85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Stagiere profesională internaţională în Grecia, 22-30 octombrie 2014

Nina Puţuntean, lector superior universitar la Catedra Limbi Moderne şi responsabil CRU a efectuat în perioada 22-30 octombrie, 2014, o stagiere internaţională în Grecia. Relevând importanţa colaborării profesionale dintre cadrele didactice din Republica Moldova şi cu cele din alte ţări, Secţia Informare şi Relaţii cu Comunitatea a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a organizat o săptămână de stagiere profesională cu genericul „Perspectivele autonomiei școlare/universitare în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană” cu obiectivul major: schimbul de experienţă în formarea de competenţe în domeniul activității strategice, financiare, educaționale și organizaționale, care s-a desfăşurat în GRECIA, în oraşul  SALONIC.

Programul a constituit un reper actual pentru participanţi, întrucât a presupus un stagiu de formare și schimb de experiență în domeniul autonomiei școlare/universitare, formând competențele necesare unui management eficient.Schimbul de experienţă s-adesfășurat în conformitate cu prevederile planului complex de activitate a DGETS şi a antrenat formatori naţionali şi internaţionali în domeniul autonomiei școlare/universitare și a managementului de calitate. Printre principalele obiective ale stagierii putem menţiona:

  • Realizarea vizitelor tematice în contextul temei generale;
  • Preluareapracticilorinternaționaleînurmaschimbuluideexperiență;
  • Vizitarea obiectivelor turistice;
  • Elaborarea notelor şi articolelor în rezultatul schimbului de experienţă;
  • Elaborarea şi promovarea materialelor de proiect;
  • Participarea la proiectele educaţionale internaţionale.

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda