85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Condiţii de admitere

Admiterea la studii la UASM se face pentru absolvenţii şcolii generale, liceelor, colegiilor sau universităţilor în cazul studiilor la a doua specialitate. Înmatricularea la UASM este asigurată în măsură egală pentru toţi cetăţenii Moldovei şi altor state, indiferent de naţionalitate, gen, origine socială, loc de reşedinţă, etc.

Cerinţele de admitere la studii la UASM sunt stipulate în baza actelor legislative ale Republicii Moldova, Convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova a aderat; Acordurile interstatale, Regulamentului cu privire la instruirea străinilor în instituţiile de învățământ din Republica Moldova, precum şi regulamentelor interne aprobate de Senatul UASM. La studii se poate înscrie orice cetăţean străin, care va corespunde cerinţelor de înmatriculare stabilite pe teritoriul Republicii Moldova pentru cetăţenii străini. Există câteva temeiuri de înmatriculare la studii a cetăţenilor străini:

-  În cadrul programelor de schimb de studenţi pe baza acordurilor interstatale şi convenţiilor  internaţionale;

-  În baza acordurilor între UASM şi alte universităţi, care prevăd programe de schimb de studenţi;

-  În baza contractelor individuale  cu studenţii.

Înainte de apelare pentru înscrierea la studii luați cunoștință cu structura specialităţilor, condiţiile de instruire, etc. Dacă nu găsiţi pe pagina web informaţie suficientă contactaţi Departamentul pentru Relaţii Internaţionale, care Vă v-a trimite informaţia necesară.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda