UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Meniu

Relații externe

Din ţară

Colaboratorii catedrei  întreţin colaborări  în domeniul ştiinţific şi metodic cu colegii de la alte instituţii de cercetare şi superioare de învîţămînt din Republica Moldova ca de exemplu  Institutul de Biotehnologii în domeniul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Maximovca, Centrul Republican de diagnostic Vererinar, Laboratorul Central al USMF „N. Testemiţanu”.

De peste hotare

Colaboratorii catedrei întreţin colaborări în domeniul ştiinţific şi metodic cu colegii de la catedrele similare din cele 4 facultăţi din România (Universităţile de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Bucureşti) şi din Sanct-Perersburg.

Colaboratoţii catedrei participă anual la simpozioane şi conferinte internaţionale în cadrul acestor facultăţi, dar şi la alte manifectări ştiinţifice organizare de instituţiile cercetare şi organizaţii profesionale.


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI