"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


sa

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 RO MD

Hot-Line

Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2015

  În baza auditului efectuat de către Organismul internațional de certificare Rina Simtex a fost actualizat Certificatul Nr. 27490/11/R al Sistemului de Management al Calității data scadență fiind...
Lansarea proiectului transfrontalier ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI PRODUȘI DIN MATERIE PRIMĂ COLECTATĂ DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI cod 2SOFT/1.2/44

  În data de 17 decembrie 2020, în regim on line, a avut loc lansarea încă a unui proiect de cercetare finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova...
Webinar AgriCOOL: Ce oportunități are un specialist în domeniul igineriei agrare și transport auto

În ultima perioadă, companiile, întreprinderile agricole din țară procură tot mai multă tehnică modernă, performantă, care să le ușureze activitatea. În același timp, pe piața forței de muncă se...
Acordarea unei prime tuturor angajaților UASM

Consiliul de administrație, la ședința din 15/12/2020 (proces verbal nr.7), a decis acordarea primei în mărime de 300 lei angajaților UASM în legătură cu ajunul sărbătorilor de iarnă.
Conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44

  La data de 17.12.2020, ora 13.00 va avea loc conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44 ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of...
3 laboratoare performante vor fi lansate la Universitatea Agrară, cu suportul Livada Moldovei

Începând cu 1 septembrie 2021, tinerii care vor decide să studieze o specialitate agricolă la Universitatea Agrară de Stat din Moldova se vor bucura de studii de calitate în condiții moderne, în concordanță cu...
Programul ErasNe propus de Universitatea din Valladolid pentru tineri cercetători în contextul H2020

  Universitatea din  Valladolid, (UVa) Spania,  partener al Universității Agrare de Stat din Moldova,  anunță despre   programul ErasNe , destinat  tinerilor ...
Formarea „Scénarisation des unités didactiques sur TBI”

În vederea asigurării calității studiilor în cadrul UASM, cât și a sporirii nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice, doamna Nina PUȚUNTEAN, responsabilă de Centrul de Reușită Universitară...
Concursul Planurilor de Afaceri 2020

      În data de 10-11 decembrie 2020, studenții de la ciclul II master, specializarea Administrarea Afacerilor din Sectorul Agroalimentar din cadrul departamentului Administrarea afacerilor și limbi...
Semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului Universitar MHELM”

Universitatea Agrară de Stat din Moldova este parte a consorțiului de implementare a proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și...
Participarea UASM la Conferința dedicată celor 90 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Kazahstan.

În perioada 03-04.12. 2020 Universitatea Agrară de Stat din Moldova a participat la cea de a 5-cea Conferință ”Dezvoltări inovative a sectorului agroindustrial în condițiile Globalizării Economice”,...
Masa Rotundă „Provocări a Cercetării de Excelență”

În data de 04.12.2020 în format on-line a avut loc Masa Rotundă  „Provocări a Cercetării de Excelență”, organizată de Academia de Studii Economice din București, România. Scopul evenimentului a fost...
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC -

  La data de 17.11.2020 a fost lansat proiectul transfrontalier ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”, semnat de către Ministerul...
Curs de instruire în cadrul Proiectului „Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM.

  În perioada 24-25.11.2020 profesorii și studenții ciclul II Masterat au avut ocazia să participe  la cursul de instruire, în format on-line, organizată în  cadrul  proiectului ...

 

auf.png

Comunicat de presă

Pandemia COVID-19 :

AUF adoptă un plan special

 

Paris, luni 6 aprilie 2020 | Pentru a răspunde pandemiei mondiale COVID-19, Agenția universitară a Francofoniei a adoptat « Planul special AUF pentru pandemia COVID-19 » care prevede mai multe acțiuni în beneficiul membrilor și partenerilor săi, și o reorganizare a modului său de funcționare pe plan intern cu o generalizare a lucrului de la distanță în cele 60 de implantații AUF din întreaga lume, în jurul a 4 axe și 10 acțiuni importante.

Posibilități gratuite de organizare și gestionare a formărilor on-line

AUF își însoțește gratuit membrii în realizarea suporturilor tehnice și pedagogice pentru conceperea și elaborarea modulelor de formare on-line, prin intermediul plateformei LMS ; realizând și propunând suporturi tehnice și pedagogice pentru organizarea și animarea claselor virtuale prin intermediul Institutului Francofoniei pentru Ingineria Cunoștințelor și a formării la distanță (IFIC) ; prin intermediul dispozitivului « Transfer » pentru montarea atelierelor de formare on-line cu acces gratuit în domeniul crizei sanitare; propunând un spațiu colaborativ accesibil prin intermediul plateformei ANEUF pentru a favoriza schimburile și transferul de expertiză între tinerii cercetători.

 

Susținere financiară și tehnică a tinerilor cercetători în inițiativele lor legate de pandemie

AUF va lansa începând cu data de 9 aprilie 2020 un apel la candidaturi internațional, în atenția universităților și a centrelor de cercetare membre din întreaga lume pentru a susține inițiativele, agreate de către autoritățile sanitare naționale, ale studenților și tinerilor cercetători care vor avea legătură cu criza sanitară.

Suport logistic rețelelor de sănătate partenere ale AUF în acțiunile lor îndreptate spre combaterea COVID-19

AUF a întreprins primele acțiuni prin intermediul Conferinței internaționale a Decanilor Facultăților de Medicină de Exprimare Franceză (CIDMEF) în jurul unui program pentru a ajuta facultățile de medicină francofone să facă față pandemiei.

Valorizarea informației științifice și universitare

Un buletin « COVID-19 » este difuzat în fiecare săptămână. Buletinul reunește un ansamblu de publicații utile în legătură cu pandemia : diagnostice, soluții și inițiative aparținând mediului academic în general și partenerilor AUF în special. 

AUF s-a asociat anchetei în trei limbi a Asociației internaționale a universităților (AIU) privind impactul COVID asupra universităților din întreaga lume.

Acces liber la toate resursele numerice AUF

AUF propune o serie de resurse utile, prin intermediul bibliotecii sale numerice « BNEUF », care dispune de mai mult de 11 milioane de resurse disponibile gratuit și accesibile tuturor studenților și cercetătorilor, precum și repertoriază 18 000 experți prin intermediul Atlasului expertizei francofone.

Acces gratuit și liber este oferit de către partenerii AUF prin intermediul BNEUF, în special : EDUNAO (platforme tehnologice educative pentru difuzarea cursurilor) ; Microsoft (ofertă gratuită pentru 6 luni pentru platformele sale colaborative) ; Nomad Education ; Numérique Premium ; OpenClassrooms ; FUN MOOC ; Agorize ; YouScribe ; Editurile Dalloz. Pentru a accesa aceste oferte (coduri de acces liber) : https://idneuf.auf.org/

Producții video didactice despre « Guvernanța universitară pe timp de criză »

AUF dezvoltă capsule video pe care le va publica în scurt timp, despre guvernanța universitară pe timp de criză în baza unui ansamblu de testimoniale ale responsabililor din învățământul superior și cercetare. Un dispozitiv pedagogic on-line în atenția echipelor de conducere ale universităților membre AUF va fi de asemenea pus la dispoziție prin intermediul Institutului Francofoniei pentru Guvernanță Universitară (IFGU), precum și studii de caz post-criză vor fi realizate pentru a identifica, studia și valoriza bunele practici subliniind instrumentele care au contribuit la sporirea eficienței guvernanței universitare pe timp de criză.

 

« În fața amplorii acestei crize sanitare, AUF a trebuit să-și adapteze rapid modul de funcționare pentru a asigura continuitatea activităților sale și pentru a-și însoți, într-un mod eficient, universitățile membre și partenerii din întreaga lume. Acest plan ambițios ne va permite să contribuim la lupta contra pandemiei COVID-19, datorită mobilizării rețelei noastre și solidarității care este în centrul acțiunilor noastre. », a declarat Profesorul Slim Khalbous, Rector al AUF.

> Consultați versiunea completă a Planului de acțiuni al AUF special pentru pandemia  COVID-19

Despre AUF

 

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este prima rețea universitară din lume cu 990 instituții membre în 118 țări, și 59 implantații de pe 5 continente. Creată acum 60 de ani, AUF intervine în numeroase domenii precum formarea, cercetarea, numericul, guvernanța universitară, antreprenoriatul și inserția profesională a tinerilor, sau dezvoltarea durabilă. www.auf.org

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda