"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Avize - arhiva

 

Felicitări studenţilor Facultăţii de Horticultură, admiterea 2018!!!

Decanatul Facultăţii de Horticultură Felicită toţi studenţii (licenţă, master) înmatriculaţi la facultate la cele mai nobile specialităţi şi cu tradiţie pentru Republica Moldova – Horticultură; Viticultură şi vinificaţie; Silvicultură şi grădini publice; Protecţia plantelor.***Studenţii înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă (zi) sunt aşteptaţi pentru cazare la miercuri 29 august 2018, la Decanatul Facultăţii de Horticultură, începând cu ora 8:30. Taxa de cazare pentru primul semestru 1000 lei.***Studenţii înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă redusă sunt aşteptaţi la sesiune în ziua de luni 15 octombrie 2018, la Decanatul Facultăţii de Horticultură, ora 8:00. Calendarul sesiunilor poate fi găsit aici.***Pentru detalii: tel.: 0-22312301 / 0-22432205 / mob.: 079463186E-mail: gh.nicolaescu@gmail.com


Поздравляем всех студентов факультета Плодоовощеводство и виноградарство, прием  2018!!!
Деканат Факультета Плодоовощеводство и виноградарство поздравляет всех студентов поступившие на традиционные да Молдовы специальности – Плодоовощеводство и виноградарство (Horticultură); Виноградарство и виноделие; Лесоводство и парковое хозяйство; Защита растений.***Ждем студентов очного обучения для получения общежития в среду 29 августа 2018 г., в Деканат Факультета Плодоовощеводство и виноградарство, с 8:30. Оплата общежития за первый семестр 1000 лей.***Студентов заочного обучения ждем на первую сессию в понедельник 15 октября 2018 г. в Деканат Факультета Плодоовощеводство и виноградарство, с 8:00. График сессий можете найти здесь.***Для информации, обращайтесь: тел.: 0-22312301 / 0-22432205 / моб.: 079463186E-mail: gh.nicolaescu@gmail.com


Înmânarea diplomelor promoției 2018

Stimați absolvenți ai promoției 2018 ciclul I – Licență și ciclul II – Master sunteți invitați marţi 10 iulie 2017 ora 10:00 în aula H-1 din incinta Facultății de Horticultură, la ceremonia de înmânarea Diplomelor de Licență și Master

 !!! Până la data de 06  iulie 2018 toți absolvenții trebuie să prezinte câte 2 fotografii 3,0 x 4,0 în Decanat, copia BI, si cotorul delegaţiei de plasare în câmpul muncii (absolvenţii de la învăţământul cu frecvenţă), și să perfecteze FIŞA DE LICHIDARE, în caz contrar nu va fi posibilă ridicarea diplomei.

 Decanatul Facultății de Horticultură


INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM

Modern Horticulture - Achievements and Perspectives"

dedicated to the anniversary of 85 years from State Agrarian University from Moldova foundation

4-6 of October 2018

on-line registration

Invitation.pdf


SIMPOZION ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL

Horticultura modernă - Realizări și perspective"

dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova

4-6 octombrie 2018

înregistrare on-line

Invitație.pdf


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 

„Современное плодоовощеводство и виноградарство - достижения и перспективы"

посвященный 85-летию Государственного Аграрного Университета Молдовы с момента образования

4-6 октября 2018

on-line регистрация

Приглашение.pdf


Conferința Națională a Filierei Vitivinicole cu subiectul „Anul Vitivinicol - 2017”.
Marți, 27 februarie 2018, în incinta Facultății de Horticultură a Universității Agrare de Stat din Moldova de către Oficiul National al Viei și Vinului în comun cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova a fost organizată Conferința Națională a Filierei Vitivinicole cu subiectul „Anul Vitivinicol - 2017” ...(detalii)


FELICIRĂRI

 Colectivul Facultății de Horticultură aduce cele mai sincere urări și felicitări Dlui Ananie PEȘTEANU, conf. univ., dr. la catedra de Horticultură, căruia prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 455-VIII din 26.11.2017, i s-a conferit Medalia „Meritul civic”.

BRAVO COLEGA, NE MÂNDRIM

pesteanu MC


ro


ru

 

 


Felicitări!

 

Colectivul Facultății de Horticultură aduce sincere felicitări studenților înmatriculați la anul 1 învățământ cu frecvență și frecvență redusă, ciclul I – licență și ciclul II – Master

15.08.2017


 Aviz! Cazarea studenţilor!

Marţi 29 august 2017 începând cu ora 9:00 va avea loc cazarea studenţilor înmatriculaţi la anul 1 (ciclul 1 – licenţă şi ciclul 2 - master), în sesiunea de înmatriculare 2017.

Studenţii se vor prezenta la Decanatul Facultăţii de Horticultură (str. Mirceşti 48) pentru a ridica Bonul de cazare.

Este necesar de a avea:

- Buletinul de identitate

- Taxa de cazare pentru primul semestru - 1000 lei

15.08.2017


Aviz! Consiliul Facultății de Horticultură

Marți, 29 august 2017, ora 14:00, aula H-213

  1. Aprobarea planurilor individuale ale colaboratorilor facultății pentru anul universitar 2017-2018.
  2. Aprobarea programelor analitice / curriculum-urilor, conform planului de învățământ la specialităţile:
  3. Anul 3, 4, 5 învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă (ciclul I)

- 612.1 Protecţia plantelor,

- 615.1 Horticultură,

- 616.1 Silvicultură şi grădini publice,

- 617.1 Viticultură şi vinificaţie

  1. Anul 1, 2 învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă (ciclul I)
  2. Anul 1 învăţământ cu frecvenţă (ciclul II)
  3. Aprobarea testelor şi subiectelor pentru biletele de examinare la discipline la specialităţile 612.1 Protecţia plantelor, 615.1 Horticultură, 616.1 Silvicultură şi grădini publice, 617.1 Viticultură şi vinificaţie conform planului de învățământ
  4. Aprobarea / actualizarea planurilor de învățământ la ciclul I – licență în legătură cu aprobarea nomenclatorului specialităților 2017
  5. Diverse

15.08.2017


 Aviz

 

Înmânarea diplomelor promoției 2017

Stimați absolvenți ai promoției 2017 ciclul I – Licență și ciclul II – Master sunteți invitați joi 20 iulie 2017 ora 10:00 înaula H-1 din incinta Facultății de Horticultură, la ceremonia de înmânarea Diplomelor de Licență și Master

!!! Până la data de 15 iulie 2017 toți absolvenții trebuie să prezinte câte 2 fotografii 3,0 x 4,0 în Decanat, și să perfecteze FIŞA DE LICHIDARE, în caz contrar nu va fi posibilă ridicarea diplomei.

Decanatul Facultății de Horticultură


 HRISTOS A ÎNVIAT!!!

 

pasti

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, Facultatea de Horticultură Vă doreşte să aveţi lumină în suflet şi în gând.

HRISTOS A ÎNVIAT!!!


Lynn Long profesor, Universitatea din Oregon (SUA) la UASM

La 4 aprilie la Facultatea de Horticultură a fost ţinută o prelegere cu Tema: "Tehnologii performante în cultura cireşului" de către Lynn Long profesor, Universitatea din Oregon (SUA) ... (Detalii...)


Studenţii Facultaţii de Horticultură au "PLANTAT OXIGEN"
Studenţii Facultaţii de Horticultură au participat la înverzirea parcului din sectorul Rîşcani la intersecţia străzilor Florilor şi Miron Costin în cadrul iniţiativei "PLANTAM OXIGEN" ... (Detalii...)

 

Pe data de 11 aprilie 2017, ora 14.00,

în incinta Facultăţii de Horticultură, aula 201 (et. 2),

va avea loc ședința Seminarului Ştiinţific de Profil 

AT 1/8.11 din 16.02.2017

în care:

Dl VĂMĂŞESCU Sergiu

va prezenta teza de doctor în științe agricole întitulată:

„SPORIREA CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII PRODUCŢIEI DE MERE PRIN APLICAREA FERTILIZĂRII FOLIARE ŞI A NORMĂRII ÎNCĂRCĂTURII CU ROD”

Conducător ştiinţific: doctor habilitat, profesor. universitar BALAN Valerian


Caldare

 

IN MEMORIAM

Gheorghe CALDARE

 

27.12.1939 - 24.03.2017

Cu mare durere în suflet colectivul Catedrei de Viticultura şi vinificaţie, a Facultății de Horticultură, a Universității Agrare de Stat din Moldova, a aflat despre trecerea în nefiinţă la 24 martie 2017 a celui care a fost Profesor, Coleg, Tată, OM – Gheorghe CALDARE - conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe.

Luarea de rămas bun cu defunctul va avea loc Luni la ora 14:00 la Biserica din Cimitirul Sf. Lazăr (str. Doina)

Dumnezeu să-l odihnească în tihnă.


 

SUVACNumele MIHAIL SUVAC (Șef al Direcției politici de producție, procesare și reglementări de calitate a producției vegetale - MAIA) Va ramane mereu in memoria celor ce au activat si activeaza in cadrul Facultatii de Horticultura, in memoria a sute de absolventi ai facultati, prin faptul ca a fost si va ramane om, specialist, prietent. Recent a fost in calitate de Presedinte al Comisiei pentru sustinerea Tezelor de Master la specializarea Stiinte Horticole, mai ramase-se de semnat diplomele de master... 

Viata este scurta ... 
Dumnezeu sa-l ierte, sa fim iertati si noi.

LA MULŢI ANI!

Anul Nou2016


Felicitări!!!

Dlui Gheorghe CIMPOIEȘ,

Rector al Universității Agrare de Stat din Moldova,

Academician, Profesor universitar la catedra de Horticultură,

pentru conferirea celei mai înalte distincţii

„Ordinul Republicii”,

pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru complexul agroindustrial și activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă

Decretul Preşedintelui Republicii Moldova

nr. 2462-VII, 23 noiembrie 2016 // MO nr. 411 / 29.11.2016 , art. 846.

Ne mândrim şi avem de la cine lua exemplu!

Colectivul Facultăţii Horticultură


 UTILAJE INOVATIVE NECESARE TĂIERII PLANTELOR MULTIANUALE. TEHNOLOGIE GERMANĂ

Miercuri 12 octombrie 2016, ora 13:30, în aula H-1, în cadrul şedinţei Cercului ştiinţific se va prezenta un raport la tema: "UTILAJE INOVATIVE NECESARE TĂIERII PLANTELOR MULTIANUALE. TEHNOLOGIE GERMANĂ", prezentat de către Juergen Usinger – manager relații externe - ORIGINAL LOEWE (Germania). (10.10.2016) (detalii...)

Evoluția agriculturii la nivel mondial și SUA

Joi 20 octombrie 2016 în aula H-405, gratie conf. A.Bivol, Dl Merle Anderson din SUA a tinut prelegerea Evoluția agriculturii la nivel mondial și SUA pentru studentii Facultăţii de Horticultură. (detalii...)


Colectivul Facultatii de Horticultură la USAMV Iasi  (Congres, 65 ani Horticultura etc.)

Colectivul Facultatii de Horticultura a UASM a participat joi 20 octombrie la lucrările Congresului Stiintific International "Ştiinţele vieţii - o provocare pentru viitor", deasmenea la manifestările consacrate aniversării a 65 ani de la fondare a Facultăţii de Horticultură a USAMV Iaşi şi la inaugurarea laboratoarelor stiintifice de Oenologie în numele acad. Valeriu D.Cotea si de Pomicultură în numele prof. Gica Gradinariu. (detalii...)


 Ziua informatiei la Horticultura - 2016

 La 24 octombrie 2016 Departamentul Relaţii Internaţionale a UASM in cadrul Yilei informaţiei, a adus la cunoştinţă studenţilor şi colaboratorilor facultăţii multidudinea de proiecte...(detalii...)


 Prelegerea Dlui Gustav Minlebaev - Rusia

 La 27 octombrie 2016 Dl Gustav Minlebaev - Rusia a ţinut o prelegere... (detalii...)


 CEI MAI BUNI LA HORTICULTURĂ. HORTICULTURA CAMPIONI LA FOTBAL 

Săptămâna consacrată Zilei Naţionale a Tineretului şi Internaţionale a Studenţilor la UASM s-a finalizat, la 17 noiembrie 2016, cu Ceremonia de decernare a Diplomelor şi premiilor celor mai buni studenţi la studii, sport şi alte activităţi. În acest an cei mai buni studenţi au fost desemnaţi: 
- SCHIŢCO Olga - sp. Protecţia plantelor, anul 4; 
- CECAN Mihaela - sp. Silvicultură şi grădini publice, anul 3.

HORTICULTURA CAMPIONI LA FOTBAL...(detalii...)


Muzica şi specialitatea - hobby-ul unor studenţi

Alexei Portărescu - studentul facultăţii specialitatea Protecţia plantelor... recunoscut în lume pentru hobby-ul său - muzica...link


Vizita studenţilor specialităţii 615.1 Horticultură în livezi performante...

La 15 septembrie 2016, studenţii specialităţii 615.1 Horticultură, anul 2 şi 3, au vizitat gospodariile SRL Prodcar din raionul Telenesti şi SRL Vindex-Agro din raionul Orhei (detalii...)


Azi studenţi, mâine specialişti de valoare

Anul universitar la facultatea de Horticultură pentru cei peste 100 studenţi ai anului 1 licenţă (F şi FR) şi master, a început cu şedinţa solemnă la 1 septembrie 2016 (detalii aici...)


 Felicitări

Colectivul Facultății de Horticultură felicită toți studenții ciclul I (licență) și II (Master) cu înmatricularea la cele mai nobile specialități ale neamului. Vă dorim ca pe parcursul studiilor să savurați din plăcerea studiilor la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, forjeria de cadre, pentru sectorul agroindustrial, cea mai veche în Moldova (1933).

Vă invităm la Ședința Solemnă consacrată începutului noului an de învățămînt joi 1 septembrie 2016, ora 8:00, aula H-1 în incinta Facultății de Horticultură. (10.08.2016)


 AVIZ

Cazarea studenților Facultății de Horticultură

Luni, 29 august 2016, între orele 9:00 – 16:00, studenții Facultății de Horticultură ciclul I – II înmatricularea 2016 se vor prezenta în Decanatul facultății, pentru a ridica bonul de cazare și achitarea taxei de cazare. (10.08.2016)


AVIZ

Consiliul Facultății de Horticultură

Marți, 30 august 2016, ora 10:00, aula H-1 din incinta Facultății de Horticultură se va desfășura ședința Consiliului Facultății de Horticultură.

Agenda ședinței și materialele pot fi găsite aici.  (10.08.2016)


AVIZ

Practica didactică sp. 617.1 Viticultură și vinificație

Studenții anului 3, sp. 617.1 Viticultură și vinificație începînd cu 01.09.2016 vor desfășura stagiul de practică didactică - 2 pînă la 01.10.2016.

La 01.09.2016 studenții se prezintă la catedra de profil la ora 8:00. (10.08.2016)


AVIZ

Practica în producție

Studenții anului 4, sp. 612.1 Protecția plantelor și sp. 616.1 Silvicultură și grădini publice începînd cu 01.09.2016 vor desfășura stagiul de practică în producție pînă la 08.10.2016.

Studenții anului 4, sp. 615.1 Horticultură și sp. 617.1 Viticultură și vinificație începînd cu 12.09.2016 vor desfășura stagiul de practică în producție pînă la 15.10.2016.

În perioada 01-10.09.2016 conform orarului lecțiile la Ampelografie 

La 30.08.2016 la ora 12:00 toți studenții se prezintă, obligatoriu, în aula H-1 pentru instructajul asupra practicii.(10.08.2016)


Înmînarea diplomelor de MASTER și LICENȚĂ
Ceremonia de înmînare a diplomelor de MASTER (ciclul II) promoția 2015 (decembrie) și a diplomelor de LICENȚĂ (ciclul I) promoția 2016 va avea loc vineri 22 iulie 2016, ora 10:00, în aula H-1 la Facultatea de Horticultură.
 Prezența tuturor absolvenților este obligatorie.
P.S. Până la 21 iulie 2016 toți absolvenții obligatoriu trebuie să perfecteze FIȘA DE LICHIDARE și să o prezinte în serviciul personal (bl.adm., et. 5) împreună cu carnetul de student

IN MEMORIAM

morosanCu mare durere în suflet colectivul Catedrei de Viticultura şi vinificaţie, a Facultaţii de Horticultură, a Universitaţii Agrare de Stat din Moldova a aflat despre trecerea în nefiinţă la 16 iunie 2016 a celei care a fost Doamnă, Profesor, Colegă, Soţie - Elizaveta MOROŞAN - conferenţiar universitat, doctor în ştiinţe agricole.
...
A fost, este şi va fi,
Cea pe care-o vom iubi
A fost, este şi va fi,
Cea, din cer ce ne-a privi.
A fost, este şi va fi,
Cea de care ne-om mîndri.
A fost, este şi va fi,
Dar printre noi n-o vom zări.
A fost, este şi va fi,
Dar oricum ne va lipsi.
A fost, este şi va fi,
Dumnezeu Vă va păzi...

Dumnezeu să o odihnească în tihnă.


Consiliul Facultății de Horticultură

Luni, 27 iunie 2016 la ora 10:00 în aula H-1 va avea loc ședința Consiliul Facultății de Horticultură.
Agenda ședinței:
1) Darea de seamă a Președinților Comisiei pentru Examenul de Licență:
       - sp. 612.1 Protecția plantelor 
       - sp. 615.1 Horticultura
       - sp. 616.1 Silvicultură și grădini publice 
       - sp. 617.1 Viticultură și vinificație 
2) Diverse.

Facultatea de Horticultură la 55 ani ai AŞM

Facultatea de Horticultură a fost la înălţime...

La 12 iunie 2016 s-a sărbătorit 55 de ani ai AŞM şi 70 ani de la fondarea primelor instituţii de cercetări ştiinţifice în Moldova. Manifestarea a fost organizată la Complexul Cultural Vatra (detalii...)

Absolvenţii anului 1981 au revenit la Facultatea de Horticultură

La 5 iunie 2016 la ora 11:00 în incinta facultăţii şi-au dat întîlnire absolvenţii Facultăţii de Horticultură - promoţia anului 1981. La întrunire au participat Dl Rector, Academician Gheorghe Cimpoieş, Dl prof. univ. Valerian Balan, Dl Decan, conf. univ., Gheorghe Nicolaescu (detalii...)


Prelegeri la Entomologie cu Dl Prof., Dr., Mihai TALMACIU de la USAMV Iaşi

La 30-31mai 2016 în cadrul catedrei de Protecţia plantelor Dl Prof., Dr., Mihai TALMACIU de la USAMV Iaşi (România), a ţinut prelegeri la Entomologie (detalii)


Prelegeri la viticultură cu Dna Prof., Dr., Nastasia POP de la USAMV Cluj

Joi, 26 mai 2016 în cadrul catedrei de Viticultură şi Vinificaţie Dna Prof., Dr., Nastasia POP de la USAMV Cluj (România), a ţinut prelegeri la Viticultură (detalii)


Turul vinului "AURUL SUDULUI"

Miercuri, 25 mai 2016 graţie Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), şi Decanatului Facultăţii de Horticultură (Dlui Decan Gh. Nicolaescu) şi a Catedrei de Viticultură şi Vinificaţie (Dlui Şef catedră L. Vacarciuc) a fost organizat Turul Vinului "Aurul Sudului" (detalii)


TEZA DE LICENȚĂ

Susținerea tezelor de licență pentru toți studenții Facultății de Horticultură, la învățămînt cu frecvență și la învățămînt cu fără frecvență, se va desfășura în perioada 16 - 24 iunie 2016 conform orarului.

Lecţie publică PADUREA ŞI OAMENII

Luni 16 mai 2016 -  Biblioteca Republicana Ştiintifică Agricolă în comun cu Facultatea de Horticultură a organizat o lecţie publică cu studenţii facultăţii, cu tematica PADUREA ŞI OAMENII - ţinută de către Vitalie Gulca, dr., lector univ. catedra Silvicultură şi Grădini publice, şef Serviciul Vânatoare ICAS (detalii)

LICEENII din mun. Chişinău la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Joi 12 mai 2016 un grup de liceeni de la 8 liceie din mun. Chişinău au vizitat Universitatea Agrară de Stat din Moldova, şi nemijlocit Facultatea de Horticultură graţie Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) şi Centrul de Reuşită Universitară a UASM


Facultatea de Horticultură Vă urează ca Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă liniște sufletească, belșug și lumină alături de cei dragi. 

Paște Fericit!!!

Întruniri de succes cu mediul de afaceri

Miercuri, 20 aprilie 2016, în aula H-1, ora 13:30 a fost organizată o întrunire cu genericul „Compania Timac Agro - succes prin antreprenoriat, construiește-ți și dezvoltă cariera în agrobusiness”, organizată de către Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) în colaborare cu Compania Timac AgroFacultatea de Horticultură şi Centrul de Reuşită Universitară a UASM. (detalii...)


Prelegeri publice - conf. univ. dr. ing. Dl Bogdan Popa, Universitatea Transilvania din Brașov 

Miercuri 06 aprilie 2016 la catedra Silvicultură și Grădini Publice, în aula E-620, conf. univ. dr. ing. Dl Bogdan Popa, din cadrul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Universitatea Transilvania din Brașov a ținut o prelegere publică (detalii...)


AVIZ! 

Studenții anului 4 învățământ cu frecvență și anul 5 învățământ cu frecvență redusă trebuie să prezinte TEZELE DE LICENȚĂ în Decanatul facultății până la 25 mai 2016 cu toate confirmările necesare.

AVIZ! 

miercuri, 20 aprilie 2016, aula H-1, ora 13:30
o întrunire cu genericul "Compania Timac Agro - succes prin antreprenoriat, construiește-ți și dezvoltă cariera în agribusiness".
Sunt invitați studenții, masteranzii, doctoranzii și profesorii.
Timac

AVIZ! 

Joi, 17 martie, ora 0950 la Facultatea de Horticultură își va desfășura lucrările

cea de-a 69 Conferință științifică a studenților și masteranzilor în următoarele secțiuni:

Horticultură (aula H-404)

Viticultură și vinificație (aula H-301)

Silvicultură și grădini publice (aula H-404)

Protecția plantelor (aula H-404)

Programul conferinței poate fi găsit aici.


AVIZ!

Marți 16 februarie, ora 13.30, aula H-201 la Facultatea de Horticultură, Va avea loc seminarul de instruire cu tematica: Drepturile de autor și drepturile conexe. Brevet de invenție etc.

Se invită doctoranzii și profesorii UASM

Lector:

Andrei MOISEI

Specialist coordonator 

Secția Instruire Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

tel.: +373-22400660

e-mail: andrei.moisei@agepi.gov.md

web: http://agepi.gov.md/ 

Facultatea Horticultură


Miercuri 10.02.2015 ora 13:30 în incinta Bibliotecii UASM, va avea loc lansarea carții:

VINUL: ALTE VREMURI, ALTE DIMENSIUNI

autor șeful catedrei Viticultură și vinificație, Facultatea de Horticultură, conferențiar universitar Liviu VACARCIUC. 

vinul

Adresa: Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă (Blocul Facultăţii de Economie), sala de lectură E-216 


AVIZ!

Miercuri 03.02.2015 ora 13:30 în incinta Bibliotecii UASM, va avea loc lansarea unui set de manuale tehnologice din domeniul viticulturii şi pomiculturii

editate prin intermediul și cu suportul Proiectului Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă (Blocul Facultăţii de Economie), sala de lectură E-216 


Cercul ştiinţific specialitatea Silvicultură şi grădini publice

Miercuri 02 decembrie 2015 ora 13:30, sala de studii E-616, la catedra Silvicultură şi Grădini Publice în cadrul cercului ştiinţific al studenţilor şi masteranzilor, a fost ţinută prelegerea cu tema: „SERVICIILE ECOSISTEMICE PRESTATE DE PĂDURILE REPUBLICII MOLDOVA” Detalii… 


 Prelegerile Profesorilor universitari de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" pentru studenţii, masteranzii, doctoranzii şi colaboratorii UASM Detalii… 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ LA 75 ANI

La 1-2 octombrie 2015 la Facultatea de Horticultură a fost organizat Simpozionul Științific Internațional Horticultura modernă - Realizări şi perspective / Modern Horticulture - Achievements and Perspectives, consacrat aniversării a 75 de ani de la fondare.Detalii…


Şedinţa solemnă de deschidere a anului universitar 2015-2016

La 1 septembrie 2015 în aula H-1 a Facultăţii Horticultură a avut loc şedinţa solemnă de deschidere a anului universitar 2015-2016 


FELICITĂRI

pentru Dna Novac Tatiana, lector universitar la catedra Legumicultură, care a susținut cu succes teza de DOCTOR ÎN ȘTIINȚE AGRICOLE pe specialitatea 411.05 Legumicultura la 17.09.2015 cu tema „Optimizarea metodelor de cultivare a mărarului şi pătrunjelului pentru Frunze”


FELICITĂRI

pentru BALAN Valerian, doctor habilitat, profesor universitar la catedra Pomicultură, Facultatea Horticultură, deţinător al Premiului Naţional 2015 pentru ciclu de lucrări în domeniul Tehnologiei culturii mărului şi cireşului.

Facultatea se mândreşte. Avem de la cine lua exemplu. Bravo.


 FELICITĂRI

pentru ŞTEFAN Olesea, studentă anul IV, specialitatea 612.1 – Protecţia plantelor, Facultatea Horticultură, deţinătoare a Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de învăţământ 2015-2016, pentru merite deosebite la studii, activitatea extracurriculară – Preşedinte SAS, P reședinte a Biroului permanent a Consiliul studențesc, Președinte a Consiliul studențesc la Facultatea de Horticultură, Membru a Consiliului Facultății, Şef (staroste) torent.

Facultatea se mândreşte. Avem de la cine lua exemplu. Bravo.


Vizita de lucru a Dlui prof. Salvador García (Universitatea Politehnică din Valencia, Spania)

În perioada 27.07.2015 – 30.07.2015 în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Facultatea de Horticultură, Catedra Viticultură și vinificație, s-a aflat Dl prof. Salvador García (Universitatea Politehnică din Valencia, Spania) pentru un stagiu de mobilitate și cu o vizită de lucru cu tematica – Familiarizarea cu viticultura si vinificația în Republica Moldova (educaţie, producere, marketing etc.). Pe parcursul aflării în Moldova Dl prof. Salvador García a avut întrevederi cu conducerea universității, cadrele didactice, a vizitat întreprinderi vitivinicole, a participat la o ședință organizată de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Oficiul Național al viei și vinului cu privire la dezvoltarea sectorului vitivinicol. 


Vizita de lucru în Italia a Decanului Facultății de Horticultură Gheorghe Nicolaescu

În perioada 26.07.2015 – 31.07.2015 Decanul Facultății de Horticultură Dl Gheorghe Nicolaescu (conf. univ. catedra Viticultură și Vinificație)împreunăcu un grup de producători s-au aflat intr-o vizită de lucru în Italia, regiunea Puglia, cu tematica “Tehnologia soiurilor de masă și managementul post-recoltare”, organizat de către Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED). În cadrul studiului au fost vizitate întreprinderi viticole, întreprinderi cu activitate post recoltare, întreprinderi de producere a accesoriilor pentru cultura strugurilor de masă etc.


Felicitari
Finalistelor concursului de frumusețe "Miss UASM 2015
MISS SIMPATIA PUBLICULUI - DUCA Larisa, Horticultură anul 2
MISS GINGĂȘIE - DENDEBER Ecaterina, Horticultură anul 2

Felicitări

pentru Procopenco Valeria, doctorandă anul II, specialitatea 411.07 – Viticultură, deţinătoare a Bursei nominale pentru doctoranzi pe anul 2015 - Bursa „Petru Ungureanu” (HG 1011/10.12.2014)


Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor

La 11 martie 2015 la Facultatea de Horticultură și-a desfăşurat activitatea cea de-a 68-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor consacrată aniversării a 75 ani de la fondarea facultăţii (vezi programa conferinţei și galeria foto)


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda