"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro

 

 

Hot-Line

Curs de instruire în cadrul Proiectului „Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM.

  În perioada 24-25.11.2020 profesorii și studenții ciclul II Masterat au avut ocazia să participe  la cursul de instruire, în format on-line, organizată în  cadrul  proiectului ...
Curs interuniversitar de training ”Înțelegerea principalelor probleme ale politicilor Uniunii Europene din domeniul educație-cercetare-inovație”

  Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitate academică, Departamentul Relații Internaționale vă informează că primul curs interuniversitar de training din cadrul proiectului ”Integrarea...
Lecții predate de profesori din instituțiile UE partenere a proiectului ReSTART la UASM

  În perioada 14-28 noiembrie 2020, profesorii Instituțiilor Partenere ale Proiectului ReSTART nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale...
Program de eficientizare a cunoașterii termenilor de specialitate în limba română pentru studenții UASM

  Relațiile dintre facultatea de Cadastru şi Drept a UASM şi facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”, Iaşi, stabilite încă din anul 1996 se...
Diplome de Onoare pentru cercetătorii științifici ai UASM de Ziua Științei

  În semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase și a contribuției substanțiale la dezvoltarea  științei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și...
Participarea Universității Agrare de Stat din Moldova la lansarea oficială a proiectelor bilaterale moldo-turcești

  În perioada 8-12 noiembrie 2020, la invitația Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia – TÜBITAK,  Larisa CAISÎN, prof. univ., dr. hab. șef Departament II, Facultatea de...
Academia AgTech - proiect destinat tinerilor care-și fac studiile în agricultură

  Înregistrează-te la Academia AgTech - proiect destinat tinerilor care-și fac studiile în agriculturăMajoritatea tinerilor care și-au făcut studiile în domeniul agricol susțin că nu-și pot găsi un job...
Curs on-line ”Dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale”

În perioada 23-24 noiembrie 2020, în format on-line vor fi organizate cursuri de instruire ”Dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale”. Sunt invitații să participe studenții ciclului II, Masterat și...
Expoziției Internaționale specializate ”MOLDAGROTECH-2020”

În perioada 14-17 octombrie 2020, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a participat la cea de-a XXXVIII-a ediție a  Expoziției Internaționale specializate ”MOLDAGROTECH-2020” (autumn), organizată de...
Sesiunea FOCUS-GROUP în cadrul proiectului Restart

La data de 20 octombrie 2020, studenții de la programul de master “Administrarea afacerilor în sectorul agroindustrial”, Facultatea Economie au fost antrenați într-o sesiune Focus Grup - parte a proiectului...
Reuniune on-line a Consorțiului eDrone

In perioada 08-09 octombrie 2020 echipa de implementare a Proiectului eDrone a participat la Reuniunea consorțiului proiectului Educational for drone (eDrone). Reuniunea a fost organizată online, de către partenerul...
Stație meteo performantă la UASM, procurată în cadrul proiectului AUF

  Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări asupra dezvoltării durabile, afectând în același timp componentele mediului, cadrului social şi cel economic. Condițiile...
SEMINAR DE INFORMARE ELEVATE

În data de 13.10 2020   la departamentul III, facultatea Economie ,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a  fost organizat  Seminarul  de informare a Proiectului „  Sporirea...
CSF Un.Agrară

  Administrația UASM adresează sincere felicitări echipei  CSF „Un.Agrară”, multiplă campioană Naţională Universitară cu prilejul cuceririi  titlului de ”Campioană a municipiului...

Bun venit la cea de-a 67-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor – UASM Chişinău, 2014

 

La data de 5 martie 2014 au avut loc şedinţele de comunicări ştiinţifice ale studenţilor din ciclurile de licenţă şi master din cadrul facultăţilor de Cadastru şi Drept şi Contabilitate

Rapoarte menţionate

Facultatea de Cadastru şi Drept

Secţiunea  Ingineria mediului

Calcule la elaborarea planurilor de umectare a câmpurilor

Autor: Goncearenco Irina, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – prof. univ., dr. Coşuleanu Teodor

Premiul I

Fizica şi religia

Autor: Bălănuţă Victoria, UASM an. 1

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Lupașcu Eleodor

Premiul II

Irigarea - o condiţie de succes pentru agricultură Republicii Moldova

Autor: Rotaru Viorica, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ., dr. Ceban Rodica

Premiul III

Secţiunea Organizarea teritoriului

Calcule economice pentru subvenționarea plantațiilor multianuale

Autor: Buzulan Vadim, UASM an. 3

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ. Corman Iulia

Premiul I

Состояние земельного фонда села Конгаз, АТО Гагаузия и меры по улучшению его использования

Autor: Nedova Polina, UASM an. 3

Conducător ştiinţific –conf. univ., dr. Horjan Oleg

asist. univ. Ciobanu Irina

Premiul II

Cerinţele şi principiile reglementării de stat a relaţiilor funciare

Autor: Rusu Rodica, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. univ. Mihailov Mariana

Premiul III

Secţiunea Drept

Impactul infracţiunii de contrabandă asupra sistemului economic al Republicii Moldova

Autor: Popa Diana, UASM an. 3

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ. Stahi Tatiana

Premiul I

Adopţia naţională şi Internaţională

Autor: Mocreac Eduard, UASM an. 3

Conducător ştiinţific – asist. univ. Madan Valentina

Premiul II

Controlul vamal

Autor: Moșac Marcela, UASM an. 2

Conducător ştiinţific – asist. univ. Madan Valentina

Premiul III

 
 

Facultatea de Contabilitate

Secţiunea  Contabilitate

Perfecţionarea contabilităţii activelor biologice circulante

Autor: Munteanu Irina, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Bulgaru Veronica

Premiul I

Inventarierea ca mijloc de asigurare a integrităţii activelor imobilizate şi stocurilor din dotarea entităţilor agricole

Autor: Brenici Lilia, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Todorov Liudmila

Premiul II

Politici contemporane şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii materiilor prime şi materialelor consumabile la întreprinderile de panificaţie

Autor: Druţă Marina, UASM an. 2 (master)

Conducător ştiinţific - prof. univ., dr. hab. Frecăuţeanu A.

Premiul III

Secţiunea Economie, statistică şi analiză

Utilizarea metodelor econometrice pentru prognozarea reducerii costului unitar al grâului de toamnă în Republica Moldova

Autor: Chetruşca Ana, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Chişlaru Angela

Premiul I

Analiza consumurilor şi eficienţa economică a producerii strugurilor în întreprinderile agricole din Republica Moldova

Autor: Boclinca Natalia, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - prof. univ., dr. hab. Timofti Elena

Premiul II

Impactul îmbătrânirii populaţiei asupra indicatorilor pieţei forţei de muncă în Republica Moldova

Autor: Pozdirica Agnesa, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Prisăcaru Veronica

Premiul III

 
 

Miercuri, 12 martie 2014, au avut loc şedinţele de comunicări ştiinţifice ale studenţilor din ciclurile de licenţă şi master din cadrul facultăţilor de Horticultură şi de Agronomie. 

Rapoarte menţionate

Facultatea de Horticultură

Secţiunea Protecţia plantelor

Dăunătorii şi bolile plantelor decorative asteracee din Republica Moldova

Autor: Gargalîc Svetlana, UASM masterand

Conducător ştiinţific - prof. univ., dr. hab. Pamujac Nicolae

Premiul I

Microflora fitoparazită în plantaţiile de măr şi combaterea lor prin metoda chimică

Autor: Meleca Nicu, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Bivol Alexei

Premiul II

Sistemul de protecţie integrată a grâului de toamnă şi locul unor noi produse în bază de tiametoxam

Autor: Zglavoc Constantin, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Croitoru Nichita

Premiul III

Eficienţa unor noi produse în bază de tiacloprid în combaterea dăunătorilor mărului

Autor: Cerchez Semion, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Croitoru Nichita

Pentru şedinţa plenară

Elemente noi în sistemul de combatere integrată a dăunătorilor grâului de toamnă

Autor: Neamţu Ilie, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ. inter., dr. Panuţa Sergiu

Menţiune

Secţiunea Viticultură şi vinificaţie

Efectul trasabilităţii producţiei vinicole pe piaţa internă şi externă

Autori: Şmiglu Deonisie, UASM an. 3, Vengher Anastasia, UASM masterand

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Nicolaescu Gheorghe,

drd., asist. univ. Procopenco Valeria

Premiul I

Principiile utilizării adsorbenţilor în industria vinicola şi sortimentul adsorbentilor utilizaţi

Autor: Melniciuc Natalia, UASM an. 2

Conducători ştiinţifici – lect. sup. univ., dr. Gavrilaş Tamara,

drd., asist. univ. Zugravîi Elena

Premiul II

Analiza tehnico-economică a metodelor de limpezire modernă a mustului la producerea vinurilor albe

Autor: Bursuc Vladimir, UASM an. 3

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Vacarciuc Liviu, drd., asist. univ. Zugravîi Elena

Premiul III

Analiza tehnico-economică a metodelor de limpezire modernă a mustului la producerea vinurilor albe

Autor: Stanciu Cristina, UASM an. 2

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Vacarciuc Liviu,

drd., asist. univ. Zugravîi Elena

Menţiune

Studiul ecosistemului vitivinicol la plaiul Cojuşna şi recomandări de ameliorare

Autor: Bajereanu Petru, UASM an. 4

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Nicolaescu Gheorghe,

conf. univ., dr. Vacarciuc Liviu

Menţiune

Secţiunea Horticultură

Особенности обрезки и регулирования роста деревьев яблони сорта Флорина

Autor: Fedorciucov Ilia, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Manziuc Valerii

Premiul I

Studiul unor elemente tehnologice la cultivarea morcovului în câmp deschis

Autor: Autor: Arman Ion, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. univ. Novac Tatiana

Premiul II

Fructificarea pomilor de măr în funcție de soi și formă de coroană în structura plantației cu coronamentul în două planuri oblice

Autor: Bucicovschii Gheorghe, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - lect. sup. univ., dr. Popa Sergiu

Premiul III

Secţiunea Silvicultură şi grădini publice

Proiectarea şi amenajarea teritoriului instituţiei preşcolare din satul Horodişte, r-nul Donduşeni

Autor: Bunciuc Alina, UASM an. 1 (masterand)

Conducător ştiinţific - lect. sup. univ. Sfeclă Irina

Premiul I

Particularităţile bioecologice ale producătorilor primari din rezervaţia peisagistică „Temeleuţi”

Autor: Nistor Igor, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ. Sfeclă Victor

Premiul II

Fructificarea pomilor de măr în funcție de soi și formă de coroană în structura plantației cu coronamentul în două planuri oblice

Autor: Chiriţa Dragoş, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - lect., sup. univ. Chiriţa Gh.

Premiul III

 
 

Facultatea de Agronomie

Secţiunea Agronomie

Eficienţa biologică a erbicidului Lexx 960 EC în semănăturile de soia

Autor: Macari Ecaterina, UASM an. 2, masterand

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Rurac Mihail

Premiul I

Productivitatea grâului comun de toamnă în funcţie de sistemul de lucrare şi fertilizare a solului

Autor: Revenco Nicolai, UASM an. 4

Conducător ştiinţific– lect. univ., dr. Gavrilaş S.

Premiul II

Продуктивность и качество зерна озимого ячменя сорта Достойный в зависимости от элементов технологии

Autor: Covali Alexei, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Burdujan Victor

Premiul III

Evaluare producţiei soiului de grâu comun de toamnă „Kuialnik” în experienţe polifactoriale

Autor: Serdeşniuc Andrei, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Starodub Victor

Menţiune

Studiul comparativ a diferitor soiuri de orz de toamnă în condiţiile zonei de Centru a Republicii  Moldova

Autor: Papij Piotr, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Burdujan Victor

Menţiune

Influenţa desimii de semănat asupra producţiei grâului durum de toamnă Autor: Guşan Ana, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ. Melnic Angela

Menţiune

Producţia orzului de toamnă soiul Tighina în funcţie de unele elemente tehnologice

Autor: Gaidarji Maia, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Burdujan Victor

Menţiune

Eficienţa biologică a erbicidului Start Ultra 330 EC în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene în cultura grâu de toamnă

Autor: Harabari Călin, UASM an. 2, masterand

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Rurac Mihail

Menţiune

Secţiunea Ecologie

Cercetarea fitobentosului în cadrul Reţelei Naţionale de Monitoring al apelor de suprafaţă privind elementele biogene şi metalele grele din surse agricole de poluare

Autor: Ungureanu Natalia, UASM, masterand an. II

Conducători ştiinţifici - dr., conf. univ. Andriucă Valentina

Premiul I

Specificul ecologic şi măsuri de protecţie a mediului rural în localitatea Tomai raionul Leova

Autor:Camerzan Victor, UASM, masterand an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Andriucă Valentina

Premiul II

Elemente de monitoring ecologic integrat in raionul Glodeni 

Autor:Schin Victoria, UASM, studentă an. III

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Andriucă Valentina

Premiul III

Eroziunea solului ca factor ecologic de degradare a agroecosistemelor şi măsuri ameliorative în SDE „Chetrosu”

Autor: Bejan Vasile, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Bacean Ion

Menţiune

Calitatea aerului în mun. Chişinău, surse de poluare şi mecanisme de supraveghere

Autor: Vîrtosu Oxana, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Andriucă Valentina

Menţiune

Monitoringul lumbricidelor ca parte componentă a monitoringului agroecologic în SDE „Chetrosu”

Autor: Gaidău Ana, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Andriucă Valentina

Menţiune

Evaluarea productivă a agroecosistemelor din localitatea Rezeni raionul Ialoveni

Autor: Titica Larisa, UASM an. 1, masterand

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Mocanu Emilian

Menţiune

Supravegherea repartizării spaţiale a populaţiei de H. armigera la tomate pe teren deschis în cadrul monitoringului agroecologic

Autor: Cheptinari Valeria, UASM an.2, masterand

Conducători ştiinţifici - prof. univ., dr. hab. Derendovscaia Antonina;

dr. hab. Nastas T.

Menţiune
 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda