"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

 Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitatea academică, Avem o deosebită placere de a vă invita la seminarele "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din...
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI

Comunitatea academică a  Universității Agrare de Stat din Moldova Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări  de bine și sănătate! Ne exprimăm înalta noastră considerație și apreciere...

În perioada 09-12.05.2019 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  „Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara, România, s-a desfăşurat Concursul Naţional Profesional-Ştiinţific şi Sportiv AGRONOMIADA 2019, ediţia a XXXI-a, în care a participat o delegaţie de 47 persoane ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova formată din cadre ştiinţifico-didactice şi studenţi de la toate facultăţile. Şeful delegaţiei UASM prim-prorectorul Iurie Melnic a participat la festivităţile  oficiale deschidere şi închidere a AGRONOMIADEI cu cuvânt de salut. Pe parcursul acestei perioade studenţii noştri au luat parte la mai multe concursuri desfăşurate pe domenii: Agronomie, Biologie, Horticultură, Ingineria Produselor alimentare, Zootehnie, Educaţie fizică şi sport - fotbal, volei şi dans sportiv.

Juriul concursului Profesional-Ştiinţific a apreciat înalt pregătirea teoretică şi practică a studenţilor UASM pe discipline:

 • Savciuc Olga, studentă an. 3, facultatea de agronomie - Diplomă de gradul III şi Premiul III la disciplina Tehnologia creşterii păsărilor (responsabil de disciplină prorector, dr., conf.univ. Scripnic Elena, lect. univ. Pavlicenco Natalia);
 • Taban Vlad, student an. 3, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Pedologie (responsabil de disciplină decanul facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ. Bacean Ion);
 • Luşmanschii Mihail, student an. 3, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Fitotehnie (responsabil de disciplină şeful catedrei Fitotehnie a facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ.int. Dubiţ Daniela);
 • Gobjilă Elena, studentă an. 2, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Botanică (responsabil de disciplină şeful catedrei Agroecologie şi Stiinţa solului a facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ. Andriucă Valentina);
 • Agachi Cătălin, student an. 2, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Poluarea apei şi solului (responsabil de disciplină şeful catedrei Agroecologie şi Stiinţa solului a facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ. Andriucă Valentina);
 • Creţu Doina, student an. 2, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Poluarea apei şi solului (responsabil de disciplină şeful catedrei Biotehnologii în zootehnie a facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ. Pîrlog Alisa);
 • Botezatu Olga, student an. 3, facultatea de horticultură – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Entomologie (responsabil de disciplină şeful catedrei Protecţia plantelor, dr., univ. Croitoru Nichita);
 • Scorţesco Florentin, student an. 4, facultatea de horticultură – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Silvicultură şi Grădini Publice (responsabil de disciplină prodecanul facultăţii de horticultură, lect., univ. Sfeclă Victor);
 • Barancean Cristian, student an. 3, facultatea de horticultură – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Silvicultură şi Grădini Publice (responsabil de disciplină prodecanul facultăţii de horticultură, lect., univ. Sfeclă Victor);
 • Crivoi Luminiţa, st. an. 4, facultatea de horticultură – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Pomicultură (responsabil de disciplină şeful catedrei Pomicultură, dr., conf.univ. Manziuc Valerii);
 • Crîjanovschi Valeria, studentă an. 2, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Nutriţia şi alimentaţia animală (responsabil de disciplină şeful catedrei Zootehnie a facultăţii de Agronomie, dr.hab., prof.univ. Caisîn Larisa);
 • Cozlov Dionisii, student an. 3, facultatea de medicină veterinară – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Anatomie patologică (responsabil de disciplină , univ. Naforniţă Nicolae);
 • Munteanu Victoria, student an. 3, facultatea de medicină veterinară – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Semiologie (responsabil de disciplină , univ. Naforniţă Nicolae).

Juriul concursului sportiv a apreciat înalt şi pregătirea fizică a studenţilor UASM.

La concursul sportiv fotbal echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost medaliata Agronomiadei 2019, ocupînd locul III. Ea a lăsat în urmă echipele USAMZV Bucureşti (locul IV), USAMV Cluj-Napoca(locul V) şi Universitatea din Craiova (locul VI). Primul loc a fost la ocupat gazde USAMZVB Tmişoara şi USAMZV Iaşi (locul II). Echipa UASM a fost formată din:

- Popovici Ion (antrenor) lect. univ., catedra Educaţie fizică);

- Popovici Andrei (portar)  student an. 4, facultatea de horticultură – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Petraşcu Ion, student an.3, facultatea Economie – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Graur Dumitru, student an.3, facultatea Medicină Veterinară – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Muradu Ion, student an.3, facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Diaconu Igor, student an.3, facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Ştirbu Lilian, student an.3, facultatea Economie – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Burac Valerii, student an. 2, facultatea Horticultură – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Ceavdari Alexandr, student an. 1, facultatea Horticultură – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III.

- Luşmanschii Mihail, student an. 3, facultatea Agronomie – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III.

La concursul sportiv dans sportiv echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost ocupat locul III. Echipa UASM a fost formată din:

- Cipilenco Ludmila (antrenor) lect. univ., catedra Educaţie fizică);

- Bejenari Anastasia, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Lungu Corina, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Rimbu Olga, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Vacarciuc Dorina, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Zelinschi Maria, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III.

La concursul sportiv dans sportiv echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost ocupat locul III. Echipa UASM a fost formată din:

La concursul sportiv volei echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a obţinut Menţiune. Echipa UASM a fost formată din:

- Cipilenco Ludmila (antrenor) lect. univ., catedra Educaţie fizică);

- Vrabie Ecaterina, studentă an.4, facultatea Cadastru şi Drept – Menţiune şi Premiu;

- Chircioglo Denis, student an.3, facultatea Agronomie – Menţiune şi Premiu;

- Daalî Alexandr, student an.3, facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto – Menţiune şi Premiu;

- Chitorog Lilian, student an.1, facultatea Cadastru şi Drept– Menţiune şi Premiu.

 

Administraţia Universităţii Agrare de Stat din Moldova aduce mulţumiri tuturor cadrelor didactice şi studenţilor participanţi la Concursul Naţional Profesional-Ştiinţific şi Sportiv AGRONOMIADA 2019 şi felicitări învingătorilor.

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda