85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Uniuni și sindicate
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Stagiu de practică pentru studenţii UASM în Germania

  Pe data de 20 Februarie în cadrul UASM a avut loc o întâlnire cu reprezentantul companiei Magdenburger Getreide GmbH, Germania Arne Prohl şi absolventul Facultății de Inginerie Agrară  şi Transport...
Apel pentru proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea

  Ministerul Educației, Culturii ți Cercetării anunță despre lansarea celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020. Domeniile pentru care pot fi...
Programul de burse de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020 și procedura de aplicare

Departamentul Relaţii Internaționale anunță despre bursele de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020.   Vedeți  informația despre burse  şi procedura de...
Inaugurarea laboratorului apicol și prisăcii demonstrative

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) în parteneriat cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Catedra Zootehnie, are onoarea de a Vă invita la inaugurarea laboratorului apicol și...
Burse de master şi post-master, oferite de Visegrad Fund

Fondul Visegrad , oferă burse de studii în diferite domenii  pentru masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători în următoarele ţări: Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia.  Toți doritorii  de...
Mobilitatea academica oferită de Programul Erasmus +, în cadrul Universității de Resurse Naturale şi Științe Aplicate, din Viena, Austria

În perioada 4-8 Februarie, 2019 Rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova, Dr., hab., prof.univ. Liviu VOLCONOVICI şi Decanul Facultății  Cadastru şi Drept, dr., conf.univ. Oleg HORJAN au realizat...
Anunt mobilitatea academică internaţională CSSA (RO)

  Civil Society Scholar Awards 2019–2020   Open Society Scholarship Programs   TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 29 MARTIE 2019 Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA)...
Sesiune de Orientare şi Consiliere în carieră a studenţilor în cadrul Proiectului ReSTART

  În data de 8 februarie 2019 la catedra Business și  Administrare a avut loc Atelierul de lucru “Orientare și consiliere în carieră a studenților de la programul “Administrarea Afacerilor”,...
Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat

Chișinău, 1 februarie 2019 Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat Reprezentanța din Chișinău a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii...
Cursuri de instruire în cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP), cofinanțat de UE

  În perioada 04-07.02.2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova este gazda cursurilor de instruire din cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students...
Stagiu de perfecționare la Institutul de Geografie și Organizarea teritoriului, Universitatea Warmia și Mazury din Olsztyn, Polonia

Rodica Sîrbu, dr., lector universitar, Catedra Organizarea teritoriului, Facultatea Cadastru și Drept, în perioada 10-16 decembrie 2018, a efectuat un stagiu de perfecționare la Institutul de Geografie și...
În atenţia studenţilor şi profesorilor UASM

Dragi studenţi şi profesori, echipa Proiectului Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”, proiect...
În atenţia tuturor membrilor de sindicat!

În atenţia tuturor membrilor de sindicat!Prin prezentul comunicat Vă înştiinţăm că pe data de 20 decembrie 2018, ora13:30, în aula E7 (blocul facultăţii de economie) va fi convocată...
Vizita de lucru a partenerilor proiectului „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in Eastern Europe” AG LAB, (nr. 586383-EPP-1-2017-1 – SI EPPKA2-CBHE-JP) în incinta Universității de Medicină Veterinară și Biotehnologii din or.

  În perioada 4-7 Decembrie, 2018 a fost organizată a treia întâlnire de lucru  a partenerilor  din cadrul proiectului „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in Eastern...

Bun venit la cea de-a 67-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor – UASM Chişinău, 2014

 

La data de 5 martie 2014 au avut loc şedinţele de comunicări ştiinţifice ale studenţilor din ciclurile de licenţă şi master din cadrul facultăţilor de Cadastru şi Drept şi Contabilitate

Rapoarte menţionate

Facultatea de Cadastru şi Drept

Secţiunea  Ingineria mediului

Calcule la elaborarea planurilor de umectare a câmpurilor

Autor: Goncearenco Irina, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – prof. univ., dr. Coşuleanu Teodor

Premiul I

Fizica şi religia

Autor: Bălănuţă Victoria, UASM an. 1

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Lupașcu Eleodor

Premiul II

Irigarea - o condiţie de succes pentru agricultură Republicii Moldova

Autor: Rotaru Viorica, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ., dr. Ceban Rodica

Premiul III

Secţiunea Organizarea teritoriului

Calcule economice pentru subvenționarea plantațiilor multianuale

Autor: Buzulan Vadim, UASM an. 3

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ. Corman Iulia

Premiul I

Состояние земельного фонда села Конгаз, АТО Гагаузия и меры по улучшению его использования

Autor: Nedova Polina, UASM an. 3

Conducător ştiinţific –conf. univ., dr. Horjan Oleg

asist. univ. Ciobanu Irina

Premiul II

Cerinţele şi principiile reglementării de stat a relaţiilor funciare

Autor: Rusu Rodica, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. univ. Mihailov Mariana

Premiul III

Secţiunea Drept

Impactul infracţiunii de contrabandă asupra sistemului economic al Republicii Moldova

Autor: Popa Diana, UASM an. 3

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ. Stahi Tatiana

Premiul I

Adopţia naţională şi Internaţională

Autor: Mocreac Eduard, UASM an. 3

Conducător ştiinţific – asist. univ. Madan Valentina

Premiul II

Controlul vamal

Autor: Moșac Marcela, UASM an. 2

Conducător ştiinţific – asist. univ. Madan Valentina

Premiul III

 
 

Facultatea de Contabilitate

Secţiunea  Contabilitate

Perfecţionarea contabilităţii activelor biologice circulante

Autor: Munteanu Irina, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Bulgaru Veronica

Premiul I

Inventarierea ca mijloc de asigurare a integrităţii activelor imobilizate şi stocurilor din dotarea entităţilor agricole

Autor: Brenici Lilia, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Todorov Liudmila

Premiul II

Politici contemporane şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii materiilor prime şi materialelor consumabile la întreprinderile de panificaţie

Autor: Druţă Marina, UASM an. 2 (master)

Conducător ştiinţific - prof. univ., dr. hab. Frecăuţeanu A.

Premiul III

Secţiunea Economie, statistică şi analiză

Utilizarea metodelor econometrice pentru prognozarea reducerii costului unitar al grâului de toamnă în Republica Moldova

Autor: Chetruşca Ana, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Chişlaru Angela

Premiul I

Analiza consumurilor şi eficienţa economică a producerii strugurilor în întreprinderile agricole din Republica Moldova

Autor: Boclinca Natalia, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - prof. univ., dr. hab. Timofti Elena

Premiul II

Impactul îmbătrânirii populaţiei asupra indicatorilor pieţei forţei de muncă în Republica Moldova

Autor: Pozdirica Agnesa, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Prisăcaru Veronica

Premiul III

 
 

Miercuri, 12 martie 2014, au avut loc şedinţele de comunicări ştiinţifice ale studenţilor din ciclurile de licenţă şi master din cadrul facultăţilor de Horticultură şi de Agronomie. 

Rapoarte menţionate

Facultatea de Horticultură

Secţiunea Protecţia plantelor

Dăunătorii şi bolile plantelor decorative asteracee din Republica Moldova

Autor: Gargalîc Svetlana, UASM masterand

Conducător ştiinţific - prof. univ., dr. hab. Pamujac Nicolae

Premiul I

Microflora fitoparazită în plantaţiile de măr şi combaterea lor prin metoda chimică

Autor: Meleca Nicu, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Bivol Alexei

Premiul II

Sistemul de protecţie integrată a grâului de toamnă şi locul unor noi produse în bază de tiametoxam

Autor: Zglavoc Constantin, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Croitoru Nichita

Premiul III

Eficienţa unor noi produse în bază de tiacloprid în combaterea dăunătorilor mărului

Autor: Cerchez Semion, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Croitoru Nichita

Pentru şedinţa plenară

Elemente noi în sistemul de combatere integrată a dăunătorilor grâului de toamnă

Autor: Neamţu Ilie, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ. inter., dr. Panuţa Sergiu

Menţiune

Secţiunea Viticultură şi vinificaţie

Efectul trasabilităţii producţiei vinicole pe piaţa internă şi externă

Autori: Şmiglu Deonisie, UASM an. 3, Vengher Anastasia, UASM masterand

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Nicolaescu Gheorghe,

drd., asist. univ. Procopenco Valeria

Premiul I

Principiile utilizării adsorbenţilor în industria vinicola şi sortimentul adsorbentilor utilizaţi

Autor: Melniciuc Natalia, UASM an. 2

Conducători ştiinţifici – lect. sup. univ., dr. Gavrilaş Tamara,

drd., asist. univ. Zugravîi Elena

Premiul II

Analiza tehnico-economică a metodelor de limpezire modernă a mustului la producerea vinurilor albe

Autor: Bursuc Vladimir, UASM an. 3

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Vacarciuc Liviu, drd., asist. univ. Zugravîi Elena

Premiul III

Analiza tehnico-economică a metodelor de limpezire modernă a mustului la producerea vinurilor albe

Autor: Stanciu Cristina, UASM an. 2

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Vacarciuc Liviu,

drd., asist. univ. Zugravîi Elena

Menţiune

Studiul ecosistemului vitivinicol la plaiul Cojuşna şi recomandări de ameliorare

Autor: Bajereanu Petru, UASM an. 4

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Nicolaescu Gheorghe,

conf. univ., dr. Vacarciuc Liviu

Menţiune

Secţiunea Horticultură

Особенности обрезки и регулирования роста деревьев яблони сорта Флорина

Autor: Fedorciucov Ilia, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Manziuc Valerii

Premiul I

Studiul unor elemente tehnologice la cultivarea morcovului în câmp deschis

Autor: Autor: Arman Ion, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. univ. Novac Tatiana

Premiul II

Fructificarea pomilor de măr în funcție de soi și formă de coroană în structura plantației cu coronamentul în două planuri oblice

Autor: Bucicovschii Gheorghe, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - lect. sup. univ., dr. Popa Sergiu

Premiul III

Secţiunea Silvicultură şi grădini publice

Proiectarea şi amenajarea teritoriului instituţiei preşcolare din satul Horodişte, r-nul Donduşeni

Autor: Bunciuc Alina, UASM an. 1 (masterand)

Conducător ştiinţific - lect. sup. univ. Sfeclă Irina

Premiul I

Particularităţile bioecologice ale producătorilor primari din rezervaţia peisagistică „Temeleuţi”

Autor: Nistor Igor, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ. Sfeclă Victor

Premiul II

Fructificarea pomilor de măr în funcție de soi și formă de coroană în structura plantației cu coronamentul în două planuri oblice

Autor: Chiriţa Dragoş, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - lect., sup. univ. Chiriţa Gh.

Premiul III

 
 

Facultatea de Agronomie

Secţiunea Agronomie

Eficienţa biologică a erbicidului Lexx 960 EC în semănăturile de soia

Autor: Macari Ecaterina, UASM an. 2, masterand

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Rurac Mihail

Premiul I

Productivitatea grâului comun de toamnă în funcţie de sistemul de lucrare şi fertilizare a solului

Autor: Revenco Nicolai, UASM an. 4

Conducător ştiinţific– lect. univ., dr. Gavrilaş S.

Premiul II

Продуктивность и качество зерна озимого ячменя сорта Достойный в зависимости от элементов технологии

Autor: Covali Alexei, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Burdujan Victor

Premiul III

Evaluare producţiei soiului de grâu comun de toamnă „Kuialnik” în experienţe polifactoriale

Autor: Serdeşniuc Andrei, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Starodub Victor

Menţiune

Studiul comparativ a diferitor soiuri de orz de toamnă în condiţiile zonei de Centru a Republicii  Moldova

Autor: Papij Piotr, UASM an. 4

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Burdujan Victor

Menţiune

Influenţa desimii de semănat asupra producţiei grâului durum de toamnă Autor: Guşan Ana, UASM an. 4

Conducător ştiinţific – lect. sup. univ. Melnic Angela

Menţiune

Producţia orzului de toamnă soiul Tighina în funcţie de unele elemente tehnologice

Autor: Gaidarji Maia, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Burdujan Victor

Menţiune

Eficienţa biologică a erbicidului Start Ultra 330 EC în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi perene în cultura grâu de toamnă

Autor: Harabari Călin, UASM an. 2, masterand

Conducători ştiinţifici - conf. univ., dr. Rurac Mihail

Menţiune

Secţiunea Ecologie

Cercetarea fitobentosului în cadrul Reţelei Naţionale de Monitoring al apelor de suprafaţă privind elementele biogene şi metalele grele din surse agricole de poluare

Autor: Ungureanu Natalia, UASM, masterand an. II

Conducători ştiinţifici - dr., conf. univ. Andriucă Valentina

Premiul I

Specificul ecologic şi măsuri de protecţie a mediului rural în localitatea Tomai raionul Leova

Autor:Camerzan Victor, UASM, masterand an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Andriucă Valentina

Premiul II

Elemente de monitoring ecologic integrat in raionul Glodeni 

Autor:Schin Victoria, UASM, studentă an. III

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Andriucă Valentina

Premiul III

Eroziunea solului ca factor ecologic de degradare a agroecosistemelor şi măsuri ameliorative în SDE „Chetrosu”

Autor: Bejan Vasile, UASM an. 3

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Bacean Ion

Menţiune

Calitatea aerului în mun. Chişinău, surse de poluare şi mecanisme de supraveghere

Autor: Vîrtosu Oxana, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Andriucă Valentina

Menţiune

Monitoringul lumbricidelor ca parte componentă a monitoringului agroecologic în SDE „Chetrosu”

Autor: Gaidău Ana, UASM an. 2

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Andriucă Valentina

Menţiune

Evaluarea productivă a agroecosistemelor din localitatea Rezeni raionul Ialoveni

Autor: Titica Larisa, UASM an. 1, masterand

Conducător ştiinţific - conf. univ., dr. Mocanu Emilian

Menţiune

Supravegherea repartizării spaţiale a populaţiei de H. armigera la tomate pe teren deschis în cadrul monitoringului agroecologic

Autor: Cheptinari Valeria, UASM an.2, masterand

Conducători ştiinţifici - prof. univ., dr. hab. Derendovscaia Antonina;

dr. hab. Nastas T.

Menţiune
 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda