85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Formarea “Cercetarea de doctorat între schimbare şi calitate”

În perioada 22-23 februarie 2019, a avut loc o activitate tip formare cu genericul “Cercetarea de doctorat între schimbare şi calitate”, organizată de responsabilele a 3 CRU-uri din Republica Moldova,  Nina...
Stagiu de practică pentru studenţii UASM în Germania

  Pe data de 20 Februarie în cadrul UASM a avut loc o întâlnire cu reprezentantul companiei Magdenburger Getreide GmbH, Germania Arne Prohl şi absolventul Facultății de Inginerie Agrară  şi Transport...
Apel pentru proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea

  Ministerul Educației, Culturii ți Cercetării anunță despre lansarea celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020. Domeniile pentru care pot fi...
Programul de burse de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020 și procedura de aplicare

Departamentul Relaţii Internaționale anunță despre bursele de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020.   Vedeți  informația despre burse  şi procedura de...
Inaugurarea laboratorului apicol și prisăcii demonstrative

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) în parteneriat cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Catedra Zootehnie, are onoarea de a Vă invita la inaugurarea laboratorului apicol și...
Burse de master şi post-master, oferite de Visegrad Fund

Fondul Visegrad , oferă burse de studii în diferite domenii  pentru masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători în următoarele ţări: Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia.  Toți doritorii  de...
Mobilitatea academica oferită de Programul Erasmus +, în cadrul Universității de Resurse Naturale şi Științe Aplicate, din Viena, Austria

În perioada 4-8 Februarie, 2019 Rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova, Dr., hab., prof.univ. Liviu VOLCONOVICI şi Decanul Facultății  Cadastru şi Drept, dr., conf.univ. Oleg HORJAN au realizat...
Anunt mobilitatea academică internaţională CSSA (RO)

  Civil Society Scholar Awards 2019–2020   Open Society Scholarship Programs   TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 29 MARTIE 2019 Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA)...
Sesiune de Orientare şi Consiliere în carieră a studenţilor în cadrul Proiectului ReSTART

  În data de 8 februarie 2019 la catedra Business și  Administrare a avut loc Atelierul de lucru “Orientare și consiliere în carieră a studenților de la programul “Administrarea Afacerilor”,...
Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat

Chișinău, 1 februarie 2019 Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat Reprezentanța din Chișinău a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii...
Cursuri de instruire în cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP), cofinanțat de UE

  În perioada 04-07.02.2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova este gazda cursurilor de instruire din cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students...
Stagiu de perfecționare la Institutul de Geografie și Organizarea teritoriului, Universitatea Warmia și Mazury din Olsztyn, Polonia

Rodica Sîrbu, dr., lector universitar, Catedra Organizarea teritoriului, Facultatea Cadastru și Drept, în perioada 10-16 decembrie 2018, a efectuat un stagiu de perfecționare la Institutul de Geografie și...
În atenţia studenţilor şi profesorilor UASM

Dragi studenţi şi profesori, echipa Proiectului Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”, proiect...
În atenţia tuturor membrilor de sindicat!

În atenţia tuturor membrilor de sindicat!Prin prezentul comunicat Vă înştiinţăm că pe data de 20 decembrie 2018, ora13:30, în aula E7 (blocul facultăţii de economie) va fi convocată...
cofo ag lab 
The meeting of the national partners within the Project “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe (Ag-Lab)

 Within the Department of Animal Husbandry, State Agrarian University of Moldova on February 20th, 2019, a working meeting of the national partners within the Ag-Lab project was organised. The meeting was attended by representatives of the project from Moldova State University of Agriculture, Comrat State University and Republican Veterinary Diagnostic Center.


The  participants discussed the project tasks provided in the project's working  program and assigning  the roles to the elaboration of the manual for laboratory practice for master students.

Following the  purchase of the equipment, SAUM demonstrated the units bought that will be installed in the laboratory of the Department of Animal Husbandry.

The working teams discussed the possibility of exchanging members of the project for teaching in UASM and USC, as well as the  providing the laboratory work for the masters at the Republican Veterinary Diagnostic Center.

 


Second working visit of members of the project „Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe (Ag-Lab)” that was held at Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland

According to programme of  the project "„Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe (Ag-Lab)”   in the period 26 / 03-30 / 03.2018 at the University of Environmental and Life Sciences took place the second meeting of partners from different countries.

The meeting was attended by representatives of the State Agrarian University of Moldova, , coordinator Elena SCRIPNIC and project members Larisa CAISÎN, also members of the project from different institutions in Ukraine.

The working visit of the team began with the official meeting with the administration of the Faculty of Veterinary Medicine.

The members of the project participated in the product examination by applying the PCR techniques that took place in the Food Hygiene Department.

According to the program, the working group visited the Veterinary Laboratory in Wroclaw where they participated in the microbiological, serological, chemical examination of the samples collected from different farms, feeds used in animal nutrition, also analyzed the examination methodology used in this laboratory, the equipment,  different biosecurity measures and procedures.

The visit of one of the most modern Polish meat processing companies was organized. During this visit to SA Tarczynski, the working group was familiarized with the technological processes for the production of different salami assortments, the regulation for the implementation of different quality management systems applied within the enterprise: GMP / GHP, HACCP, IFS, BRC.

The microbiological and serological examination used in the diagnosis of pet animals and cattle took place in the “Epi – Vet” Clinic for infectious diseases. The project partners organized a visit to an accredited "Agro-Vet" laboratory where the samples from poultry farms and samples of meat and eggs produced at different poultry units in the country took place.

Workgroup participants were familiar with the regulations used to accredit an agro-food lab.

 


 
cofo ag lab
The second working meeting within the project “IMPROVING SKILLS IN LABORATORY PRACTICE FOR AGRO-FOOD SPECIALISTS IN EASTERN EUROPE” (Ag-Lab) organized at SAUM

In the period 9-12 July, 2018, State Agrarian University of Moldova organized the second working meeting within the project “Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in Eastern Europe” (Ag-Lab), hosting the partners from Ukraine, Georgia, Slovenia, Poland, Italy, France and Bulgaria.

The work program focused on the meeting of the Coordination Committee and the training session for partners representing all participating institutions.

The event was opened by the representative of the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, Secretary of State Alisa PIRLOG and SAUM Rector, dr. hab., Professor Valerian BALAN. The event was attended by the representatives of the Embassy of France in the Republic of Moldova and the Erasmus + Office Coordinator in Moldova Claudia MELINTE.

Project Coordinator Marija KLOPCIC presented the project budget for the first six months and started the equipment purchasing procedure. European partners carried out an analysis of the first training sessions that took place in different partner institutions in Europe, followed by the actions taken to disseminate the obtained results and those envisaged in the future for the implementation of the project dissemination strategy.

Each partner presented the achievement of his/her activities under the planned work packages and project co-coordinator Ludmila STEPURA discussed project’s work plan for the next six months.

According to the work program, the participants at the meeting made a study visit to the Republican Center for Veterinary Diagnosis, where they became familiar with the accredited laboratory methods and indices used in this institution.

 


 
cofo ag lab
Working meeting of the  partners within the  project „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe” AG LAB (nr. 586383-EPP-1-2017-1 – SI EPPKA2-CBHE-JP)  at the University of Veterinary Medicine and Biotechnologies, Lvov, Ukraine

The third workshop of the project „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe” was organized on December 4-7, 2018.

SAUM was represented at this meeting by Liviu Volconovici, Rector of the University, Elena Scripnic, Vice Rector for International Relations, National Coordinator of the project and Larisa Caisin member of the project. The national and international partners of the project were present at the workshop. During the workshops, topics were discussed with reference to the Identification of falsification of dairy products (physical and chemical methods),  detection of the fatty acid composition of the fatty part of the product, Identification of authenticity and falsification of wines, juices, honey and other foodstuffs by nuclear magnetic resonance method, Methods of mycotoxines detection in grains, hazelnuts and other crops: ELIZA, LC/MS-MS, etc.

The partners presented the report on the project activity during July-December, 2018. Project Coordinator Marja Klopcic proposed the program of the project activity for the next six months.

Project members had the opportunity to visit veterinary laboratories in Lvov city.


cofo ag lab
AG LAB monitoring by National Erasmus + Office

 On 28th of December the Project Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe /Ag-Lab/ was monitored by the National Erasmus + Office. This meeting was organised at State Agrarian University of Moldova.  The meeting was attended by all national partners: State Agrarian University, Comrat State University and Republican Centre of Veterinary Medicine Diagnostic.

During the monitoring all the partners have presented the achievements during the first year of the project.

National Erasmus + Office have come up with proposals and recommendations on strengthening the continuity of project activities.

 


 

cofo ag lab

 

Project partners

EU partners

 1. University of Ljubljana – UL Coordinator of the project, Slovenia
 2. Association for Innovation, Teaching and Promoting Sustainable Development in Life Sciences, Applied Sciences and Social Sciences in Europe and worldwide S.L.E ASSOCIATION, France
 3. University of Teramo, UniTE, Italia
 4. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences – WUELS, Poland
 5. VetAgro Sup an Institute for higher education and research in food, animal health, agronomic and environmental sciences FLYON104, France

Non EU partners

 

 Georgia

 1. Caucasus International University (CIU)
 2. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU)

Republic of Moldova

 1. State Agrarian University of Moldova (SAUM)
 2. Comrat State University (CSU)
 3. Public Institution “Republican Veterinary Diagnostic Center”

I.P. CRDV

 

Ukraine

11.The Scientific and methodological Centre “Agroosvita” (SMC “Agroosvita”)

 1. The Scientific and methodological Centre “Agroosvita” (SMC “Agroosvita”)
 2. SE “State Centre of Agricultural Products Certification and Examination” (SCAPCE)
 3. Sumy National Agrarian University (SNAU)
 4. Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT)
 5. Bila Tserkva national agrarian university
 6. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBIP)
 7. Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi (LNUVMB)
 8. Laboratory of the Ministry of Agriculture – LMA

 

 The aim of the project

The main aim of the project is to improve the quality control of agro-food products in the countries which have recently become  associated EU members by improving upon the training of their specialists.  The project deals with the part of the Agreement related to food and agricultural products safety which can be ensured through appropriate laboratory control and approximation to EU legislation and standards.

 

This will be achieved through three specific objectives: 

-To create specialized master courses dedicated to the laboratory practice for the specialists of the agro-food sector in UA, GE and MD (veterinary medicine, agronomy, animal husbandry, food technologies);

-To create at special courses at the university partners for the post-diploma training of laboratory staff working in the agro-food sector;

- To update the training courses provided by laboratories to their staff;

-To create new practices of collaboration between universities and laboratories  on the basis of mutual profitability: creation of an  exchange platform enabling to adapt graduates’ skills and competences to need of the labour market, to provide the continual curricula updating and to provide regular  updating of the skills and competences required for agro-food laboratories staff. 

 

The project outputs are of 4 categories:

- Elaborated training courses and obtained necessary competences for students and laboratory staff;

- Trained teacher’s teams;

- Pedagogical  supports;

- Created tools for cooperative teaching with the participation of universities and acting laboratories staff.

 


 

cofo ag lab

 

NATIONAL PARTNERS

 

State Agrarian University of Moldova

State Comrat University

Republic Centre of Veterinar  Diagnostic

AG lab

AG lab2

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda