85

"Da nobis recta sapere"

Home
About
Rector's Message
Short historical view
Organization chart
Annual activity report
Financial report
ADMISSION 2018
Undergraduate studies
Master's degree
Doctoral studies
For foreing students
Dinamica depunerii cererilor
Admission results
Locuri neacoperite
Administration
The Senate
Council of Administration
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Educational process
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Faculties
Agronomy
Horticulture
Economics
Veterinary Medicine
Agricultural Engineering and Auto Transportation
Cadastre and Law
Library
International relations
The staff and contacts
International cooperation and partnership
Programs, international projects, academic mobility
Scholarships, studies
ERASMUS
EUroSTUDIES
Scientific research
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
University subdivisions
Secţia studii şi management al calităţii
Military chair
Unions and Trade Unions
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Students’ Life
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Double Degree

dubla diploma

SAUM Publications

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Admiterea la doctorat 2018

 

Admitere 2018

Şcoala doctorală a Parteneriatului instituţiilor din învățământ și cercetare din agricultură din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova

anunță concurs pentru admiterea la studii de doctorat, ciclul III

cu finanțare de la buget de Stat și în bază de contract,

pentru anul de studii 2018-2019

Admiterea se va efectua conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și Ordinului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 1380 din 14.09.2018 cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de Stat pentru anul universitar 2018-2019 , la următoarele specialități:

Specialitatea științifică

Nr. de locuri vacante

Forma de studii

cu frecvență

cu frecvență redusă

411.06 Pomicultură

2

1

1

411.07 viticultură

3

2

1

411.09 Protecția plantelor

3

3

 

421.01 Ameliorarea și biotehnologia reproducerii animalelor

1

 

1

421.03. Tehnologia creşterii animalelor şiobţinerii produselor animaliere

1

1

 

431.01 Terapie, farmacologie și toxicologie veterinară

2

2

 

431.03 Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară

1

 

1

451.02 Siguranșa alimentelor de origine animală

1

1

 

Au dreptul să participe la admitere numai absolvenții cu diploma de master sau echivalentă acestei, din țară și din străinătate conform legii, cu media generală nu mai mică 8,0.

Pentru înscriere la concurs, candidatul depune următoarele acte:

  1. Cerere pe numele rectorului Universității;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Diploma de studii de licență și de master (originalul și copia);
  4. Copia lucrărilor științifice publicate (a brevetelor de invenție), cel puțin una, sau un referat științific (în volum de 10-12 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  5. Curriculum vitae;
  6. Copia carnetului de muncă;
  7. 3 fotografii 3 x 4;
  8. Cetățenii Republicii Moldova care și-au făcut studiile în alte țări vor prezenta traducerea diplomei legalizată la notar precum și copia legalizată a certificatului de recunoaștere și echivalare a lui de către Ministerul Educației;
  9. Cetățenii altor state se înscriu la studii în bază de contract contra plată;
  10. Chitanța de achitarea a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 30 lei.

Actele urmează a fi depuse pe adresa Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Școala doctorală, Biroul 708, MD-2049, mun. Chișinău, str. Mircești 44. Tel. (022) 432-209; 432-543; 31-22-07; 069204216. Responsabil metodist-coordonator Valentina Goia

Calendar

Sesiunea de admitere 1-31 octombrie 2018

Activitate

Perioada

Program

Înscrierea candidaţilor

1-15 octombrie

10:00 – 17:00

Examen de competenţă lingvistică

18 octombrie

14:00 – 17:00

Examen de specialitate

23-24 octombrie

14:00 – 17:00

Afişarea rezultatelor finale

25 octombrie*

16:00 – 17:00

Depunerea eventualelor contestaţii

26 octombrie

10:00 – 17:00

Încheierea contractelor de studiu

29-31 octombrie

10:00 – 17:00

* Dacă rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă sesiune în intervalul 26-29 octombrie 2018.

 


ordinul-republicii
In October, 2013,
State Agrarian University of Moldova was conferred the highest state distinction 
"The Order of the Republic".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 State Agrarian University of Moldova
All Rights Reserved.

Designed by Nicolae Daraduda