"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 RO MD

Apel lansat de Agenția Universitară a Francofoniei

Studenții vorbitori de limbă franceză  sunt invitați să participe la apelul de  mobilitate, lansat de Agenția Universitară a Francofoniei, pentru a-și folosi abilitățile și cunoștințele, în...
Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2015

  În baza auditului efectuat de către Organismul internațional de certificare Rina Simtex a fost actualizat Certificatul Nr. 27490/11/R al Sistemului de Management al Calității data scadență fiind...
Lansarea proiectului transfrontalier ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI PRODUȘI DIN MATERIE PRIMĂ COLECTATĂ DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI cod 2SOFT/1.2/44

  În data de 17 decembrie 2020, în regim on line, a avut loc lansarea încă a unui proiect de cercetare finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova...
Webinar AgriCOOL: Ce oportunități are un specialist în domeniul igineriei agrare și transport auto

În ultima perioadă, companiile, întreprinderile agricole din țară procură tot mai multă tehnică modernă, performantă, care să le ușureze activitatea. În același timp, pe piața forței de muncă se...
Acordarea unei prime tuturor angajaților UASM

Consiliul de administrație, la ședința din 15/12/2020 (proces verbal nr.7), a decis acordarea primei în mărime de 300 lei angajaților UASM în legătură cu ajunul sărbătorilor de iarnă.
Conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44

  La data de 17.12.2020, ora 13.00 va avea loc conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44 ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of...
3 laboratoare performante vor fi lansate la Universitatea Agrară, cu suportul Livada Moldovei

Începând cu 1 septembrie 2021, tinerii care vor decide să studieze o specialitate agricolă la Universitatea Agrară de Stat din Moldova se vor bucura de studii de calitate în condiții moderne, în concordanță cu...
Programul ErasNe propus de Universitatea din Valladolid pentru tineri cercetători în contextul H2020

  Universitatea din  Valladolid, (UVa) Spania,  partener al Universității Agrare de Stat din Moldova,  anunță despre   programul ErasNe , destinat  tinerilor ...
Formarea „Scénarisation des unités didactiques sur TBI”

În vederea asigurării calității studiilor în cadrul UASM, cât și a sporirii nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice, doamna Nina PUȚUNTEAN, responsabilă de Centrul de Reușită Universitară...
Concursul Planurilor de Afaceri 2020

      În data de 10-11 decembrie 2020, studenții de la ciclul II master, specializarea Administrarea Afacerilor din Sectorul Agroalimentar din cadrul departamentului Administrarea afacerilor și limbi...
Semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului Universitar MHELM”

Universitatea Agrară de Stat din Moldova este parte a consorțiului de implementare a proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și...
Participarea UASM la Conferința dedicată celor 90 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Kazahstan.

În perioada 03-04.12. 2020 Universitatea Agrară de Stat din Moldova a participat la cea de a 5-cea Conferință ”Dezvoltări inovative a sectorului agroindustrial în condițiile Globalizării Economice”,...
Masa Rotundă „Provocări a Cercetării de Excelență”

În data de 04.12.2020 în format on-line a avut loc Masa Rotundă  „Provocări a Cercetării de Excelență”, organizată de Academia de Studii Economice din București, România. Scopul evenimentului a fost...
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC -

  La data de 17.11.2020 a fost lansat proiectul transfrontalier ”Improving the Quality of Solid Biofuels Produced from Raw Material Collected from Both Sides of Prut River”, semnat de către Ministerul...

1933. Se transferă la Chișinău Facultatea de Științe Agricole a Universității din lași. în cadrul facultății sunt introduse primele discipline specifice ingineriei mecanice: Mecanice ele­mentare și raționale. Geometrie descriptivă. Desen liniar. Algebră superioară, Calcul diferențial și integral.

1950. Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al URSS în cadrul Institutului Agricol “M. V. Frunze ” din Chișinău se înființează Facultatea de Mecanizare a Agriculturii, singura facultate care pe acele timpuri pregătea cadre inginerești pentru economia națională și singura facultate care astăzi pregătește cadre inginerești pentru agricultură.

1950. Au fost înscriși primii 75 studenți la specialitatea “Mecanizarea agriculturii".

1950. În cadrul facultății s-a format prima catedră - “Mecanizarea agriculturii". Fondatorul catedrei au fost profesorul A. Kerdivarenko. În 1951 această subdiviziune a început să fie numită catedra „Tractoare, automobile și mașini agricole” având ca şef pe conferențiarul N. Maslov.

1951. Au fost înfiinţate catedrele “Tehnologia materialelor" în frunte cu conferențiarul Iu. Cheloglu şi „Geometrie descriptivă şi desen tehnic”, şef catedră profesorul P. Lucaşevici.

1952. Prin divizarea catedrei „Tractoare, automobile și mașini agricole” s-au înființat catedrele "Tractoare și automobile", șef de catedră conferențiarul Alekper Aliev și catedra „Maşini agricole”, şef catedră N. Maslov. Tot în acest an a fost înfiinţată catedra "Rezistența materialelor și organe de mașini”, şef catedră prof. S. Zaliţberg.

1954. S-a înființat catedra “Electrotehnică", şef catedră prof. A. Parsadanean.

1955. S-a înființat catedra “Exploatarea și reparația parcului de mașini și tractoare" organizată și condusă pe parcursul a 36 ani de către dr. habilitat, prof. univ. Gh. Lâșco - Om Emerit, Laureat al Premiului de Stat al RM.

1959. Catedra “ERPMT" a fost divizată în două catedre: catedra “Exploatarea Parcului de Mașini și Tractoare” și catedra “Reparații de Mașini”. Timp de 31 ani catedra “RM" a fost condusă de savantul cu renume mondial Iu. Petrov - Om Emerit în Știință, profesor universitar, academician.

1960. În cadrul facultății de mecanizare este deschisă specialitatea "Electrificarea agri­culturii". Din rândurile studenților specialității de mecanizare a agriculturii, la anul II, sunt for­mate 2 grupe de studenți în număr de 50 persoane la specialitatea dată. Prima promoție a absolvit Universitatea în anul 1964, cu un contingent din 46 de absolvenți. Următoarea promoție a spe­cialiștilor în domeniul electrificării agriculturii, în cadrul Universității Agrare, a fost în anul 1994 - peste 30 ani. În perioada corespunzătoare specialitatea “Electrificarea agriculturii" s-a aflat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

1965. A fost întemeiată catedra „Mecanizarea fermelor zootehnice”, şef catedră S. Gorelâşev. În 1974 această catedră a fost reorganizată în catedra „Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehnic”, şef catedră conf. S. Zacutschi. Din 1986 şi pînă la comasarea cu catedra „Maşini agricole” în fruntea catedrei s-a aflat V. Pobedinschi, dr. hab., prof. univ., Om emerit.

1969. A fost înfiinţată catedra „Protecţia muncii”, şef catedră conferenţiarul P. Hmeliov, care în anul 1976 a fost transferată la Facultatea de Hidroameliorație unde s-a aflat pînă în anul 1989.

1989. Catedra Protecţia muncii a fost comasată cu catedra EPMT formîndu-se catedra Exploatarea parcului de maşini şi tractoare şi Protecţia muncii..

1990. De la Universitatea Tehnică a Moldovei, este transferată catedra "Electrificarea și automatizarea agriculturii", şef catedră conf. N. Covalenco.

1990. În baza comasării catedrelor "Reparații de mașini” și "Tehnologia materialelor” s-a format catedra "Reparații de mașini și tehnologia materialelor”,şef catedră conf. N. Niţa.

1999. În rezultatul comasării catedrelor "Rezistența materialelor” și “Geometrie descriptivă și desen tehnic” s-a înființat catedra “Rezistența materialelor și bazele proiectării", şef catedră conf. univ. E. Zacon.

2004. La Facultate s-a deschis specialitatea Transport auto, care în 2005 a fost redenumită, în conformitate cu nomenclator noul, în specialitatea Ingineria şi tehnologia transportului auto.

2006. Facultatea de Mecanizare şi Automatizare a Agriculturii îşi schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto şi astăzi este unica facultate care pregăteşte cadre inginereşti pentru sectorul agrar.

2008. În urma restructurării Facultăţii din 8 catedre au fost formate 5 catedre, din care 3 de profil (Mecanizarea agriculturii, şef catedră dr. hab., conf. univ. V. Serbin; Ingineria transportului auto şi tractoare, şef catedră conf. univ. D. Novorojdin; Electrificarea şi automatizarea mediului rural, şef catedră dr. hab., prof. univ. F. Erhan) şi 2 de pregătire inginerească (Mecanică şi bazele proiectării, şef catedră conf. univ. A. Găină; Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor, şef catedră conf. univ. V. Sidorov). Actualmente ultimele două catedre sunt conduse respectiv de L. Malai, dr., lector superior univ. şi V. Ţapu, dr., conf. univ.

Pe parcursul anilor, facultatea a fost condusă de personalităţi notorii de înaltă competenţă în domeniul ingineriei şi activităţilor inginereşti: conf. univ. Iu. Cheloglu (1950-1953), prof. univ. A. Parsadanean (1953-1960), conf. univ. V. Mileah (1960-1963), prof. univ. Gh. Lîşko (1963-1966), conferenţiarii universitari V. Palcik (1966-1972, 1980-1986), B. Leabah (1972-1974), N. Niţa (1974-1980), V. Şamota (1986-1988), P. Sklear (1988-1992), I. Lăcustă (1992-1998)., Gr. Marian (1998-2010), V. Salaur (2010-2012). Actualmente în funcţia de decan este ales prin concurs V. Gorobeţ, dr., conf univ.

În cei 63 ani de existență, Facultatea a pregătit 10346 ingineri, deosebit de apreciați, deopotrivă în tară şi în străinătate, pentru competența şi seriozitatea lor. Dacă să specificăm pe specialităţi atunci: Mecanizarea agriculturii are 58 promoţii cu 9137 absolvenţi; Electrificarea agriculturii are 21 promoţii cu 851 absolvenţi şi Ingineria şi tehnologia transportului auto respectiv 6 promoţii cu 563 absolvenţi.

Mulți dintre absolvenţii Facultăţii s-au afirmat ca personalități de vază, ca profesori şi cercetători în diferite instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate. Dintre ei au susţinut tezele de doctor – 98, iar de doctor habilitat - 11 (Hăbăşescu I., Anisimov I., Bronfman L., Mogoreanu Vl., Pobedinschi V., Bajura F., Serbin V., Bumacov V., Maslobrod S., Ignaticov D., Parmacli D.).

Suntem mândri de pleiada de profesori - personalităţi notorii în ingineria agrară care au activat şi activează în cadrul facultăţii noastre. Printre aceştia se regăsesc academicianul Iu. Petrov, profesorii universitari: Gh. Lîşco, A. Cherdivarenco, E. Sfirschi, A. Semionov, L. Dehteari, L.,Bronfman, B. Matov, V. Kosov, E. Mor, V. Bumacov, Gr. Marian, I. Lacusta, V. Pobedinschi, L. Volconovici şi F. Erhan;; conferenţiarii universitari: N. Maslov, A. Poplavko, A. Moseac, N. Astafiev, V. Palcic, P. Belonucikin, A. Aliev, G. Ustiuhin, A. Safronov, L. Şor, M. Sapco, F. Suhov, P. Hmeleov, I. Verhoveţki, N. Niţa, S. Zakutski, P. Feodorovici, M. Stratulat, L. Safronov, B. Temrin, S. Gorelîşev, V. Leveneţ, V. Şamota, V. Mogoreanu, , P. Chiriliuc, V. Voiţehovici, I. Onu, S. Cernobrisov, Il. Gorenştein, S. Lerner, A. Lariiciuc, V. Andreiciuc, Natalia Hudolii, Valentina Demihovschi, Măra Pelihova, A. Găină, V. Serbin, P. Sclear, V. Dobrea, V. Salaur, V. Sidorov, N. Corneiciuc, D. Novorojdin, Eu. Zacon, V. Gorobeţ, I. Volentiri, Iu. Melnic, O. Stiopca, I. Goncearuc, Ig. Beşleaga, V. Ţapu, V. Popescu, P. Tataru, V. Onceanu, ş.a.

Actualmente la facultate activează 46 cadre didactice titulare (5 profesori universitari, 16 conferenţiari universitari, 13 lectori superiori universitari, 10 lectori universitari şi 2 asistenţi).

La facultate îşi fac studiile 1069 studenţi din care 1033 la ciclul I (315 la învăţământ de zi şi 718 la învăţământ cu frecvenţă redusă) şi 36 la ciclul II.

Şaptesprezece absolvenţi ai Facultăţii sunt cavaleri ai Ordinului Republicii. Primul este Negru Iacob decorat în 2006, al doilea Calmâc Serghei, decorat în 2007, iar ceilalţi 15 absolvenţi au fost decoraţi prin decretul Preşedintelui R. Moldova nr. 450-VII din 28 decembrie 2012 privind conferirea „Ordinului Republicii” deputaţilor din I-ul Parlament (1990-1994), legislatura 12, care au semnat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova: Badrajan Simion, Beliciuc Gheorghe, Bobescu Feodor, Carauş Petru, Cubasov Andrei, Dolganiuc Valentin, Gurghiş Simion, Martîniuc Spiridon, Pălăncică Ion, Poian Petru, Popov Ivan, Sahanovschi Constantin, Tocan Victor, Todos Nicolai, Şevcenco Vasile.

Facultatea pregăteşte specialişti în domeniul de formare profesională - Inginerie şi activităţi inginereşti, la specialităţile ciclului I: Mecanizarea agriculturii; Electrificarea agriculturii şi Ingineria şi tehnologia transportului auto, studii de zi şi cu frecvenţă redusă, şi ciclului II - la specializările: Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor; Agroinginerie; Electrotehnologii în mediul rural; Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto şi Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergiei.

Colectivul Facultăţii se promovează activ prin editarea materialelor didactico-metodice. În anii de referinţă au fost editate 46 manuale, cca 330 de indicaţii şi îndrumări metodice. Este necesar de menţionat profesorii Facultăţii, care se ocupă activ cu scrierea manualelor: I. Lacusta, Gr. Marian, V. Pobedinschi, P. Sclear, D. Novorojdin, F. Erhan, V. Dobrea.

Cercetarea ştiinţifică este considerată ca fiind cea mai importantă parte a activităţii academice a cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor. Potenţialul ştiinţific, de care dispune Facultatea, este alcătuit din 5 doctori habilitaţi şi 18 doctori în tehnică, care participă în lucrul ştiinţific specific catedrelor, efectuând cercetări la propria iniţiativă. Direcţiile principale ale investigaţiilor ştiinţifice sunt: elaborarea unor noi tehnologii şi utilaje din ingineria agrară; obţinerea şi utilizarea biocombustibililor, mentenanţa utilajelor agricole şi transportului auto prin metode avansate; fiabilitatea reţelelor electrice din mediul rural. Cercetările ştiinţifice sunt efectuate cu concursul studenţilor şi masteranzilor care activează în diferite cercuri ştiinţifice de la catedre.

Începând cu anul 2011 la facultate, se lucrează în cadrul unui proiect instituţional cu tema: „Perfecționarea sistemului de gestionare a deşeurilor şi produselor secundare din agricultură pentru obţinerea energiei termice” (director de proiect Gr. Marian, dr. hab.).

Eficienţa rezultatelor, obţinute pe parcursul anilor, a îndreptăţit Facultatea să structureze o direcţie de cercetare proprie în domeniul Ingineriei agrare şi să organizeze diverse manifestări ştiinţifice de anvergură, cu o larga participare a specialiştilor din ţară si străinătate. În 2011 – a fost organizat conferinţa internaţională dedicată aniversării de 90 ani de la naşterea academicianului Iu. Petrov la care au participat cu rapoarte specialişti din ţară şi peste hotare, iar anul acesta se lucrează activ pentru a desfăşura la nivel înalt simpozionul ştiinţific internaţional dedicat aniversării de 80 ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, efectuate în cadrul Facultăţii, sunt pe larg recunoscute în ţară şi străinătate, fiind implementate în producţie şi prezentate la diferite simpozioane, conferinţe, târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale. În decursul a 63 ani la facultate au fost pregătite 25 teze de doctor habilitat şi 305 teze de doctor, editate peste 2500 de articole ştiinţifice şi 244 de brevete de invenţie.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Diplomă Dublă

dubla diploma

engleza

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda