85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Program de Educaţie şi Management

În perioada 21-22 noiembrie 2014, în cadrul Catedrei de turism s-a desfăşurat Programul de Educaţie şi Management al proiectelor cu tematica  Viabilitatea financiară a proiectelor: cum să obţii finanţare?

Scopul acestui program a fost instruirea persoanelor privitor la viabilitatea financiară a proiectelor şi  cum să obţii finanţare? Un obiectiv important al programului de educaţie şi management al proiectelor este dezvoltarea strategiei de activitate a organizaţiei.

În cadrul Programului de Educaţie şi Management al proiectelor au fost instruite persoane din diverse ONG, studenţi şi profesori ai UASM. Atelierele de lucru a fost desfăşurate vineri şi sâmbătă de la orele 930 – 1800. Participanţii au fost instruiţi de Vitalie Cîrhană director al Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”.

Acest eveniment a fost realizat de „Centrul Oportunitate de Dezvoltare" cu suportul Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, din resursele acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului din Moldova prin intermediul Programului de Granturi pentru anul 2014.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda