"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


sa

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 RO MD

Hot-Line

Masa Rotundă „Provocări a Cercetării de Excelență”

În data de 04.12.2020 în format on-line a avut loc Masa Rotundă  „Provocări a Cercetării de Excelență”, organizată de Academia de Studii Economice din București, România. Scopul evenimentului a fost...
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC -

  La data de 17.11.2020 a fost lansat proiectul transfrontalier ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”, semnat de către Ministerul...
Curs de instruire în cadrul Proiectului „Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM.

  În perioada 24-25.11.2020 profesorii și studenții ciclul II Masterat au avut ocazia să participe  la cursul de instruire, în format on-line, organizată în  cadrul  proiectului ...
Curs interuniversitar de training ”Înțelegerea principalelor probleme ale politicilor Uniunii Europene din domeniul educație-cercetare-inovație”

  Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitate academică, Departamentul Relații Internaționale vă informează că primul curs interuniversitar de training din cadrul proiectului ”Integrarea...
Lecții predate de profesori din instituțiile UE partenere a proiectului ReSTART la UASM

  În perioada 14-28 noiembrie 2020, profesorii Instituțiilor Partenere ale Proiectului ReSTART nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale...
Program de eficientizare a cunoașterii termenilor de specialitate în limba română pentru studenții UASM

  Relațiile dintre facultatea de Cadastru şi Drept a UASM şi facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”, Iaşi, stabilite încă din anul 1996 se...
Diplome de Onoare pentru cercetătorii științifici ai UASM de Ziua Științei

  În semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase și a contribuției substanțiale la dezvoltarea  științei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și...
Participarea Universității Agrare de Stat din Moldova la lansarea oficială a proiectelor bilaterale moldo-turcești

  În perioada 8-12 noiembrie 2020, la invitația Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia – TÜBITAK,  Larisa CAISÎN, prof. univ., dr. hab. șef Departament II, Facultatea de...
Academia AgTech - proiect destinat tinerilor care-și fac studiile în agricultură

  Înregistrează-te la Academia AgTech - proiect destinat tinerilor care-și fac studiile în agriculturăMajoritatea tinerilor care și-au făcut studiile în domeniul agricol susțin că nu-și pot găsi un job...
Curs on-line ”Dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale”

În perioada 23-24 noiembrie 2020, în format on-line vor fi organizate cursuri de instruire ”Dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale”. Sunt invitații să participe studenții ciclului II, Masterat și...
Expoziției Internaționale specializate ”MOLDAGROTECH-2020”

În perioada 14-17 octombrie 2020, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a participat la cea de-a XXXVIII-a ediție a  Expoziției Internaționale specializate ”MOLDAGROTECH-2020” (autumn), organizată de...
Sesiunea FOCUS-GROUP în cadrul proiectului Restart

La data de 20 octombrie 2020, studenții de la programul de master “Administrarea afacerilor în sectorul agroindustrial”, Facultatea Economie au fost antrenați într-o sesiune Focus Grup - parte a proiectului...
Reuniune on-line a Consorțiului eDrone

In perioada 08-09 octombrie 2020 echipa de implementare a Proiectului eDrone a participat la Reuniunea consorțiului proiectului Educational for drone (eDrone). Reuniunea a fost organizată online, de către partenerul...
Stație meteo performantă la UASM, procurată în cadrul proiectului AUF

  Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări asupra dezvoltării durabile, afectând în același timp componentele mediului, cadrului social şi cel economic. Condițiile...

În data de 16 septembrie în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova a avut loc ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională în baza scrisorii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 22-144/3177 din 06.09.2019 semnată de dna Ministră Georgeta Mincu și adresată Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională. În cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte propuse în scrisoarea menționată, și anume:

 1. Optimizarea cheltuielilor:
 2. Proceduri de achiziții;
 3. Servicii energie electrică, termică, gaze, apă, canalizare,etc.;
 4. Planificarea cheltuielilor pentru procurarea materialelor în scopuri didactice și științifice;
 5. Utilizarea autoturismelor, consum de carburanți;
 6. Optimizarea statelor de personal:
 7. Personalul de conducere și cel auxiliar (raportul numărului de studenți și cadre didactic-științifice la o unitate de personal de conducere și auxiliar);
 8. Revizuirea salariaților cumularzi externi și a persoanelor stabilite de Codul Muncii în cazul optimizării;
 9. Eliminarea conflictelor de interes din cadrul instituției și angajarea persoanelor cu grad de afinitate.
 10. Inventarierea tuturor contractelor și evaluarea coeficienților de calcul în vederea majorării acestora și verificarea dacă se respectă condițiile contractuale de către arendași.
 11. Reforma specialităților existente în cadrul Universității după standardele ESCO și procesul Standarde ocupaționale/Profiluri ocupaționale – Standarde de calitate – Plan de învățământ – Curicula.

În conformitate cu ordinea de zi enunțată, administrația UASM prin responsabilii de domenii a prezentat informațiile solicitate. Astfel, prim-prorector Iurie Melnic a informat Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională și cei prezenți despre optimizarea cheltuielilor la realizarea procedurilor de achiziții, planificarea cheltuielilor pentru procurarea materialelor în scopuri didactice și științifice, propuneri privind reforma specialităților existente în cadrul Universității după standardele ESCO și procesul Standarde ocupaționale/Profiluri ocupaționale – Standarde de calitate – Plan de învățământ – Curicula. S-a menţionat despre necesitatea optimizării cheltuielilor ce ţin de întreţinerea Fermei Didactice a UASM. Prorectorul Anatol Daicu a informat audiența cu privire la consumurile de energie electrică, termică, gaze, apă, canalizare,etc., precum și utilizarea autoturismelor și a consumului de carburanți. Prorectorul Dionisie Boaghie s-a referit la optimizarea statelor de personal de conducere și cel auxiliar (raportul numărului de studenți și cadre didactic-științifice la o unitate de personal de conducere și auxiliar), revizuirea salariaților cumularzi externi și a persoanelor stabilite de Codul Muncii în cazul optimizării, inventarierea tuturor contractelor și evaluarea coeficienților de calcul în vederea majorării acestora și verificarea dacă se respectă condițiile contractuale de către arendași. Cu privire la existența conflictelor de interes din cadrul instituției și angajarea persoanelor cu grad de afinitate, dl rector Liviu Volconovici a menționat că toate persoanele de conducere (prorectori, decani, etc.) au semnat declarații de existența/inexistența a conflictelor de interese cu privire la rudenie și afinități.

După prezentarea rapoartelor, raportorii au răspuns la întrebările adresate de către membrii CDSI, reprezentanții MADRM și a Președențiiei. De rând cu subiectele enunțate, în cadrul ședinței au fost  abordate și alte subiecte, precum salarizarea cadrelor științifice antrenate în activitatea de cercetare științifică a UASM, care acoperă cele trei componente ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare: (1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea experimentală (produse, servicii, tehnologii inovative) și (3) inovarea (transferul în mediul socio-economic a serviciilor, produselor, tehnologiilor inovative). Astfel, prorectorul pentru activitate științifică Ilie Cercel și dl Valerian Balan, șeful Școlii doctorale au informat audiența, că în anul 2019 în UASM se definesc 8 proiecte instituționale aplicative și fundamentale în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare incluse în Bugetul de Stat cu suma de 731 000 lei, a căror rezultatele științifice sunt destinate mediului socio-economic. În cadrul acestor proiecte sunt antrenați 64 cadre științifice, didactico-științifice, doctoranzi și studenți.

La finele ședinței, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională a luat act de informațiile prezentate, iar președintele Vladimir Ciobanu a mulțumit dnei Ministru de inițiativă și raportorilor pentru informațiile prezentate.

Cu referință la datele prezentate de Serviciul știință, educație și extensiune rurală din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în Informația din data de 17.09.2019 ”Cheltuielile pentru întreținerea unui student la Universitatea Agrară se aliniază celor de la universitățile din occident”, referitor la ședința Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională a UASM, administrația universității vine cu următoarele precizări:

 1. Conform Raportului Cercetării statistice anuale N-4-edu prezentat anual instituțiilor abilitate, inclusiv MADRM, în cadru UASM și-au făcut studiile în anii 2017-2018 – 4158 studenți, inclusiv 1255 buget și 2903 la contract; 2018-2019 – 3914 studenți, inclusiv 1179 buget și 2735 la contract, iar în anul 2019-2020 – 3886 studenți, inclusiv 1235 buget și 2651 la contract (pentru anul 2019-2020 datele vor fi prezentate până în 10 octombrie curent cu precizările de rigoare).
 2. Numărul cadrelor didactice și didactico-științifice pentru anul 2017-2018 a fost de 269,5 unități, în anul 2018-2019 de 292 unități, iar în anul 2019-2020 este în proces de definitivare, dar la sigur va fi cu mult mai mic de cât în anii precedenți, deoarece numărul de ore s-a redus de la 188 mii ore 2018-2019 la 145 mii ore 2019-2020.
 3. Raportul numărului de studenți și număr de cadre didactice și didactico-științifice pentru anul 2017-2018 a fost de 1 cadru didactic la 15,43 studenți total sau de 1 cadru didactic la 10,23 studenți cu coeficientul de 0,4 la cei 2335 studenți cu frecvență redusă; în anul 2018-2019 de 1 cadru didactic la 13,4 studenți total sau 1 cadru didactic la 8,8 studenți cu coeficientul de 0,4 la cei 2254 studenți cu frecvență redusă, iar în anul 2019-2020 este în proces de definitivare, dar la sigur va fi cu mult mai mare raportul de cât în anii precedenți, deoarece numărul de ore s-a redus de la 188 mii ore 2018-2019 la 145 mii ore 2019-2020, iar numărul de studenți s-a micșorat neesențial.
 4. Numărul de îngrijitori de încăperi, planificat în anul 2018 a fost de 117, iar în anul 2019 de 89 persoane cu o reducere semnificativă de 28 persoane. Suprafața totală a imobilelor, care necesită deservire este de 97 mii m2.
 5. Numărul măturătorilor planificat în anul 2018 – a fost de 38 de persoane, iar 2019 de 28 persoane, reducere – 10 persoane. Suprafața totală a terenului aflată în gestiunea UASM constituie 38ha, iar suprafața din preajma imobilelor, care necesită să fie salubrizată de către măturători este de aproximativ 30ha.
 6. Începând cu anul 2016 cheltuielile de energie înregistrează o descreștere.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda