85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Lansarea proiectului (TEACH ME)

Reprezentanţii UASM, au participat la lansarea  proiectului  Ersamus+ "Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education"(TEACH ME), care a demarat la 10-11 decembrie 2015, in cadrul unui eveniment organizat de partenerii din RM şi cei din UE, in incinta Universităţii Pedagogice din Tiraspol cu sediul în Chişinău.

Obiectivul principal al proiectului (TEACH ME) constă în formarea continuă a cadrelor didactice.Beneficiarii proiectului sunt 7 universități din Republica Moldova: Universitatea Pedagogică din Tiraspol,  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat,  Universitatea de Stat  "B.P. Hasdeu"din Cahul şi Institutul de Formare Continuă.  Cei care ne vor ajuta sa realizăm acest proiect şi ne vor permite să învăţăm din experienţa lor sunt 5 instituţii  Europene: Fachhochschule des Mittelstands (Germany), Kigston University of London,   University ofNice Sophia Antipolis (France), Naţionali Association of Distance Education (Lithuania), World University Service of Mediterranean (Spain).

            La eveniment Universitatea Agrară de Stat din Moldova a fost reprezentată de Prorectorul pentru relaţii internaţionale Cristina Coşciuc şi coordonatorul laboratorului pedagogic Iulia Corman.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda