"Da nobis recta sapere"

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro

 

 

Hot-Line

Curs de instruire în cadrul Proiectului „Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM.

  În perioada 24-25.11.2020 profesorii și studenții ciclul II Masterat au avut ocazia să participe  la cursul de instruire, în format on-line, organizată în  cadrul  proiectului ...
Curs interuniversitar de training ”Înțelegerea principalelor probleme ale politicilor Uniunii Europene din domeniul educație-cercetare-inovație”

  Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitate academică, Departamentul Relații Internaționale vă informează că primul curs interuniversitar de training din cadrul proiectului ”Integrarea...
Lecții predate de profesori din instituțiile UE partenere a proiectului ReSTART la UASM

  În perioada 14-28 noiembrie 2020, profesorii Instituțiilor Partenere ale Proiectului ReSTART nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale...
Program de eficientizare a cunoașterii termenilor de specialitate în limba română pentru studenții UASM

  Relațiile dintre facultatea de Cadastru şi Drept a UASM şi facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului a Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”, Iaşi, stabilite încă din anul 1996 se...
Diplome de Onoare pentru cercetătorii științifici ai UASM de Ziua Științei

  În semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase și a contribuției substanțiale la dezvoltarea  științei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și...
Participarea Universității Agrare de Stat din Moldova la lansarea oficială a proiectelor bilaterale moldo-turcești

  În perioada 8-12 noiembrie 2020, la invitația Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia – TÜBITAK,  Larisa CAISÎN, prof. univ., dr. hab. șef Departament II, Facultatea de...
Academia AgTech - proiect destinat tinerilor care-și fac studiile în agricultură

  Înregistrează-te la Academia AgTech - proiect destinat tinerilor care-și fac studiile în agriculturăMajoritatea tinerilor care și-au făcut studiile în domeniul agricol susțin că nu-și pot găsi un job...
Curs on-line ”Dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale”

În perioada 23-24 noiembrie 2020, în format on-line vor fi organizate cursuri de instruire ”Dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale”. Sunt invitații să participe studenții ciclului II, Masterat și...
Expoziției Internaționale specializate ”MOLDAGROTECH-2020”

În perioada 14-17 octombrie 2020, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a participat la cea de-a XXXVIII-a ediție a  Expoziției Internaționale specializate ”MOLDAGROTECH-2020” (autumn), organizată de...
Sesiunea FOCUS-GROUP în cadrul proiectului Restart

La data de 20 octombrie 2020, studenții de la programul de master “Administrarea afacerilor în sectorul agroindustrial”, Facultatea Economie au fost antrenați într-o sesiune Focus Grup - parte a proiectului...
Reuniune on-line a Consorțiului eDrone

In perioada 08-09 octombrie 2020 echipa de implementare a Proiectului eDrone a participat la Reuniunea consorțiului proiectului Educational for drone (eDrone). Reuniunea a fost organizată online, de către partenerul...
Stație meteo performantă la UASM, procurată în cadrul proiectului AUF

  Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari amenințări asupra dezvoltării durabile, afectând în același timp componentele mediului, cadrului social şi cel economic. Condițiile...
SEMINAR DE INFORMARE ELEVATE

În data de 13.10 2020   la departamentul III, facultatea Economie ,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a  fost organizat  Seminarul  de informare a Proiectului „  Sporirea...
CSF Un.Agrară

  Administrația UASM adresează sincere felicitări echipei  CSF „Un.Agrară”, multiplă campioană Naţională Universitară cu prilejul cuceririi  titlului de ”Campioană a municipiului...

 

Misiunea Comitetului sindical constă în apărarea intereselor social-economice ale angajaților-membri de sindicat.

Domeniile de competență ale Comitetului sindical:

 • Dezvoltarea parteneriatului social;
 • Contractul colectiv de muncă;
 • Apărarea drepturilor salariaților;
 • Salarizarea, pregătirea profesională, protecția muncii și ocrotirea sănătății salariaților;
 • Creșterea sporurilor salariale;
 • Asigurarea controlului asupra respectării legislației în vigoare;
 • Îmbunătățirea condițiilor locative ale membrilor de sindicat;
 • Organizarea odihnei și a tratamentului balneoclimateric al angajaților;
 • Sporirea eficienței managementului sindical.

 

MEMBRII COMITETULUI SINDICAL 

Virgiliu MOREI

dr., conferențiar universitar

președinte al Comitetului sindical al UASM

022 312298

Nicolai CAZMALÎ

dr., conferențiar universitar

Facultatea de Agronomie

022 432183

Victor SFECLĂ

lector superior universitar

Facultatea de Horticultură

022 432205

Andrei ROMANCIUC

lector universitar

Facultatea de Economie

022 432384

Mihail MOROZ

lector universitar

Facultatea de Medicină Veterinară

022 312322

Petru VOLEAC

lector universitar

Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto

022 432348

Iulia CORMAN

lector superior universitar

Facultatea de Cadastru și Drept

022 432283

Radion COȘALÎC

Blocuri didactice și cămine studențești

022 312259

Viorica LUPU

Servicii auxiliare

022 432592

 

COMPONENȚA COMISIILOR COMITETULUI SINDICAL 

 1. COMISIA ORGANIZARE, EVIDENȚĂ ȘI SECRETARIAT

Virgiliu MOREI – președinte

Andrei ROMANCIUC – contabil 

 1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Mihail MOROZ – președinte

Petru VOLEAC

Nicolai CAZMALΠ

 1. COMISIA PENTRU PROBLEME PROFESIONALE, ECONOMICE ȘI SOCIALE

Virgiliu MOREI – președinte

Iulia CORMAN

Radion COȘALÎC

 1. COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚILE CULTURALE ȘI SPORTIVE

Viorica LUPU – președinte

Victor SFECLĂ

Andrei ROMANCIUC

 1. COMISIA DE REVIZIE FINANCIARĂ

Vadim COJOCARI – președinte

Alexei BIVOL

Ludmila CIPILENCU

 

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI SINDICAL

PE ANUL 2019 

Nr.
crt.

Denumirea măsurilor

Termenul îndeplinirii

Responsabili

1.             

Examinarea și aprobarea planului de activitate al Comitetului sindical al angajaților

Ianuarie

Comisia organizare, evidență și secretariat

2.             

Examinarea proiectului de buget și aprobarea bugetului pe anul 2019

Ianuarie

Comisia organizare, evidență și secretariat

3.             

Organizarea negocierilor colective pentru actualizarea Contractului colectiv de muncă

Ianuarie-februarie

Comisia organizare, evidență și secretariat,

Comisia de negocieri

4.             

Planificarea activității comisiilor Comitetului sindical

Februarie

Președinții comisiilor Comitetului sindical

5.             

Monitorizarea permanentă a respectării în universitate a drepturilor angajaților,
a prevederilor legislației muncii și actelor normative în vigoare etc. și reacționarea adecvată în cazul încălcării lor

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

6.             

Amplificarea colaborării Comitetului sindical cu angajații facultăților/subdiviziunilor (întruniri periodice, rețele de socializare etc.)

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

7.             

Evaluarea condițiilor de muncă ale angajaților la locurile de muncă

Februarie-iunie

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

8.             

Organizarea activităților culturale, sportive și a altor evenimente pentru membrii de sindicat (concerte, teatre, activități team-building, excursii cu scop de vizitare a monumentelor de artă din Republica Moldova ș.a.)

Pe parcursul anului

Comisia privind activitățile culturale și sportive

9.             

Organizarea manifestărilor consacrate Zilei de 8 Martie

Martie

Comisia organizare, evidență și secretariat

10.         

Examinarea cererilor angajaților Universității pentru acordarea ajutorului material

Pe parcursul anului

Comisia pentru probleme profesionale, economice și sociale

11.         

Analiza cererilor membrilor de sindicat privind îmbunătățirea condițiilor de trai

Februarie

Comisia pentru probleme profesionale, economice și sociale

12.         

Acordarea foilor de tratament angajaților Universității la stațiunile balneoclimaterice

Pe parcursul anului

Sindicatul Agroindsind,

Comisia organizare, evidență și secretariat

13.         

Participarea la organizarea manifestărilor culturale consacrate Zilei copiilor

Iunie

Comisia privind activitățile culturale și sportive

14.         

Acordarea foilor de odihnă copiilor angajaților Universității la taberele de vară

Iunie-august

FNSAA Agroindsind,

Comisia organizare, evidență și secretariat

15.         

Controlul pregătirii blocurilor didactice și căminelor către noul an de studii

August-septembrie

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

16.         

Organizarea manifestărilor consacrate Zilei Profesorului, Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare

Octombrie-decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

17.         

Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu comitetele sindicale de ramură și ale altor universități din RM

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

18.         

Informarea sistematică a angajaților Universității despre schimbările în legislația muncii și salarizării

Pe parcursul anului

Comisia organizare, evidență și secretariat

19.         

Verificarea activității financiare a Comitetului sindical de către Comisia de revizie

Noiembrie

Comisia de revizie financiară

 

Organizarea conferinței anuale de dare de seamă a Sindicatului UASM

Decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

21.         

Organizarea activităților culturale consacrate sărbătorilor de iarnă

Decembrie

Comisia organizare, evidență și secretariat

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda