85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

PREMIUL MUNICIPAL PENTRU TINERET ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI

PREMIUL MUNICIPAL PENTRU TINERET ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI, TEHNICII, LITERATURII ŞI ARTELOR, E D I Ţ I A 2014

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU

ANUNŢĂ CONCURSUL LA PREMIUL MUNICIPAL PENTRU TINERET

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI, TEHNICII, LITERATURII ŞI ARTELOR

E D I Ţ I A 2014

La concurs pot participa tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani inclusiv, precum şi colective de autori (nu mai mult de 5 persoane) cu capacităţi native, spirite inovatoare şi performanţe deosebite. Dreptul de a înainta lucrări şi candidaţi pentru participare la concurs se oferă organelor de conducere ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Uniunilor de creaţie, instituţiilor de învăţământ superior, consiliilor tinerilor savanţi din cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice, organizaţiilor neguvernamentale de tineret, ziarelor şi revistelor de profil, secţiilor pentru problemele tineretului şi sportului ale organelor administraţiei publice locale.

Data limita de prezentare a dosarelor la Departamentul Ştiinţă şi Inovare al UASM este 25 septembrie 2014. Telefon pentru informaţii: (022)-31-22-07, (022)-31-22-39 sau la adresa vic.cretu@uasm.md.

Dosarele completate conform regulamentului cu privire la desfăşurarea concursului urmează să fie prezentate (în 2 exemplare suport hârtie şi în format electronic) la secţia educaţie şi tineret a DGETS, pe adresa:

mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr.99, bir.14,

tel. (022)- 222-740, tel/fax: 022-222-412,

E-mail: larisa.macarenco@gmail.com,

larisamacarenco@mail.ru

Data limită de prezentate a dosarelor la secţia educaţie şi tineret a DGETS este 20 octombrie 2014. Cererile înaintate mai târziu de termenul limită nu se admit la concurs.

Regulamentul cu privire la desfăşurarea concursului pot fi accesate pe site-ul DGETS www.chisinauedu.md


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda