85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Lansarea oficială a proiectului ERASMUS+ ReSTART

 

În perioada 14-16 decembrie 2017, în cadrul Universității Politehnice din București a avut loc prima întâlnire de lucru a partenerilor proiectului Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education, începând cu 15 octombrie 2017 pe o perioadă de 3 ani. La evenimentul de lansare a proiectului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a fost reprezentată de dna Aurelia LITVIN, dr. hab., prof. univ. interim., șef catedră Business și Administrare.

Pe tot parcursul desfăşurării evenimentului, membrii parteneriatului format din 9 instituții au pus în discuție subiecte cu referire la managementul şi buna implementare a proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspectele financiare şi sustenabilitatea proiectului. În acelaşi timp, s-a pus accent pe:

  • distribuirea sarcinilor fiecărei instituții în cadrul pachetelor de lucru;
  • identificarea mijloacelor de comunicare între partenerii proiectului;
  • determinarea tipurilor de mobilităţi;
  • stabilirea obiectivelor prioritare pentru modernizarea programului de master la specializarea „Administrarea afacerilor în sectorul agro-alimentar”;
  • precizarea modalităţilor de prezentare a dărilor de seamă privind sarcinile realizate;
  • determinarea modalităților de finanţare a etapelor proiectului etc.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. În particular, la UASM vor fi modernizate 6 cursuri universitare şi organizate 2 sesiuni de formare a viitorilor formatori la București și Košice. În cadrul proiectului vor fi antrenați masteranzi, cadre didactice, personal administrativ și reprezentanți ai mediului de afaceri și entităților guvernamentale.

 

IMG 1668


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda