85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

1. Informație generală

Pe paginile acestui Site veţi găsi informaţia care vă interesează:

 • Specialităţile de admitere la Masterat
 • Regulamentul de organizare a admiterii la UASM
 • Planul de admitere
 • Taxele de studii
 • Programul de lucru al Comisiei de admitere

Astăzi UASM realizează pregătirea prin Masterat la 24 de specializări în cadrul a 6 facultăţi.

Procesul de instruire la ciclul II – studii superioare de Masterat se realizează conform Procesului de la Bologna, în limbile română şi rusă.

Înmatricularea se efectuează fără plată (finanţare bugetară) şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

Durata studiilor la Ciclul II – studii superioare de Masterat este în funcţie de specializarea aleasă de 1,5-2 ani.

Universitatea colaborează cu diverse instituţii de învățământ din: România, Rusia, Ucraina, SUA, Marea Britanie, Italia, Franţa, Belgia etc.

Astăzi UASM dispune  de:

 • 9 blocuri de studii
 • 10 cămine studenţeşti
 • săli sportive, stadion
 • 3 cantine
 • o bibliotecă modernă
 • săli de calculatoare conectate la reţeaua Internet
 • centru editorial
 • centru medical etc.

Masteranzii beneficiază de:

 • locuri în căminele studenţeşti (pentru toţi doritorii)
 • burse de studii/burse sociale/burse de merit
 • premii pentru reuşită
 • abonamente cu reduceri pentru transportul urban
 • bibliotecă cu săli de lectură
 • sală de sport
 • cantină studenţească
 • internet gratuit în cămine şi blocurile de studii
 • instruire în cadrul Facultăţii de Arte Frumoase

Actele  necesare:

 • buletinul de identitate
 • diploma de licenţă (în original) + Suplimentul la diplomă
 • certificat medical forma 086-U
 • 6 fotografii 3x4 cm
 • extras din carnetul de muncă (pentru angajaţi)
 • certificatul de recrut (livretul militar)

 Condiţiile de organizare a concursului de admitere - vezi Regulamentul de admitere.

 Deplasarea: de la Piaţa Centrală (str. Armenească) cu microbuzul nr. 114; de la Grădina Botanică cu microbuzul  nr. 154; din str. G. Bănulescu-Bodoni cu  troleibuzul nr. 29.

 Informaţii suplimentare la tel.: 022-31-22-37;  022-31-22-91;  022-31-22-56;  022-432-590.

Aici ne găsiți!!!


Pe harta

 

Program de lucru

Luni

8.00 – 17.00

Întrerupere la masă:

12.00 – 13.00

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă 9.00 – 14.00
Duminică

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda