85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Mobilitate academică în Bulgaria

 În perioada 5-10 martie 2018, un grup de reprezentanți ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova format din dl Ilie CERCEL, prorector pentru Activitatea ştiinţifică, dl Anatolie DAICU, prorector în Probleme de administrare şi gospodărire, dl Mihail POPOVICI, decan al  facultăţii de Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor, dl Grigorii BATÎRU, conferenţiar universitar şi dl Andrei GHEORGHIŢA, lector universitar, s-a aflat în mobilitate academică la Universitatea Agricolă din Plovdiv, Bulgaria, în cadrul programului Erasmus Plus.

Timp de 6 zile cadrele didactice au avut posibilitatea de a se familiariza cu sistemul de învăţământ agrar din Bulgaria, managementul educaţional, practicile utilizate în procesul de studii, au purtat discuţii şi au efectuat schimb de experienţă cu personalul academic, au vizitat catedrele şi staţiunile didactice. Domnii Grigorii BATÎRU, conferenţiar universitar, şi  Andrei GHEORGHIŢA, lector universitar, au ţinut prelegeri în faţa studenţilor din Plovdiv.

Reprezentanții UASM  au avut parte de o primire călduroasă din partea colegilor din Plovdiv, în frunte cu rectorul Universității Agricole din Plovdiv, dna Hristina YANCHEVA, Prof. Dr, care a menţionat buna cooperare stabilită între Universitatea Agrară de Stat din Moldova şi Universitatea Agricolă din Plovdiv, Bulgaria.

Actualmente, în această instituţie îşi fac studiile 8 studenţi ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova, de asemenea aflați în mobilitate în cadrul programului Erasmus Plus.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda