85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Lansarea oficială a Proiectului SMART Caffes din cadrul Programului Erasmus+

 

În perioada 13-16 februarie, 2018, membrii echipei proiectului „FOSTERING UNIVERSITY-ENTREPRISE COOPERATION AND ENTREPRENEURSHIP OF STUDENTS VIA SMART CAFFES (SMART)”, cofinanțat de Comisia Europeană pe o perioadă de 3 ani prin Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building in the Field of Higher Education -  dna Elena SIMCIUC, director al Centrului „Eurostudies”  și  dna Svetlana PETRAŞCU, Specialist în Mobilitate Academică şi Integrare Europeană - au participat la evenimentul de lansare a proiectului, care a avut loc în cadrul instituţiei CITY College din Thessaloniki, Grecia.

Pe parcursul acestor zile, membrii parteneriatului format din 12 instituții de învăţământ superior şi 3 ONG-uri  au pus în discuție subiecte cu referire la buna implementare a proiectului, managementul şi aspectele financiare, diseminarea eficientă a rezultatelor, durabilitatea proiectului, precum şi sarcinile fiecărui partener în  cadrul pachetelor de lucru.

Proiectul are drept scop promovarea intențiilor antreprenoriale ale studenților și sprijinul unei abordări deschise a inovațiilor privind cooperarea între companii și universități într-un mediu creativ, motivant şi de susținere - cafenele SMART. Ideea de bază constă în a motiva studenții și tinerii cercetători să utilizeze activ potențialul intelectual pentru a genera idei inovatoare. Pe parcursul implementării proiectului echipele de studenți vor avea posibilitatea să fie ghidate şi consultate atât de reprezentanţii companiilor cât şi de cadrele ştiinţifico-didactice universitare.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda