"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

 Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitatea academică, Avem o deosebită placere de a vă invita la seminarele "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din...
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI

Comunitatea academică a  Universității Agrare de Stat din Moldova Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări  de bine și sănătate! Ne exprimăm înalta noastră considerație și apreciere...

 

Comunitatea academică  a UASM anunță cu profund regret stingerea din viață a doctorul habilitat, profesorul universitar membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” şi „Ordinului de Onoare”, Andrei Palii.

Andrei Palii reputat om de știință, cu o solidă carieră universitară și științifică, decan a facultății de Agronomie a UASM în perioada 1989-2006.

Andrei PaliiPrintre rezultatele activității sale științifice se remarcă faptul că a creat o colecție de circa 400 analogi linii consangvinizate, ce conțin genele o2, fl2, wx1, su2, folosite pe larg în programele de genetică și ameliorarea calității bobului de porumb. A descoperit o genă nouă a endospermului – cfl2,care condiționează manifestarea fenotipică a genei fl2 într-o singură doză și un conținut sporit de lizină și metionină în bob,a depistat noi surse genetice cu un conținut înalt de lizină în bob, inclusiv cinci, care au în genotipul lor alela o2 și două – alela fl2.A creat un bogat material inițial pe baza căruia au fost obținuți hibrizi speciali de porumb pe baza mutației o2 și a recesivei duble o2su2, etc. A contribuit la crearea a 5 hibrizi speciali de porumb în Republica Moldova și a unuia în Ucraina. Este coautor a 2 soiuri de grâu și 2 soiuri de soia. Sub conducerea sa au fost pregătiți 2 doctori habilitaţi și 10 doctori în științe inclusiv cetățeni din alte țări.

Prin investigațiile sale, în mod special, a contribuit  la dezvoltarea  geneticii și ameliorării plantelor. Rezultatele cercetărilor au fost publicate  peste 250 lucrări științifico-didactice, inclusiv o monorafie și două manuale, la edituri din Moldova, Rusia, Ucraina, România, Belarus, Ungaria, SUA, Grecia, Iugoslavia, Japonia

A elaborat și a editat în 1998 primul manual „Genetica” în limba română pentru studenții facultăților de biologie din  Republica Moldova. A adus o contribuție deosebită la elaborarea standardelor profesionale și Curricumurilor disciplinelor la specialitățile “Agronomie” și “Selecția și genetica culturilor agricole”.

Ca o recunoaștere a meritelor sale în cercetările de genetică vegetală și activitate didactică în 1998 prof.univ. A. Palii devine academician al Academiei Internaționale de științe Ecologice și Securitate Vitală, în anul 2000 - academician al Academiei Internaționale în domeniul Învățământului Agrar, iar în anul 2007 – membru corespondent al AȘM la specialitatea „Genetică”.

Pe parcursul anilor a activat ca membru în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Consiliul Naţional pentru decernarea Premiului Național, Consiliul Naţional pentru Soiurile de Plante, Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică, colegiul de redacție a revistei „Știința Agricolă”. De asemenea, Președinte sau Membru al Consiliului Științific - specializat pentru susținerea tezelor de doctor, doctor habilitat în științe (în domeniul geneticii vegetale și umane, ameliorarea plantelor), Vice-președinte al Societății geneticienilor și amelioratorilor din Moldova.

Pentru activitatea sa prodigioasă a fost decorat cu medalia „Meritul Civic” (1993), ordinul „Gloria Muncii” (2005), Medalia „60 de ani a AȘM” (2006), titlul Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (2012), Premiul Naţional în domeniul Științei și Tehnicii (2004), Medalia „Dimitrie Cantemir” (2010),  Premiul Academiei de Științe a Moldovei pentru realizări științifice valoroase ale savanților în anul 2015, Medalia „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea AȘM” (2016).

Dominia Sa a împărtășit bogatele sale cunoștințe unor nenumărate generații de studenți care l-au iubit și admirat.

Până în ultima clipă a fost activ pe tărâmul științei activând ca director de proiect, conducător de doctorat și consultant științific în proiecte de cercetare, ghidând și îndrumând discipolii  zi de zi pe tărâmul științific și didactic, care astăzi au rămas orfani și mai săraci de cel care a fost profesorul universitar, membru corespondent Andrei Palii.

În aceste clipe de grea încercare exprimăm Condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe  Profesorul Andrei Palii

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda