85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Vizita Alteţei Sale Regale, Principelui Radu al României la UASM

La 29 septembrie curent, la 82 de ani de la semnarea de către MS Regele Carol al II-lea a Decretului Regal de înfiinţare a Facultăţii de Ştiinţe Agricole cu sediul la Chişinău, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a avut onoarea de a-l primi într-o vizită publică de lucru pe Alteţa Sa Regală, Principele Radu al României, însoţit de Ministrul Educaţiei al Romîniei domnul Sorin Cîmpeanu şi domnul Ionuţ Răzvan Teodorescu, preşedintele Consiliului Naţional al rectorilor.

Agenda Înalţilor oaspeti  a inclus întîlnirea cu conducerea Universităţii, vizitarea Muzeului, Oenotecii UASM şi a Facultăţii de Agronomie. Oaspeţii s-au întîlnit şi au discutat cu cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Agronomie. În cadrul discuţiilor cu Ministrul Educaţiei din România a fost abordată problema restabilirii relaţiilor de colaborare din anii 90, cînd profesorii Universităţii noastre aveau posibilităţi largi de a efectua stagii de perfecţionare în universităţile de profil din România.

După vizita Facultăţii de Agronomie, Principele Radu al României a mers la aleea principală a Universităţii, unde a sădit un pom.   

În discursul său din cadrul întîlnirii, Rectorul, acad. Gh. Cimpoieş a remarcat ocazia de excepţie ce i-a revenit Universităţii noastre - vizita cu care ne-a onorat această personalitate marcantă, figură emblematică, care s-a manifestat în viaţa socială, culturală, politică şi ştiinţifică a României, promovînd cultura şi imaginea românilor de pretutindeni.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda