85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

3 savanţi Dr Honoris Causa UASM

Şedinţa festivă a Senatului Universităţii din 10 octombrie curent a fost consacrată înmânării însemnelor deDoctor Honoris Causa al UASM unor personalităţi remarcabile. Astfel, au completat galeria Personalităţilor Remarcabile ale UASM, primind mantia de Doctor Honoris Causa încă trei savanţi iluştri – academicianul Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române, academicianul Espolov Tlektes, rectorul Universității Agrare Naționale din Kazahstan şi academicianul Arşaluis Tarverdean, rectorul Universității Agrare de Stat din Armenia.

În luările de cuvânt ale rectorului UASM, acad. Gheorghe Cimpoieş şi persoanelor care au prezentat Laudatio, s-a menţionat că aceste personalităţi, se înscriu firesc în albia eforturilor Universităţii de a consemna meritele iluştrilor noştri contemporani din afara ţării, personalităţi notorii, care, prin eforturi dezinteresate, contribuie la dezvoltarea ştiinţei şi învăţământului agricol şi care promovează o imagine favorabilă universităţii noastre pe arena internaţională.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda