"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr

Noutăți

Cofonded             Cofonded   

Pilotarea programului „Leadership si management” elaborat in cadrul proiectului MHELM

Universitatea  Agrară de Stat din Moldova (UASM ) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.

În data de 20 ianuarie 2021, s-a dat start pilotării programului de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management”. Acest program este elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Comisiei Europene prin programul ERASMUS+.

Pilotarea programului este parte componentă a pachetului de lucru 2.2. și are ca scop formarea membrilor echipelor de proiect în calitate de formatori. La finele pilotării se va face evaluarea programului de către toți membrii proiectului, în scopul îmbunătățirii acestuia, şi ajustarea în vederea livrării programului viitorilor formabili.

UASM este reprezentată în procesul de pilotare de către coordonatorul instituțional al proiectului MHELM, șefa Departamentului RelațiiInternaționale, dr., conf.univ.  Elena SCRIPNIC , dr hab., prof. univ. Aurelia LITVIN, dr., conf. univ. Dionisie BOAGHIE și conf. univ. Grigore BALTAG.

Pilotarea programului va dura 4-5 luni de activități intensive, iar la finele fiecărui modul va fi prevăzut o perioadă de timp pentru realizarea lucrului individual în echipă.

Structura și conținuturile programului de formare „Leadership si management” este destinat conducătorilor si managerilor din instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, este comună pentru toate universitățile din RM, implicate în proiect și cuprinde următoarele module:

Modul I. Leadership și management  în IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru achiziționarea competențelor de leadership și management universitar.

Modul II. Managementul personalului și cultura organizațională în IÎS.

Scop: Formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de formare și de consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile de învățământ superior.

Modul III. Managementul resurselor.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii universitari pentru  sporirea competenților teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă a resurselor din cadrul IÎS. 

Modul IV. Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru acceptarea și întâmpinarea schimbărilor necesare din mediul în care profesează  ca să facă schimbarea să devină sustenabilă.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

 


Seminar în cadrul proiectului ”Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova” MHELM

 

 În data de 18 Decembrie  2020  a avut loc seminarul pe platforme de lucru în echipe în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Leadership și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova”, MHELM, Nr.  609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP în format online, organizat de Universitatea Transilvania din Brașov, România, partener al Proiectului MHELM.

Instruirea în cadrul seminarului a fost realizată de către Dna Liliana Rogozea și Dna Daniela Popa.

Echipele de lucru în cadrul seminarului  au fost constituite din formatorii  Universităților partenere a proiectului MHELM.

Mai multă informație despre proiect la https://mhelm.utm.md/

 

01

 


Ședința de monitorizare a proiectului ”Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova” MHELM

 

În data de 09 Decembrie 2020, a avut loc prima întâlnire de monitorizare a proiectului Erasmus+ ,,Leadershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova”, MHELM, Nr.  609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP în format online, organizat de Oficiul Național Erasmus + și UTM, coordonatorul proiectului.

Ședința de monitorizare a început cu cuvânt de salut al Domnului Rector Viorel BOSTAN și al Coordonatorului de Proiect, Dr. hab. Prof.univ., Prorector pentru Finațe și Relații Internaționale, Larisa BUGAIAN, Universitatea Tehnică din Moldova. La ședință au fost prezenți reprezentanți ai Oficiului Național Erasmus +, Dna Claudia MELINTE, Dna Cristina GHERMAN și Dna Olga GHILCA, inclusiv reprezentantul Ministerului Educației Culturii și Cercetării al RM, partener al proiectului Dna Nadejda VELIȘCO.

Universitatea Agrară de Stat  din Moldova a fost reprezentată la eveniment de către Dr., conf. univ., prorector pentru relații internaționalecoordonator instituțional al proiectului, Elena SCRIPNIC, Dr., conf.univ.,Grigore BALTAG și Specialist RI, Dna. Svetlana PETRAȘCU, membrii echipei proiectului.

În cadrul ședinței a fost pusă  în valoare importanța implementării acestui proiect în cele șapte universități partenere a proiectului, s-a menționat despre necesitatea continuării reformei sectorului învățământului superior din Republica Moldova, prin consolidarea capacității liderilor și managerilor.  

Ulterior, coordonatorii instituționali ai proiectului MHELM din universitățile din Moldova au prezentat rezultatele obținute în primul an de realizare. Dna Elena SCRIPNIC a prezentat rezultatele proiectului pe primul an de implementare realizate  de echipa de lucru a Universității Agrare de Stat din Moldova.

 

 

 


SESIUNE DE INSTRUIRE ÎN CADRUL PROIECTULUI MHELM

 În perioada 17.11-20.11și  26.11.2020 se desfășoară seminarul de instruire  a formatorilor în cadrul proiectului Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova, nr. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, MHELM, coofinanțat de UE prin  programul Erasmus+ . Partenerul din Marea Britanie,  Universitatea din  Gloucestershire,  David Dawson,  execută instruirea formatorilor pentru dezvoltarea managementului instituțiilor de învățământ superior.

În prima zi a seminarului, 17 noiembrie, Larisa BUGAIAN, coordonator național al proiectului, a prezentat obiectivele acestuia, subliniind necesitatea elaborării unui program de instruire pentru managerii universitari – formare continuă în mai multe module. Reprezentații universităților-partenere – UTM, UASM, USM, ASEM, USARB,  USC, USMF prezintă structura modulelor elaborate  ale programului de in struire.

Seminarul se desfășoară utilizându-se  platforma ZOOM, cu participarea echipelor de lucru a universităților-partenere.

Mai multe informații despre MHELM – pe https://proiecte.utm.md/mhelm/


 Aprobarea programului de dezvoltare „Leadership si management”, elaborat in cadrul proiectului MHELM de către Senatul UASM și CDSI

 Universitatea  Agrară de Stat din Moldova (UASM) este parte a consorțiului proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.

Coordonatorul instituțional al proiectului MHELM  Elena SCRIPNIC, dr., conf. univ., a prezentat proiectul MHELM la ședința  Senatului UASM  la 20.05. 2020 și la ședința  CDSI al UASM la 16 iunie 2020 , astfel  ca în conformitate cu in conformitate cu art. 104 alin. (1) lit. c) alineatul 2 al Codului Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 .07. 2014, s-a hotărât de aprobat inițierea programului de formare profesională continuă după cum urmează:

Domeniul de formare: Formare profesională continuă;

Denumirea programului: ,,LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT"

Volumul total de ore / credite de studiu: 1200 ore / 40 credite

Baza admiterii: Diploma de studii superioare de licență, Diploma de studii superioare de

master, Diploma de studii superioare de doctorat

Limba de instruire: română

Forma de organizare: învățământ  cu frecvență.

Administrația UASM va organiza procedura de autoevaluare și va înainta către ANACEC demersurile respective pentru obținerea autorizării provizorii de funcționare a programului menționat, care cuprinde următoarele Module:.

Modul I. Leadership și management  în IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru achiziționarea competențelor de leadership și management universitar.

Modul II. Managementul personalului și cultura organizațională în IÎS.

Scop: Formarea unor deprinderi și abilități de gestionare a personalului, de formare și de consolidare a echipei de către managerii de orice nivel din instituțiile de învățământ superior.

Modul III. Managementul resurselor.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii universitari pentru  sporirea competenților teoretice şi practice privind planificarea, alocarea și utilizarea cât mai eficientă a resurselor din cadrul IÎS. 

Modul IV. Managementul schimbării și dezvoltarea organizațională a IÎS.

Scop: Formarea atitudinii pozitive și de deschidere la managerii de toate nivelurile din instituțiile de învățământ superior,  pentru acceptarea și întâmpinarea schimbărilor necesare din mediul în care profesează  ca să facă schimbarea să devină sustenabilă.

Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului: 


 

Întâlnirea de lucru a echipei de proiect MHELM

În perioada 18-22 mai 2020 s-a desfășurat sesiunea de instruire „Dezvoltarea strategiei universitare în perspectiva regională”, susținută de către partenerul proiectului din Germania – ISOB (Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH). Seminarul s-a desfășurat on-line, utilizându-se platforma WEBEX, oferită de Cisco. La acest seminar au  participat reprezentanți din Universitățile Partenere din Republica Moldova și ANACEC.

Au fost abordate următoarele subiecte:

 • Promovarea schimbului academic între Bavaria și Europa Centrală, și Europa de Sud-Est.
 • Crearea ecosistemelor de inovare: promovarea municipalității – știință – cooperare în afaceri.
 • Învățare orientată spre proces și acțiune: dezvoltare profesională pentru experți și potențial ridicat: Principii și practici
 • Universități de științe aplicate: relevanța pentru afaceri și inovare. Acțiunea de învățare după exemplul Managementul Centrului de antreprenoriat OTH

UASM a fost reprezentată de Elena SCRIPNIC, coordonator instituțional al proiectului MHELM și membrii echipei de proiect: Dionisie BOASGHIE, prorector, conf. univ.; Grigore BALTAG, conf.univ., Aurelia LITVIN, prof.univ.

 

 


Întâlnirea de lucru a echipei de proiect MHELM

 

 În data de 23.04.2020 a avut loc întâlnirea  membrilor echipei proiectului MHELM– 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP „Moldova Higher Education Leadership and Management” din cadrul programului Erasmus+,  coordonat de către  Universitatea Tehnică a Moldovei. Întâlnirea a avut loc prin intermediul aplicației CISCO Webex (nr de identificare 148968661) .

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, partener al Proiectului a fost reprezentată de Grigore BALTAG, conferențiar universitar, membru al echipei de lucru al proiectului menționat.  Împreună cu reprezentanți  ai universităților partenere: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți şi Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul alături de reprezentanți ai Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova  s-au abordat o varietate largă de subiecte, menite să asigure buna desfășurare a proiectului MHELM şi anume:

 • Implementarea tuturor activităților de proiect;
 • Diseminarea informației cu privire la implementarea proiectului;
 • Reconceptualizarea modulului Resursele Manageriale;
 • Discuții asupra Modulelor, care urmează a fi elaborate: Resurse Manageriale, Resurse Umane și Cultura organizațională, precum și modul de aprobare a acestora de către Senatul universitar și Consiliul de Dezvoltare Strategic.

 


Vizită de studii la Universitatea Transilvania din Braşov, România

În perioada 17-21 februarie 2020, Universitatea Transilvania din Braşov, România, a fost gazda vizitei de studii, realizată  în cadrul proiectului MHELM – 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP „Moldova Higher Education Leadership and Management” din cadrul programului Erasmus+,  coordonat de către  Universitatea Tehnică a Moldovei.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, partener al Proiectului MHELM împreună cu Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți şi Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul alături de reprezentanți ai Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova  au abordat o varietatea  largă de subiecte, menite să asigure buna desfășurare a proiectului MHELM şi anume:

 • bune practici în dezvoltarea proiectelor europene – rolul de lider în dezvoltarea cercetării în Universitatea Transilvania din Brașov;
 • modele de conducere și management educațional;
 • dezvoltarea politicilor de calitate și evaluarea acesteia la nivel instituțional;
 • conducerea: de la viziune la realitate. Studiu de caz – Universitatea Transilvania din Brașov, România. Rectorul Universității Transilvania din Brașov, prof., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN a prezentat bunele practici instituționale în materie de management și leadership, menționând că Universitatea pe care o conduce și-a construit un prestigiu real în plan național și internațional.
 • dezvoltarea abilităților de marketing pentru persoanele cu funcții de conducere în sistemul educațional;
 • managementul reputației online; comunicarea în public;
 • sesiune de dezvoltare MHELM: conținuturi pentru incluziune, dezvoltare de conținuturi;
 • dezvoltarea abilităților de leadership prin implicarea studenților în structurile de conducere;
 • dezvoltarea abilităților de lider prin dezvoltarea de proiecte comune cu mediul socio-economic;

Universitatea Agrară de Stat din Moldova  a fost reprezentată la eveniment de către doamna Elena SCRIPNIC, prorector pentru relaţii internaţionale, coordonator instituțional al proiectului MHELM și membrii echipei de implementare a proiectului: Dionisie BOAGHIE, prorector pentru activitatea financiară, Svetlana PETRAŞCU, specialist Programe, Departamentul Relaţii Internaţionale.


Vizită de studiu la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie în cadrul proiectului MHELM

 În perioada 09-15 februarie 2020, Partenerii Proiectului  MHELM – 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP ”Moldova Higher Education Leadership and Management” din cadrul programului Erasmus+,  au realizat o vizită de studiu la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie.

Proiectul MHELM  este coordonat de către  Universitatea Tehnică  a Moldovei (UTM) şi face parte din  selecția Proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE), ediția 2019.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova  alături de reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și reprezentanți ai celor 7 universități, membre ale consorțiului proiectului MHELM: Universitatea Tehnica a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul au participat la discuţii, menite să asigure buna desfășurare a proiectului şi anume:

 • Specificul programului MHELM la Universitatea Gloucestershire: obiective, structură, pedagogie, impact;
 • Impactul dezvoltării leadership-ului asupra capacității de schimbare a Universității Gloucestershire;
 • Cadrul de calități și abilități de conducere în învățământul superior (Cadrul HELQS): cadrul HELQS, procesul HELQS, coaching pentru acțiune, impact; Sesiuni de feedback HELQS;
 • Perspective de conducere de nivel superior pentru MHELM. Perspectiva de conducere în domeniul dezvoltării leadership-ului;
 • Abordări ale evaluării privind proiectarea și livrarea MHELM;
 • Analiza rezultatelor cu privire la calitățile și abilitățile conducătorilor și liderilor IÎS. Revizuirea cercetărilor privind factorii și rezultatele calităților și abilităților de conducere în învățământul superior;
 • Dezvoltarea modelului / planului de cercetare pentru proiectul MHELM;
 • Planificarea proiectului MHELM. Pașii următori. Alocarea responsabilităților.

Vizita de studiu a inclus și sesiuni de implementare a programului MHELM, promovate de David DAWSON, expert în leadership la Universitatea Gloucestershire și partener de proiect din Marea Britanie, care au facilitat înțelegerea mai bună a experienței de management și leadership a Universității Gloucestershire. 


UTM lansează un nou proiect Erasmus Plus: MHELM 

Universitatea Tehnică a Moldovei își consolidează poziția de lider pe piața educațională în lansarea unor proiecte de rezonanță pe plan internațional, înscriindu-și în palmares un nou proiect Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) – „Moldova Higher Education Leadership and Management” (MHELM).

MHELM este unul din cele trei proiecte CBHE selectate pentru ediția anului 2019, categoria țărilor Parteneriatului Estic, cu numărul de referință 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Ședința de lansare a proiectului a demarat pe 25 noiembrie 2019, la UTM, căreia îi revine rolul de coordonator local. În implementarea acestuia, pentru care se oferă un grant de 844,453.00 euro, Universitatea Tehnică a Moldovei va avea alături un consorțiu, din care fac parte Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova – în calitate de partener asociat, dar și alte 6 instituții de învățământ superior din Republica Moldova: Academia de Studii Economice a Moldovei, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Universitatea de Stat din Moldova. De asemenea, va colabora strâns în vederea unui schimb de bune practici cu parteneri din țările UE, cum ar fi University of Gloucestershire, UK; Isob Institut fur Sozialwissenschaftliche Beratung, Germany și Universitatea Transilvania din Brașov.

 


UASM , partener al proiectului MHELM: Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova, co-finanțat de  Programul Erasmus+ KA2

 

În perioada 25–26 noiembrie 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost  gazda  evenimentului de lansare a proiectului MHELM – Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management, număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, co-finanțat de Programul Erasmus+ KA2  și coordonat de UTM.

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Partener al proiectului sus menționat a fost reprezentată de Elena SCRIPNIC, prorector pentru Relații Internaționale și Dionisie BOAGHIE, prorector pentru învățământ cu frecvență redusă şi activitate financiară.

Obiectivul major al proiectului: Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare.

Proiectul MHELM- Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova va fi implementat  în perioada 2019-2022.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Diplomă Dublă

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda