85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Şcoala Internaţională de Vară din Bulgaria

La 15 septembrie curent si-a încheiat lucrările Şcoala Internaţională de Vară "Academia Tinerilor Lideri", care s-a desfăşurat în cadrul proiectului LaMANCHE,  programa  TEMPUS, gazdă de această dată fiind Colegiul Universitar International din Dobrich, (Bulgaria). Şcoala de vară a inclus un vast şi  interesant program pentru participanţi. Circa 90 de reprezentanţi – cadre didactice şi studenţi - din diferite ţări: Armenia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Republica Moldova, Portugalia, Franţa, au discutat probleme ce ţin de participarea tinerilor în administrarea universităţii, şi-au împărtăşit experienţa în educaţia de conducere, au participat la construirea strategiilor pentru consolidarea rolului tinerilor din diferite ţări şi au avut, de asemenea, posibilitatea de a vizita punctele de atracţie turistică din Bulgaria. Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) a fost reprezentată de către Irina Busuioc,  studenta  anului II a Facultăţii de Economie, membru activ al sindicatului studenţesc a UASM şi Cristina Plîngău, masterandă a Facultăţii de Contabilitate, vicepreşedinte a senatului studenţesc UASM. Revenind la universitate, ele îşi vor continua activitatea în proiectul LaMANCHE, implicând în  orbita acestuia noi forţe studenţeşti.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda