85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Zile de informare în cadrul UASM

În cadrul zilelor de informare, organizate în ultimul timp pentru studenţii şi profesorii Universităţii Agrare de Stat din Moldova, participanţii au avut posibilitatea de a afla mai multe despre specificul participării la proiecte de mobilitate academică în programele ERASMUS MUNDUS, ERASMUS + KA1 (EFFORT, la programul de diplome duble cu Universitatea Politehnică din Braganca (Portugalia),  de mobilitate în  Universitatea de Management  din Varna (Bulgaria)), precum şi despre posibilităţile de a căpăta susţinerea financiară  a AUF. Participanţii, de asemenea, au avut posibilitatea de a pune întrebări studenţilor, care s-au întors recent de la studii de mobilitate din universităţile europene, reprezentanţilor Oficiului ERASMUS +; de a obţine informaţii despre proiectele în curs de desfăşurare în universitate: FKTBUM,  TecNet, SUSFOR, practica de producţie în străinătate şi altele.

Printre activităţile organizate de Departamentul  Relaţii Internaţionale, în cadrul zilelor de informare, au fost:

• 8 întîlniri cu profesorii şi studenţii facultăţilor din cadrul UASM;

• Întâlnirea cu fermieri din Marea Britanie, Polonia şi Grecia;

• Lecţie publică cu genericul "Analiza cheltuielilor publice în Agricultură", cu participarea reprezentanţilor Băncii Mondiale;

• Masa rotundă cu genericul: "Cooperarea în domeniul agriculturii. Situația actuală și perspective de dezvoltare", cu participarea specialiștilor de la Universitatea    de  Științe ale Vieții din Praga, Cehia;

• Întâlnire cu reprezentantul uneia dintre cele mai mari fabrici avicole din Spania "AVINATUR", absolventul Facultăţii de Medicină Veterinară a UASM Saturnino Rudolfo Garcia Mansilla;

• O serie de programe telivizate la canalul AgromoldovaTV.

  1. http://www.agrotvmoldova.md/23112015-ia-atitudine
  2. http://www.agrotvmoldova.md/workshop-dedicat-producatorilor-de-biocombustibili-solizi  
  3. http://www.agrotvmoldova.md/09112015-ia-atitudine


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda