85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Câștigătorii bursei EUROEAST

FELICITĂM profesorii și studenții UASM care au participat la programul de mobilitate din cadrul proiectului EUROEAST.

 Câștigătorii bursei EUROEAST

Nume, prenume

Facultatea, funcția

Mobilitate

Termen

Victor Şeremet

Cadastru şi Drept, prof. univ.

Politecnico di Torino (Italia)

1 lună

Nicolae Starciuc

Medicină

veterinară,

dr. hab., conf. univ.

Universiteit Gent (Belgia)

1 lună

Alisa Pîrlog

Zootehni şi

Biotehnologii, conf. univ.

Universidad Politecnica de Valencia

(Spania)

6 luni

Ecaterina Sava

 

Cadastru şi Drept, masterand

Universidad Politecnica de Valencia

(Spania)

10 luni

 Următoarea etapă de depunere a actelor începe în luna NOIEMBRIE 2013. Sunt aşteptaţi toţi doritorii de a participa la Programul de mobilitate EUROEAST, unde puteţi deveni bursieri ai celor mai buni universităţi europene.

Categoriile de participare sunt: studenţi, masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi, cadre didactice.

Detalii: www.uasm.md, (accesaţi logo – EUROEAST)

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda