85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

ZILELE FRANCOFONIEI (CRU, UASM)

În perioada 20 - 31 martie, 2017, în cadrul Centrului de Reuşită Universitară al UASM au avut loc un şir de evenimente şi manifestări educaţionale, culturale şi ştiinţifice, dedicate Zilelor Francofoniei, organizate de către responsabilii CRU – Nina PUŢUNTEAN şi Sabina GRATI:

  • Masa RotundăLe secteur agroalimentaire: problèmes et perspectives”;
  • Elaborarea posterelor „Mon imagination francophone”;
  • Elaborarea eseelorDéfendre la francophonie, c’estdéfendre la latinité Maurice Druon;
  • Traducere poetică din limba franceză;
  • Soirée-Karaoke: „Apprendre le françaisen chanson”;
  • Cinéma-club „Dans lesforêts de Sibérie”;
  • Ceremonia încheierii Zilelor Francofoniei (bilanţ, prezentări, rapoarte, poezii, cântece, menţionarea celor mai activi participanţi şi premierea acestora).

Tot în această perioadă şi-a desfăşurat lucrările cea de-a 70-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor, în cadrul căreia au fost prezentate 13 rapoarte elaborate în limba franceză de către studenţii anului I.

Aducem sincere mulţumiri tuturor studenţilor şi profesorilor care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea acestor evenimente deosebite! Pauza de cafea şi premiile pentru cei mai activi participanţi au fost posibile graţie suportului AUF!


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda