Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Spre atenţia doctoranzilor de la alte instituţii

Doctoranzii de la alte Instituţii care doresc sa susţină examenele de doctorat la UASM trebuie să prezinte, în perioada lunilor septembrie-octombrie, un demers de la Instituţia în care activează adresat rectorului UASM (Gh.Cimpoieş).

Demersul cu avizul favorabil al rectorului se va prezenta în secţia doctorantură la care se vor ataşa următoarele documente:

a) copia legalizată a diplomei de studii postuniversitare (masterat, rezidenţiat) sau de studii superioare cu suplimentul respectiv;

d) curriculum vitae;

e) copia buletinului de identitate;

f) 2 foto 3/4

Începutul lecțiilor 1 noiembrie


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM