85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Studenții UASM la Academia Agrară „K.A.Timireazev” din Moscova

Felicităm studenții UASM, premianţi la Conferinţa Internaţională a  studenţilor, organizată de Academia Agrară „K.A.Timireazev” din Moscova.

Recent studenţii noştri au revenit de la Conferinţă Internaţională a  studenţilor, organizată de Academia Agrară „K.A.Timireazev” din Moscova, la care au participat peste 2000 de studenţi din 8 țări, care  au prezentat lucrările în cadrul secţiilor ştiinţifice. Lucrările ştiinţifico-practice ale studenţilor moldoveni au fost înalt apreciere de juriul Conferinţei. Astfel, Rojneva Alexandra, studenta an. 4,  Facultatea de Horticultură  s-a plasat pe locul 3 cu referatul la tema „Testarea  preparatului Proclor WP 50 și 25 WP Dufalon pe ciupecile Champignons”, iar studentul an. 4, Facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto Martin Alexandru s-a plasat pe locul I cu lucrarea prezentată la tema „Elemente biotehnologice de monitorizare a producției de lapte la staţiunea  experimentală”.

Studenţii UASM au revenit nu numai idei noi, dar de asemenea, cu  bogate emoții privind programa culturală, vizitarea  expoziţiilor, comunicarea cu colegii lor de la universități din străinătate.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda