrară de Stat din Moldova se vor bucura de studii de calitate în condiții moderne, în concordanță cu...
Programul ErasNe propus de Universitatea din Valladolid pentru tineri cercetători în contextul H2020

  Universitatea din  Valladolid, (UVa) Spania,  partener al Universității Agrare de Stat din Moldova,  anunță despre   programul ErasNe , destinat  tinerilor ...
Formarea „Scénarisation des unités didactiques sur TBI”

În vederea asigurării calității studiilor în cadrul UASM, cât și a sporirii nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice, doamna Nina PUȚUNTEAN, responsabilă de Centrul de Reușită Universitară...
Concursul Planurilor de Afaceri 2020

      În data de 10-11 decembrie 2020, studenții de la ciclul II master, specializarea Administrarea Afacerilor din Sectorul Agroalimentar din cadrul departamentului Administrarea afacerilor și limbi...
Semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului Universitar MHELM”

Universitatea Agrară de Stat din Moldova este parte a consorțiului de implementare a proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și...
Participarea UASM la Conferința dedicată celor 90 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Kazahstan.

În perioada 03-04.12. 2020 Universitatea Agrară de Stat din Moldova a participat la cea de a 5-cea Conferință ”Dezvoltări inovative a sectorului agroindustrial în condițiile Globalizării Economice”,...
Masa Rotundă „Provocări a Cercetării de Excelență”

În data de 04.12.2020 în format on-line a avut loc Masa Rotundă  „Provocări a Cercetării de Excelență”, organizată de Academia de Studii Economice din București, România. Scopul evenimentului a fost...
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC -

  La data de 17.11.2020 a fost lansat proiectul transfrontalier ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”, semnat de către Ministerul...
Curs de instruire în cadrul Proiectului „Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM.

  În perioada 24-25.11.2020 profesorii și studenții ciclul II Masterat au avut ocazia să participe  la cursul de instruire, în format on-line, organizată în  cadrul  proiectului ...
În perioada 15-29 martie  2017, la  UASM  îşi va  desfăşura lucrările cea  de-a  70-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor. La lucrările conferinţei vor participa invitaţi de la instituţii superioare de învăţămînt din ţară şi de peste hotare. În cadrul a 23 secţii vor fi prezentate  peste 500 de lucrări ştiinţifice în formă de raport sau poster. Limbile de lucru: română, rusă, engleză şi franceză.
Şedinţa plenară va avea loc miercuri, 29 martie, ora 1400, aula E-7.
Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate în volumul tezelor conferinţei ştiinţifice.

Facultăţile  Economie şi Inginerie Agrară şi Transport Auto

La data de 22 martie 2017 si-a  continuat lucrările  cea  de-a  70-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor la facultăţile  Economie şi Inginerie Agrară şi Transport Auto. În cadrul a 11 secţii au fost prezentate 266 de rapoarte ştiinţifice, la care  au participat şi studenţi de la alte instituţii de învăţămînt superior economic şi ingineresc
 ( ASAB, USM, ASEM, UTM, IF al AŞM, UESM). La finele conferinţei juriul secţiilor studenţeşti a stabilit locurile premiante  care au fost menţionate diplome din partea rectorului universităţii. Deţinătorii locurilor I de la fiecare facultate vor participa cu raport  la şedinţa plenară a Conferinţei ştiinţifice studenţeşti, care va avea loc miercuri, 28 martie, ora 1400, în aula E-7.  


Facultăţile Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor, Agronomie, Horticultură, Cadastru şi Drept

La 15 martie 2016 au demarat lucrările celei de-a 70-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor la facultăţile Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor, Agronomie, Horticultură, Cadastru şi Drept. În cadrul a 12 secţii au fost prezentate 278 de rapoarte ştiinţifice de către studenţii UASM şi altor instituţii din învăţămînt superior agronomic de peste hotare (Iaşi, Braşov, Moscova). Pe marginea acestora au avut loc dezbateri, discuţii, înaintate propuneri de perspectivă. La finele conferinţei juriul secţiilor studenţeşti au stabilit locurile premiante I, II şi III, care au fost menţionate cu diplome ale rectorului universităţii. 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda