"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


sa

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 RO MD

Hot-Line

Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2015

  În baza auditului efectuat de către Organismul internațional de certificare Rina Simtex a fost actualizat Certificatul Nr. 27490/11/R al Sistemului de Management al Calității data scadență fiind...
Lansarea proiectului transfrontalier ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI PRODUȘI DIN MATERIE PRIMĂ COLECTATĂ DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI cod 2SOFT/1.2/44

  În data de 17 decembrie 2020, în regim on line, a avut loc lansarea încă a unui proiect de cercetare finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova...
Webinar AgriCOOL: Ce oportunități are un specialist în domeniul igineriei agrare și transport auto

În ultima perioadă, companiile, întreprinderile agricole din țară procură tot mai multă tehnică modernă, performantă, care să le ușureze activitatea. În același timp, pe piața forței de muncă se...
Acordarea unei prime tuturor angajaților UASM

Consiliul de administrație, la ședința din 15/12/2020 (proces verbal nr.7), a decis acordarea primei în mărime de 300 lei angajaților UASM în legătură cu ajunul sărbătorilor de iarnă.
Conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44

  La data de 17.12.2020, ora 13.00 va avea loc conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44 ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of...
3 laboratoare performante vor fi lansate la Universitatea Agrară, cu suportul Livada Moldovei

Începând cu 1 septembrie 2021, tinerii care vor decide să studieze o specialitate agricolă la Universitatea Agrară de Stat din Moldova se vor bucura de studii de calitate în condiții moderne, în concordanță cu...
Programul ErasNe propus de Universitatea din Valladolid pentru tineri cercetători în contextul H2020

  Universitatea din  Valladolid, (UVa) Spania,  partener al Universității Agrare de Stat din Moldova,  anunță despre   programul ErasNe , destinat  tinerilor ...
Formarea „Scénarisation des unités didactiques sur TBI”

În vederea asigurării calității studiilor în cadrul UASM, cât și a sporirii nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice, doamna Nina PUȚUNTEAN, responsabilă de Centrul de Reușită Universitară...
Concursul Planurilor de Afaceri 2020

      În data de 10-11 decembrie 2020, studenții de la ciclul II master, specializarea Administrarea Afacerilor din Sectorul Agroalimentar din cadrul departamentului Administrarea afacerilor și limbi...
Semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului Universitar MHELM”

Universitatea Agrară de Stat din Moldova este parte a consorțiului de implementare a proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și...
Participarea UASM la Conferința dedicată celor 90 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Kazahstan.

În perioada 03-04.12. 2020 Universitatea Agrară de Stat din Moldova a participat la cea de a 5-cea Conferință ”Dezvoltări inovative a sectorului agroindustrial în condițiile Globalizării Economice”,...
Masa Rotundă „Provocări a Cercetării de Excelență”

În data de 04.12.2020 în format on-line a avut loc Masa Rotundă  „Provocări a Cercetării de Excelență”, organizată de Academia de Studii Economice din București, România. Scopul evenimentului a fost...
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC -

  La data de 17.11.2020 a fost lansat proiectul transfrontalier ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”, semnat de către Ministerul...
Curs de instruire în cadrul Proiectului „Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM.

  În perioada 24-25.11.2020 profesorii și studenții ciclul II Masterat au avut ocazia să participe  la cursul de instruire, în format on-line, organizată în  cadrul  proiectului ...

În data de 16 septembrie în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova a avut loc ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională în baza scrisorii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 22-144/3177 din 06.09.2019 semnată de dna Ministră Georgeta Mincu și adresată Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională. În cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte propuse în scrisoarea menționată, și anume:

 1. Optimizarea cheltuielilor:
 2. Proceduri de achiziții;
 3. Servicii energie electrică, termică, gaze, apă, canalizare,etc.;
 4. Planificarea cheltuielilor pentru procurarea materialelor în scopuri didactice și științifice;
 5. Utilizarea autoturismelor, consum de carburanți;
 6. Optimizarea statelor de personal:
 7. Personalul de conducere și cel auxiliar (raportul numărului de studenți și cadre didactic-științifice la o unitate de personal de conducere și auxiliar);
 8. Revizuirea salariaților cumularzi externi și a persoanelor stabilite de Codul Muncii în cazul optimizării;
 9. Eliminarea conflictelor de interes din cadrul instituției și angajarea persoanelor cu grad de afinitate.
 10. Inventarierea tuturor contractelor și evaluarea coeficienților de calcul în vederea majorării acestora și verificarea dacă se respectă condițiile contractuale de către arendași.
 11. Reforma specialităților existente în cadrul Universității după standardele ESCO și procesul Standarde ocupaționale/Profiluri ocupaționale – Standarde de calitate – Plan de învățământ – Curicula.

În conformitate cu ordinea de zi enunțată, administrația UASM prin responsabilii de domenii a prezentat informațiile solicitate. Astfel, prim-prorector Iurie Melnic a informat Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională și cei prezenți despre optimizarea cheltuielilor la realizarea procedurilor de achiziții, planificarea cheltuielilor pentru procurarea materialelor în scopuri didactice și științifice, propuneri privind reforma specialităților existente în cadrul Universității după standardele ESCO și procesul Standarde ocupaționale/Profiluri ocupaționale – Standarde de calitate – Plan de învățământ – Curicula. S-a menţionat despre necesitatea optimizării cheltuielilor ce ţin de întreţinerea Fermei Didactice a UASM. Prorectorul Anatol Daicu a informat audiența cu privire la consumurile de energie electrică, termică, gaze, apă, canalizare,etc., precum și utilizarea autoturismelor și a consumului de carburanți. Prorectorul Dionisie Boaghie s-a referit la optimizarea statelor de personal de conducere și cel auxiliar (raportul numărului de studenți și cadre didactic-științifice la o unitate de personal de conducere și auxiliar), revizuirea salariaților cumularzi externi și a persoanelor stabilite de Codul Muncii în cazul optimizării, inventarierea tuturor contractelor și evaluarea coeficienților de calcul în vederea majorării acestora și verificarea dacă se respectă condițiile contractuale de către arendași. Cu privire la existența conflictelor de interes din cadrul instituției și angajarea persoanelor cu grad de afinitate, dl rector Liviu Volconovici a menționat că toate persoanele de conducere (prorectori, decani, etc.) au semnat declarații de existența/inexistența a conflictelor de interese cu privire la rudenie și afinități.

După prezentarea rapoartelor, raportorii au răspuns la întrebările adresate de către membrii CDSI, reprezentanții MADRM și a Președențiiei. De rând cu subiectele enunțate, în cadrul ședinței au fost  abordate și alte subiecte, precum salarizarea cadrelor științifice antrenate în activitatea de cercetare științifică a UASM, care acoperă cele trei componente ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare: (1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea experimentală (produse, servicii, tehnologii inovative) și (3) inovarea (transferul în mediul socio-economic a serviciilor, produselor, tehnologiilor inovative). Astfel, prorectorul pentru activitate științifică Ilie Cercel și dl Valerian Balan, șeful Școlii doctorale au informat audiența, că în anul 2019 în UASM se definesc 8 proiecte instituționale aplicative și fundamentale în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare incluse în Bugetul de Stat cu suma de 731 000 lei, a căror rezultatele științifice sunt destinate mediului socio-economic. În cadrul acestor proiecte sunt antrenați 64 cadre științifice, didactico-științifice, doctoranzi și studenți.

La finele ședinței, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională a luat act de informațiile prezentate, iar președintele Vladimir Ciobanu a mulțumit dnei Ministru de inițiativă și raportorilor pentru informațiile prezentate.

Cu referință la datele prezentate de Serviciul știință, educație și extensiune rurală din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în Informația din data de 17.09.2019 ”Cheltuielile pentru întreținerea unui student la Universitatea Agrară se aliniază celor de la universitățile din occident”, referitor la ședința Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională a UASM, administrația universității vine cu următoarele precizări:

 1. Conform Raportului Cercetării statistice anuale N-4-edu prezentat anual instituțiilor abilitate, inclusiv MADRM, în cadru UASM și-au făcut studiile în anii 2017-2018 – 4158 studenți, inclusiv 1255 buget și 2903 la contract; 2018-2019 – 3914 studenți, inclusiv 1179 buget și 2735 la contract, iar în anul 2019-2020 – 3886 studenți, inclusiv 1235 buget și 2651 la contract (pentru anul 2019-2020 datele vor fi prezentate până în 10 octombrie curent cu precizările de rigoare).
 2. Numărul cadrelor didactice și didactico-științifice pentru anul 2017-2018 a fost de 269,5 unități, în anul 2018-2019 de 292 unități, iar în anul 2019-2020 este în proces de definitivare, dar la sigur va fi cu mult mai mic de cât în anii precedenți, deoarece numărul de ore s-a redus de la 188 mii ore 2018-2019 la 145 mii ore 2019-2020.
 3. Raportul numărului de studenți și număr de cadre didactice și didactico-științifice pentru anul 2017-2018 a fost de 1 cadru didactic la 15,43 studenți total sau de 1 cadru didactic la 10,23 studenți cu coeficientul de 0,4 la cei 2335 studenți cu frecvență redusă; în anul 2018-2019 de 1 cadru didactic la 13,4 studenți total sau 1 cadru didactic la 8,8 studenți cu coeficientul de 0,4 la cei 2254 studenți cu frecvență redusă, iar în anul 2019-2020 este în proces de definitivare, dar la sigur va fi cu mult mai mare raportul de cât în anii precedenți, deoarece numărul de ore s-a redus de la 188 mii ore 2018-2019 la 145 mii ore 2019-2020, iar numărul de studenți s-a micșorat neesențial.
 4. Numărul de îngrijitori de încăperi, planificat în anul 2018 a fost de 117, iar în anul 2019 de 89 persoane cu o reducere semnificativă de 28 persoane. Suprafața totală a imobilelor, care necesită deservire este de 97 mii m2.
 5. Numărul măturătorilor planificat în anul 2018 – a fost de 38 de persoane, iar 2019 de 28 persoane, reducere – 10 persoane. Suprafața totală a terenului aflată în gestiunea UASM constituie 38ha, iar suprafața din preajma imobilelor, care necesită să fie salubrizată de către măturători este de aproximativ 30ha.
 6. Începând cu anul 2016 cheltuielile de energie înregistrează o descreștere.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda