UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Meniu

Relații externe

Din țară

Colaboratorii catedre întrețin colaborări în domeniu științific și metodic cu colegii de la alte instituții de cercetare și superioare de învățământ din R. Moldova ca de exemplu, Institutul de Zoologie al AŞM, laboratorul de Parazitologie; Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară, Maximovca, Centrul de Diagnostic Republican Veterinar. Universitatea de medicină „N.Testimiţanu”.

De peste hotare

Catedra întreţine colaborare cu .Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi; Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca; Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, a Banatului din Timişoara şi Universitatea Agrară de Stat din Odessa.

Colaboratorii catedrei anual participă la simpozioane și conferințe internaționale în cadrul acestor instituţii, dar și la alte manifestări științifice organizate de instituții de cercetări și universitare de peste hotare.


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI