85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2018
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Formarea “Cercetarea de doctorat între schimbare şi calitate”

În perioada 22-23 februarie 2019, a avut loc o activitate tip formare cu genericul “Cercetarea de doctorat între schimbare şi calitate”, organizată de responsabilele a 3 CRU-uri din Republica Moldova,  Nina...
Stagiu de practică pentru studenţii UASM în Germania

  Pe data de 20 Februarie în cadrul UASM a avut loc o întâlnire cu reprezentantul companiei Magdenburger Getreide GmbH, Germania Arne Prohl şi absolventul Facultății de Inginerie Agrară  şi Transport...
Apel pentru proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea

  Ministerul Educației, Culturii ți Cercetării anunță despre lansarea celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programul Transnațional Dunărea 2014-2020. Domeniile pentru care pot fi...
Programul de burse de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020 și procedura de aplicare

Departamentul Relaţii Internaționale anunță despre bursele de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020.   Vedeți  informația despre burse  şi procedura de...
Inaugurarea laboratorului apicol și prisăcii demonstrative

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) în parteneriat cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Catedra Zootehnie, are onoarea de a Vă invita la inaugurarea laboratorului apicol și...
Burse de master şi post-master, oferite de Visegrad Fund

Fondul Visegrad , oferă burse de studii în diferite domenii  pentru masteranzi, doctoranzi și tineri cercetători în următoarele ţări: Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia.  Toți doritorii  de...
Mobilitatea academica oferită de Programul Erasmus +, în cadrul Universității de Resurse Naturale şi Științe Aplicate, din Viena, Austria

În perioada 4-8 Februarie, 2019 Rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova, Dr., hab., prof.univ. Liviu VOLCONOVICI şi Decanul Facultății  Cadastru şi Drept, dr., conf.univ. Oleg HORJAN au realizat...
Anunt mobilitatea academică internaţională CSSA (RO)

  Civil Society Scholar Awards 2019–2020   Open Society Scholarship Programs   TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 29 MARTIE 2019 Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA)...
Sesiune de Orientare şi Consiliere în carieră a studenţilor în cadrul Proiectului ReSTART

  În data de 8 februarie 2019 la catedra Business și  Administrare a avut loc Atelierul de lucru “Orientare și consiliere în carieră a studenților de la programul “Administrarea Afacerilor”,...
Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat

Chișinău, 1 februarie 2019 Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat Reprezentanța din Chișinău a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii...
Cursuri de instruire în cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP), cofinanțat de UE

  În perioada 04-07.02.2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova este gazda cursurilor de instruire din cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students...
Stagiu de perfecționare la Institutul de Geografie și Organizarea teritoriului, Universitatea Warmia și Mazury din Olsztyn, Polonia

Rodica Sîrbu, dr., lector universitar, Catedra Organizarea teritoriului, Facultatea Cadastru și Drept, în perioada 10-16 decembrie 2018, a efectuat un stagiu de perfecționare la Institutul de Geografie și...
În atenţia studenţilor şi profesorilor UASM

Dragi studenţi şi profesori, echipa Proiectului Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”, proiect...
În atenţia tuturor membrilor de sindicat!

În atenţia tuturor membrilor de sindicat!Prin prezentul comunicat Vă înştiinţăm că pe data de 20 decembrie 2018, ora13:30, în aula E7 (blocul facultăţii de economie) va fi convocată...

Zuza E

Zuza Elena

- absolventă la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor 2006,

- master – la specializarea Horticultură și Viticultură,2007,

- Șef Direcția Investigații Diagnostice a ÎS  „Centrul de Carantina Identificare Expertize de Arbitraj și Dezinfectarea Producției”, specialist in Laboratorul Entomologie

 

Întrebare: În ce perioadă ați făcut studiile la UASM?

Răspuns: 2001-2006 licența, 2006-2007 master

Întrebare: Nu regretați că ați făcut studiile la UASM?

Răspuns: Nici cel mai mic regret, tatăl meu la fel și-a făcut studiile la UASM, așa că se poate spune că este o continuare a tradiției.

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor?

Răspuns:  Nu, pentru că această specialitate mi-a deschis poarta spre o lume nouă, interesantă, colorată și variată.

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul aţi alege specialitatea Protecția plantelor?

Răspuns: Cu siguranță că da, cu toate că în 2001 când am venit pentru prima data la UASM  nu aveam nici o idee despre horticultură și protecția plantelor.

Întrebare: De ce?

Răspuns: Pentru ca am sesizat cât este de important să avem plante sănătoase și să ne alimentăm cu produse sigure. Este minunat să  urmărești cum un bob trecând prin toate fazele de dezvoltare  devine o comoara de neprețuit și cel mai important că tu poți participa sau oricum influența aceasta. Plus la aceasta este o specialitate cu multe minunății (mă refer la  diversitatea de insecte, boli, plante etc.).

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul ce aţi modifica intru sporirea calităţii procesului didactic?

Răspuns: Cred ca a-și acorda mai multa atenție orelor practice.

Întrebare: Ce amintiri plăcute v-au lăsat studiile la UASM?

Răspuns: Sunt multe amintiri plăcute, chiar începând cu prima zi a studenției. Imaginea falnică a întregului campus universitar din „vârful dealului„ peisajul pitoresc. Aici am cunoscut oamenii extraordinari care mi-au fost călăuză  sigură în drumul meu  spre a deveni un specialist, atât cadrele didactice cât și colegii, alături de care am crescut, am învățat: să ne punem careva scopuri în viață și cel mai important cum să le atingem cu succes și cum să ne organizăm, să iubim oamenii și tot ceea ce ne înconjoară, să ne iubim Țara și Pământul, și nu contează unde ajungi și cine ajungi principalul e să rămâi „OM cu rațiune și sentimente”.

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor studenţi la specialitatea Protecția Plantelor?

Răspuns: Să se implice activ și zi de zi în tot ceea ce fac, și ceea ce fac, să o facă cu plăcere, să nu fie  indiferenți la informație și orice tip de activități, care prind foarte bine când nici nu te aștepți. Să-și respecte alegerea făcută și profesorii, colegii prin frecventarea regulată a orelor și rezultate bune.

Întrebare: Ce le-aţi recomanda actualilor absolvenţi de liceu şi colegiu, potenţialilor studenţi la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor?

Răspuns: Este minunat să fii „un medic al plantelor” cu atât mai mult că această specialitate îți oferă multe perspective de succes.

Întrebare: Cum puteţi contribui D-voastre la sporirea calităţii pregătirii specialiştilor la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor?

Răspuns: Să împărtășim din experiența noastră și posibilitatea de a efectua unele lecții practice în laboratoarele instituţiei noastre (de fapt conlucram cu catedra Protecția plantelor,  am avut deja  2 vizite a  studenților de la această specialitate.)

Întrebare: În viziunea D-voastră care este filosofia specialităţii Protecția Plantelor?

Răspuns: Tot ceea ce ne înconjură este viu și are nevoie de protecție și dragoste. Totul vine din interior așa cum natura, pământul și cerul albastru ne oferă energia și roadele sale bogate și existența noastră fără a cere ceva în schimb, respectiv și noi nu trebuie să avem frică de a avea grijă de ceva, de a proteja, de a oferi plantelor și tot ce ne înconjoară siguranță, condiții, toată afecțiunea noastră și omenirii alimente sigure și calitative, obligatoriu cu  bunăvoinţă... .

Sincere mulțumiri pentru munca depusă și răbdarea nemărginită tuturor cadrelor didactice, în deosebi profesorilor facultăţii de Horticultură, catedrei Protecția Plantelor şi managementului universitar. Eu vreau să vă asigur că eforturile D-voastre nu au fost în zădar. Iar noi absolvenții  și in ziua de azi mai valorificăm semințele cunoștințelor semănate adânc și cu multă dragoste în sufletele şi  conștiința noastră.

 

Vă mulţumim pentru sinceritate şi devotament profesiei.

A intervievat Ştefan Olesea, specialitatea 612.1 Protecţia plantelor


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda